Weblog

Start Weblog Inhoud Wat is nieuw English

 

# 195 - Tegenwicht geeft het stokje door ... aan de volgende generatie - Juli 2020
Dit is het laatste opiniestuk met 'uitleg ten afscheid'. ... ...
Uw schrijver was grotendeels en is nog ...
 

# 194 - Jongeren, bedankt! - Juli 2020
5.500 Kinderen, alleenstaande minderjarige asielzoekers, "AMA's", creperen weg op de Griekse eilanden. Duizenden asielzoekers lopen vast in Griekenland. Bijna half Nederland wil kinderen opnemen - het kabinet en de Kamer, althans vooral CDA en VVD, weigeren.
 

# 193 - Haal die kinderen daar weg! - Juli 2020
5.500 Kinderen, alleenstaande minderjarige asielzoekers, "AMA's", creperen weg op de Griekse eilanden. Duizenden asielzoekers lopen vast in Griekenland. Bijna half Nederland wil kinderen opnemen - het kabinet en de Kamer, althans vooral CDA en VVD, weigeren.
 

# 192 - De vrijheid vieren - 3 mei 2018
Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid is ook niet onbegrensd: de vrijheid van de een eindigt waar de vrijheid van de ander in het geding komt; het is een gezamenlijk te verdelen goed. Het is resultaat van een langdurig proces. Het is niet zozeer een eigenschap van een individu, individueel bevochten, eerder van een samenlving, collectief bevochten.
 

 
 

Tegenwicht 
geeft hier nu en dan een kort kritisch commentaar op de actualiteit.

De Tegenwicht kat 

De volgorde loopt van onder naar boven

De opiniestukken van deze site zijn bedoeld als gedegen essays.

De meeste zijn pas geschreven als de hype over was en de discussie overzien kon worden, aan de hand van ordners vol krantenartikelen en meer..

De stukken zijn zodoende doorgaans ook voorzien van heel wat bronnen en achtergrondliteratuur. 

Er gebeurt echter zo veel dat vraagt om een sneller kritisch commentaar,
dat wij ook op deze wijze 
mee willen doen met het maatschappelijk debat,
een zin uit onze statuten,

in de vorm van korte scherpe weblogs met vooralsnog slechts summiere verwijzing naar bronnen en achtergrond,

zo mogelijk later gevolgd door meer doorwrochte essays.

 

# 191 De boze burger - Niet gehoord? - 20 mei 2017-
De burger is mondig geworden, geemancipeerd, een oud ideaal - en boos. Alom wordt geklaagd dat 'naar mij/ons niet geluisterd wordt', terwijl de boze burger wel spreekt, bijvoorbeeld op GeenStijl en op talloze Facebook pagina's. Dit gebeurt dan in een van de meest welvarende en gelukkige landen ter wereld. Als er ťťn bevolkingsgroep gehoord is, is het wel deze.
 

# 190 - Trump en Wilders - De overeenkomsten zijn markant - 
28 maart 2017
Fervente twitteraars, allebei.
De verschillen zijn ook markant: de context verschilt danig.
Dankzij ons stelsel van meerdere partijen en een lage kiesdrempel, dankzij ook onze grondwet die geen president kent - en dankzij de toch wel nadenkende kiezer - hebben we hier geen "Koning Wilders".
 

# 189 - Tegenwicht tegen Trump - Kan de open samenleving dit aan? - 
18 februari 2017
Sinds het aantreden van Donald Trump als president van de Verenigde Staten is een storm van protest ontstaan - en niet alleen een twitter-storm - tegen zijn eerste decreten en zijn uitspraken

# 188 - Trump twittert en tekent decreten - 11 februari 2017 
Drie weken, 21 dagen na Trumps aantreden, heeft hij rond de 21 decreten en memoranda getekend. 
Het zijn decreten van de president, dus van de federale overheid, de man die, met de Republikeinen, mordicus tegen bemoeienis van de federale overheid was. Het onderstaande is een greep uit deze decreten, memoranda en andere plannen.
 

# 187 - Turkije in turbulentie - De staatsgreep van 15 juli - 25 juli 2016. 
[...] Democratie 1 en 2: 
Het rebellerende deel van het leger wilde "de democratische orde en de mensenrechten beschermen". Enkele uren later zei de woordvoerder van Erdoğan: "Het volk heeft laten zien dat het solidair is met democratie en de verkozen regering." [...]
Binnen enkele dagen zijn er 60.000 mensen gearresteerd, ontslagen, op non-actief gezet of voorzien van een uitreisverbod. [...]
De prediker Fethullah GŁlen werd onmiddellijk, door de president himself, als DE Bron achter de opstand neergezet [...] 2.000 aan GŁlen gelieerde organisaties gesloten. 
 
 

# 186 - Een vrij land in een vrij Europa - Vrijheid in verbondenheid met grenzen - 2 mei 2016 
Vijf mei: Bevrijdingsdag - Laten we het vieren [...] dat we in een van de meest vrije landen ter wereld leven. [...]
We hebben onze vrijheid in hoge mate te danken aan Europa zoals we dit met z'n allen hebben vormgegeven. [...]
In onze geglobaliseerde wereld kan nationalisme geen enkel probleem oplossen. [... Maar:] Ook Europa heeft grenzen nodig.
 

# 185 - Het OekraÔense Referendum - "De politici moeten doen wat ik zeg..." -  3 april 2016 
Op woensdag 6 april kan gestemd worden in het referendum over het associatieverdrag tussen de EU en OekraÔne. 
"OekraÔne kan ons natuurlijk niets schelen ..." - De initiatiefnemers. 
OekraÔne zelf is er duidelijk vůůr. 
 

# 184 - Keuze ?! 12 september 2015
Seksuele voorkeur blijkt dus niet aangeboren te zijn (zie # 181), dus geen "geaardheid" te zijn.
OriŽntatie dan? Dit past al beter (zie # 182). Identiteit dan? Alleen als je die jezelf oplegt of je omgeving dit erg dwingend doet. Laat het slechts eťn aspect van je veel bredere identiteit zijn (zie # 183). 
We komen dan uit bij "keuze" - dus bij ethiek. 
  

# 183 - Identiteit? 
6 september 2015 
'Homoseksualiteit is zo oud als de mensheid' hoor je wel eens zeggen. Dit is niet zo. Het begrip homoseksualiteit is een moderne uitvinding, een sociale constructie uit de twintigste eeuw, dus iets wat mensen hebben bedacht en afgesproken. 


 # 182 - OriŽntatie? 
25 augustus 2015 
Een seksuele voorkeur, is zoiets 'normaal' of 'afwijkend'? Is 'afwijkend' per definitie 'ziek' of gewoon 'een andere oriŽntatie', waarbij oriŽntatie een neutraal begrip is? 
 

# 181 - Geaardheid?
14 augustus 2015 
Dit is een geliefde term geworden onder homoseksuelen. De term impliceert: 'Ik ben zo geboren, dus ...'. ... 
Nu lezen we in het AD van 11 juni 2015: 'Steeds meer bewijs dat pedofilie al in baarmoeder ontstaat'. 
 

# 180 - Het begrip vrijheid ... in filosofie, 
wetenschap en spiritualiteit - 4 mei 2015. 
 
Vrijheid, democratie, waarden, normen, idealen, vertrouwen ... Ja, nogal abstracte begrippen dus. [...]
Het positivisme beperkt zich tot het zichtbare en meetbare. Dit is van groot nut voor de natuurwetenschap, maar bij de menswetenschap [...] ontstaat er een probleem. 
 

# 179 - Wat is vrijheid? - 3 mei 2015

Wat is vrijheid?
Impliceert vrijheid democratie?
Wat is democratie? 
Hoe werkt democratie?
Impliceert democratie (on)gelijkheid? 
  

# 178 - We vieren de vrijheid - Deel 2: Vrijheid tot ... en vrijheid van ...
1 mei 2015 
Laten we aan de hand van enkele voorbeelden eens kijken wat die vrijheid dan concreet inhoudt.
 

# 177 - 5 mei: we vieren de vrijheid - Deel 1 - Koningsdag 2015 
"Het doel van de staat is vrijheid" - Tekst van Spinoza op zijn standbeeld. [...]
PVV en VVD willen vrij zijn van vluchtelingen, wat strijdig is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, EVRM, van 1950 en met het Vluchtelingenverdrag van 1951.
 

# 176 - Participeren door vrome moslims - verdacht! - De GŁlen-beweging ten onrechte in diskrediet - 7 januari 2015
De organisatie van de GŁlen-beweging is niet ondoorzichtig, er is geen organisatie. Er is geen bestuur, geen voorzitter, er zijn geen gezagslijnen, geen penningmeester, er zijn geen leden: het is geen organisatie maar een beweging. Er zijn alleen losse organisaties die onafhankelijk van elkaar werken. 
 

# 175 - "Scherp in de gaten houden!" - Minister van integratie werkt integratie tegen - 21 december 2014
Minister Lodewijk Asscher, vicepremier, PvdA, wilde wel eens weten hoe het met de integratie stond, vooral van de 'Turkse' islamitische organisaties in Nederland.
 

# 174 - Na de ramp en het bestand ... 
... gaat OekraÔne verder met een open grens - 20 september 2014
Rusland ontkent ... 
Een kat in het nauw maakt rare sprongen. 
Er zijn Westerse waarden te verdedigen. 
 

# 173 - IsraŽl gaat alweer te ver - "Het zijn geen mensen, het zijn beesten" - schoolkinderen in IsraŽl. 
Drie maal is scheepsrecht: nu echt gaan nadenken. 6 augustus 2014 

"Zo militant, bedreigend, onverdraagzaam en onverzoenlijk is het hier nog nooit geweest." 
 
Wat kun je nu toch als individu doen als je ook vindt dat IsraŽl hier weer te ver is gegaan en dat de Palestijnen eens wat meer ruimte van leven moeten krijgen?
     

# 172 - Pedofilie is van ons allemaal - Over gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Door gastschrijver Ben Kirssen Ė doordeweekse pedofiel [*] voor
studiedag Medilex, oktober 2012 - Weblog Tegenwicht, 6 juni 2014 
 
"Daar waar de (titel van de) studiedag lijkt te stellen dat de solitair levende pedofiel therapie moet worden geboden, pleit ik ervoor pedofielen zichtbaar in het
maatschappelijk leven op te nemen. In een dergelijke visie is de pedofiel gekend
door (een deel van) zijn omgeving en zijn met hem afspraken te maken. De
persoon leeft als pedofiel niet langer solitair, maar samen met zijn omgeving.
 

# 171 - Stop! In naam der wet! Dieren, granaten en ontwrichting der samenleving - 2 juni 2014
Denk nu niet dat ruiten ingooien en brandbommen gooien een verstoring van de openbare orde is; dit is gewoon vrijheid van meningsuiting. Omgekeerd kan het uiten van afwijkende meningen juist weer wel zo'n verstoring van de openbare orde en zelfs maatschappij-ontwrichtend zijn. 
 

# 170 - Weerstand tegen de waarden van het nieuwe Europa - 19 mei 2014 
De weerstand komt voort uit een vaag gevoel van onbehagen: regels, ingewikkeld, ver weg, 'de crisis', de werkloosheid, de immigratie ... Dit gevoel wordt gevoed door populistische anti-Europa retoriek van een aantal politici ... 
 

# 169 - Oost West, Thuis Best - Propaganda in OekraÔne - 13 mei 2014.
De staatsmedia in Rusland zenden 24 uur per dag geen andere boodschap uit dan hieronder onder "Oost" vermeld is. Wie geen andere bronnen van informatie heeft, die weet niet beter. Het is dus ook een informatie-oorlog, inclusief veel desinformatie. Is er informatie, dan kan de interpretatie daarvan nog danig verschillen. 
 

# 168 - OekraÔne vecht ... voor Europese waarden - 1 februari 2014 
"Het OekraÔense volk, zal zonder overdrijving de Europese waarden van een vrije en rechtvaardige samenleving verdedigen met zijn eigen bloed."
 

# 167 - Het kan anders - Burgers starten duurzame economie - 22 maart 2014 - Deel zeven
Omdat niet iedereen politicus is of een bank dan wel aandelen bezit, kijken we nu wat de burger en de consument kan doen. 
 

# 166 - Beste politici - of: Weet op wie u stemt - 26 januari 2014 
Deel zes van een korte serie 
Wij leven nu in "corpocratiŽ", gestoeld op de utopie van het neoliberalisme die een illusie is gebleken. De staat voerde de wensen van de markt uit. De markt domineert de staat. [..]
Er zal iets moeten gebeuren: er is tegenwicht nodig, een tegenmacht. [...]
Nu moeten de handelaren onttroond worden. Dit is een taak voor de politici - en hun stemmers.
 

# 165 - 'De crisis' - Crisis, recessie, kans? 8 januari 2014 - Deel vijf van een korte serie 
Economisch gezien is 'de crisis' geen crisis maar een recessie die economisch gezien normaal is. [...] Al even normaal - zij het een beetje vergeten - is dat elke vorm van groei een grens kent. 
 

# 164 - Het neoliberale doen en denken - Liberaal? 22 december 2013 - Deel vier van een korte serie.
Het neoliberalisme verdient die naam niet omdat het te zeer afwijkt van het oorspronkelijke liberalisme; het is neo-kapitalisme.
Het kapitalisme, neo- of niet, loopt nu in zichzelf vast. 
 

# 163 - 'Het' kapitalisme ... is er in soorten en fasen - 27 november 2013 
Deel drie van een korte serie
'Het' kapitalisme bestaat niet. Kapitalisme is een systeem van mensen en deze systemen veranderen. 
 

# 162 - Geld ... in een schulden-economie - 16 november 2013 
Deel 2 van een korte serie. 
Over munten, papieren geld, koopgeld, leengeld, virtueel geld, risicogeld, investeringsgeld ... 
Over schulden, groei, stagnatie en dus crisis. 
 

# 161 - De bomen groeien niet tot de hemel - Groei als antwoord op 'de crisis'? - 7 november 2013 
Deel 1 van een korte serie.
Onze politici en media spreken nu steeds over 'de economische crisis', waarmee men bedoelt dat de economie sinds enige tijd niet meer groeit. Paniek, dus, want 'de economie moet groeien', zo luidt de mantra, het dogma, het axioma: het vanzelfsprekende uitgangspunt waarover niet de twisten valt - of toch wel? 
 

# 160 - In beweging voor het genoeg en het genoegen18 oktober 2013 
Gastschrijver Willem Hoogendijk
Eeuwenlange gewenning doet ons niet meer inzien hoe absurd de huidige economie eigenlijk is. [...] De Aarde kreunt [...] Dit is slechts een peiling.  
 

# 159 - Beste ouders, u hoeft niet zo bang te zijn - 12 oktober 2013 
Alweer waren er ouders in paniek, dit maal in Deventer, eind augustus 2013, nadat er in de stad twee mensen gesignaleerd waren die zich openlijk als 'pedofiel' hadden laten kennen.
 

# 158 - Recht en illegaliteit - Dit debat moet doorgaan - 27 mei 2013 - * Vervolg op # 157 
Teeven bindt wat in ... met sigaar uit eigen doos ... 
Gelukkig komt er nu een tegenbeweging op gang, met name vanuit de kerken en met name door jonge mensen. 
 

# 157 - De illegalenwet ... is zelf moreel illegaal - 13 mei 2013 
"Allen die zich op Nederlands grondgebied bevinden, worden in gelijke situaties gelijk behandeld." ... Maar ... dus ... wat dus? 
(1) De feiten, (2) de actoren, (3) kan het ook anders? 
 

# 156 - 5 mei 2013 - Vrijheid
Vrijheid is een kostbaar goed dat soms veroverd, maar altijd gevestigd en in stand gehouden moet worden; het is er niet vanzelf. Vrijheid is geen gave, maar een opgave. 
 

# 155 - Ouders in paniek - Begrijpelijk, maar onnodig - 28 april 2013 
Precies een jaar geleden spraken we hier over enkele jongens van tien jaar die seksueel getinte spelletjes gespeeld hadden. [...]
Nu gaat het om een jongen van zes. 
 

# 154 - Tegenwicht geven ... ... Aan wie of wat? Hoe? - 25 april 2013 
We zijn hier een poosje weggeweest ...  
Intussen is er wel gedacht. In deze interim-blog doen we dit even 'hardop'. We gaan even helemaal terug naar het begin - dat verhaal mocht ook wel eens verteld worden - en maken dan een sprong naar het heden. 
 

# 153 - Ouderliefde? De Chinese tijgeropvoeding - 'ze noemen het liefde' - 18 augustus 2012 
Rond het examenlokaal worden de wegen afgezet [...] Honderden kikkers werden vergiftigd want hun gekwaak zou de kinderen wakker kunnen houden. Geen kikkerliefde dus, nee, alleen ouderliefde. Deze is 'onuitputtelijk', zo wordt dit gedrag verheerlijkt. 
 

# 152 - Framing van de angst - Dutroux is helemaal geen 'pedofiel' en Michelle al helemaal niet - 7 augustus 2012 
"Mevrouw Martin is een mens die tot het slechtste en het beste in staat is, zoals wij allemaal." 
 

# 151 - Kinderen en seks anno nu - ďNiemand weet zich raad met seks en jongetjes van tienĒ - 28 april 2012 
Nederland heeft nog altijd een voorsprong, vooral op de Engels-sprekende landen, waar het gaat om tijdige seksuele voorlichting, dus van jongs af aan. 
 

# 150 - Dissidente bloggers - Een blog over bloggers - en meer, 20 november 2011
Onze 'jubileum-blogs', de nummers 50 (2006), 100 (2007) en deze: # 150 gaan over bloggers, in het bijzonder de dissidenten onder hen en onder de journalisten - vaak moedige mensen zonder de vrijheid van meningsuiting die wij hier hebben. 
 

# 149 - Elf september 2011 - Tien jaar de verkeerde oorlog - 
11 september 2011

"De vijand is niet een geloof, het is het extremisme. Elk geloof en elke politieke ideologie kent extremisten."
 

# 148 - Wilde gedachten - Een maand na de moorden in Noorwegen - 22 juli 2011 
Is Wilders mede schuldig omdat zijn ideeŽn tot de motieven van de moordenaar behoorden? 
 

# 147 - Wij tegenover zij; Zij moeten strenger gestraft -   9 juli 2011
 

# 146 - Dierenrechten boven godsdienstvrijheid - 1 juli 2007
Tweede Kamer besluit tot verbod op onverdoofd slachten van dieren. 
* Met een PS over de vissen (blij) en de ganzen (bejaagd). 
 
 

# 145 - Gaan we met twee maten meten? Het Vrije Woord - verbieden? 28 juni 2011. 
Vandaag [23 juni] i s de dag van de vrijspraak van Geert Wilders.
 

# 144 - Onweer rondom het persoonsgebonden budget, het PGB - 11 juni 2011 
 

# 143 - Flinke jongens ... ... in symboolpolitiek - Opstelten en Teeven gaan voor 'veiligheid' - 5 juni 2011
 

# 142 - Op 5 mei eren wij de vrijheid  ... van spreken - 4 & 5 mei 2011 
 

# 141 - Henk gaat rijden - 12 april 2011 
  

# 140 - Die zalmen zwemmen maar om - Rutte regeert resoluut - 
"Natuur ... linkse hobby of cruciaal voor behoud van het leven?" 
 

# 139 - De AWBZ discrimineert - 11 februari 2011

Toegevoegd: PS op 17 februari: de maatregel is opgeschort.
 

# 138 - Tijdelijk jachtverbod -  23 januari 20011
 

# 137 - Dierenvriend
15 januari 2011
Tweede-kamerlid Dion Graus van de PVV presenteert zichzelf graag als een van de voornaamste dierenbeschermers van Nederland. 
  

# 136 - Het komt allemaal door de massa-immigratie ... 
... en door de subsidieslurpende socialistische linkse elite - 28 december 2010
 

# 135 - Een allochtone invasie - 27 december 2010 
Miauw! Hier is de Tegenwichtkat weer!
 

# 134 - Vrede op aarde - Kerstmis, 25 december 2010 
 

# 133 - Keerpunt IsraŽl? Zijn hulpgoederen terrorisme? 9 juni 2010 
 

# 132 - Wat is vrijheid? Dag, maand, partij ... van de vrijheid - 5 mei 2010 
'Vrijheid voor de kat is onvrijheid voor de muizen.'
 

# 131 - Zondebokken - Over posttraumatische generalisatie - 3 april 2010 
 

# 130 - De lege kinderwagen van Bos - Nu Balkenende nog -  
16 maart 2010 
 

# 129 - 'Pedofiele' paters? De RK Kerk en seks - 15 maart 2010
 

# 128 - 'Sluiproute' - Even vluchten om je recht te halen - 26 februari 2010. 
Passage ingevoegd op 12 maart: de regels zijn veranderd. 
 

# 127 - Naar beneden trappen - 31 januari 2010 
 

# 126 - Ruimingen in het wild - 30 januari 2010 
Doen wij het hier beter? Niet echt. Na het Ďruimení van de geiten zijn nu alweer de schapen aan de beurt.
 

# 125 - De nieuwe demon  onrecht - Welk licht zal hem verdrijven?  
25 december 2009 
 

# 124 - "Sentimenteel" zei de geit ... "Hypocriet" zei de kat - 20 december 2009 
"Als huiskat hoorde ik, de Tegenwicht kat, mijn baas alsmaar zorgelijk mompelen "och, die geiten ...". Dus ging ik op pad naar de nabijgelegen kinderboerderij. Ik sloop bij de geiten naar binnen en vroeg wat er aan de hand was."
 

# 123 - Een wet op duurzaamheid -18 december 2009. 
Stephan Vollenberg, gastschrijver, 24 november, verkorte versie in Trouw; 18 december 2009, deze versie 
 

# 122 - Gek, die koeienziekte - Pieter ter Steeg, microbioloog, over de BSE (de 'gekke koeienziekte') - 10 december 2009 - met toestemming overgenomen. 
 

# 121 - AMA's; 8 december 2009, door gastschrijver  Jan H.C.Velterop, mei 2009 
 

# 120 - Onzinnige vragen - Geld is niet de waarde der dingen - 15 augustus 2009
De PVV heeft aan alle ministers gevraagd om exact te berekenen hoeveel geld 'allochtonen' de staat kosten en hoeveel ze opbrengen. 
 

# 119 - Polarisatie 2 -  Sunnieten & Sji'ieten en IranVox populi vox Allah'i? 22 juni 2009 
"De uitslag van de verkiezingen is een beschikking van Allah."
(De Groot-Ayatollah van Iran, juni 2009)
 

# 118 - Polarisatie (1 - hier) - Nederland na de Europese verkiezingen - 8 juni 2009 (Literatuur toegevoegd op 23 juni)
De uitslag van de Europese verkiezingen van 4 juni 2009 geeft te denken. 
 
# 117 - Politici op jacht - Moslims zijn gemakkelijke prooien  - maar we hebben geen prooien maar bruggen nodig - 18 mei 2009 
 
# 116 - Haat zaaien - 14 februari 2009 
De democratie loopt gevaar als het debat ontaardt; de rechtsstaat loopt gevaar als iedereen maar gaat veroordelen, achtervolgen en pesten. 
 
# 115 - Maak dat de kat wijs ... Mensen meten met twee maten - 25 januari 2009. 
Die baas van mij is veel te druk. Nu kruip ik zelf maar eens achter het toetsenbord. Ook een kat wil zijn verbazing wel eens kwijt. 
 
# 114: Geweld in Gaza - Buiten alle proporties; 8 januari 2009 
De tekst hieronder is kennelijk een staaltje IsraŽlische propaganda. Onze gast-auteur Ali geeft zijn commentaar daarop in beelden. Hij plaatst een IsraŽlische vlag bij elke zin. De vertaling is verzorgd door Tegenwicht. Daarna volgt nog een slotwoord van Tegenwicht zelf. 
 
# 113: Nederlandse straatjongens; Het zijn geen 'Marokkanen'; 23 november 2008  
 
# 112: Een interview met de heer Dagobert Duck - 7 oktober 2008 
 
# 111: Als het volk regeert ... in de polder - 6 september 2008 
We kijken naar de democratie in Thailand en Turkije, Irak en Gaza, Rusland en de VS. Onderweg stuiten we op factoren die nodig zijn voor een democratie. Aan de hand daarvan kijken we naar Nederland. Daar gaat het niet slecht, maar het is hier wel uitkijken geblazen.
 
# 110: Kinderlozen voelen zich achtergesteld. Kinderloos & boos?
Hoe groot is de kloof tussen ouders en kinderlozen? - 25 augustus 2008 
Tegenwicht reageert op het onderzoek en de vraag van J/M september 2008. 
 
# 109: Oom Sam draagt laarzen ... 
... om de Geneefse Conventie, de grondwet en de mensenrechten aan te smeren - Quod licet Iovi non licet bovi - Met latere toevoeging na de tweede uitspraak. 
 
# 108: Denk globaal, handel lokaal - De krediet- , voedsel- en olie- en watercrises - 29 juni 2008
We leven onontkoombaar in een geglobaliseerde wereld. [...] Een gevoel van onmacht is daarbij niet onlogisch. 'Wat een ellende allemaal, maar wat kan ik er aan doen?' Dit: globaal denken en lokaal handelen. 
 
# 107: Fitna the moovie - Acht vragen en antwoorden - 30 maart 2008 
Angst aanjagen, dat is precies wat Wilders zelf doet. De pot verwijt hier de ketel dat hij zwart ziet. 
 
# 106: Uncle Sam als kinderoppasser; Vreemdelingendetentie in de VS en hier - 17 maart 2008 
 
# 105: De angst voor het ongeziene; De film van Wilders - Acht stellingen - 9 maart 2008 
Politici behoren zich niet uit te spreken over godsdiensten. 
 
# 104: Beken kleur! - 2 maart 2008 
Dit maal is hier een gastschrijver aan het woord. "Het is tijd om kleur te bekennen, nu het debat gedomineerd wordt door dagelijkse tirades tegen hele bevolkingsgroepen." 
Aangevuld op 15 maart 2008. 
 
# 103: De kogel is door de ideologische kerk; Het onderwijs kan nu weer onderwijs worden - 20 februari 2008 
 
# 102: Kwetsen: tolereren? 6 februari 2008 
Wat er nodig is, is een verstandige mix van tolerantie en intolerantie. Wat er nodig is, is dat wij leren leven met verschillen ofwel met diversiteit.
 
# 101: Tolerantie - 7 januari 2008 
De oproep tot tolerantie door Doekle Terpstra (zie weblog # 99) heeft veel reactie opgeroepen, instemmende, maar ook erg intolerante reacties. 
We bespreken de eerste reacties, vervolgens de kerstrede van ons aller Beatrix, de majesteit  herself, en tenslotte de reactie van Terpstra en een serie andere Nederlanders in Trouw van 2 januari 2008 Benoemen en bouwen.
 
# 100: Blog over blogs; Een hommage aan moedige mensen; 18 december 2007 
Weblog # 100 gaat over weblogs, en wel over speciale, en over journalistiek, in het bijzonder in landen waar dit zeer moeilijk is en veel moed vergt. 
 
99. Een tegenbeweging ... tegen Wilders' ideeŽn - maar hoe? - 9 december 2007 
Een oproep tot "een breed maatschappelijk front" tegen Wilders [...] Onze steun betstaat [...], naast instemming, uit ... een kritische analyse 
 
98. Alle schuldigen gaan vrijuit dus nu kan de zondebok wel los; Het vreemdelingenbeleid blijft huilen met de pet op; 11 november 2007 . 
De inzet van individuen, kerken, moskeeŽn, Vluchtelingenwerk en andere organisaties blijft apert noodzakelijk bij dit nog altijd mallotige en inhumane beleid. 
 
97. Crimineel of ziek? Is geweld normaal, ofwel: amerikanisering in de psychiatrie? 28 oktober 2007. 
De moordenaar van Melissa niet gestoord? 
 
96. Uncle Sam zorgt slecht voor zijn neefjes; 20 oktober 2007 
De VS: het enige land ter wereld waar kinderen levenslang kunnen krijgen en waar negen miljoen kinderen geen ziektekostenverzekering hebben. 
 
95. De taliban - 29 september 2007 
 
94. "Dat grappige lage kleine landje" - Interview met Osama Bin Laden - 24 september 2007 
 
93. Wilders: de terreur van de emotie; 8 september 2007 
Het WRR Rapport 'besproken' door de Kamer (en door Tegenwicht). 
 
92. Los het fileprobleem op door het niet op te lossen - 5 september 2007 
 
91. Alles registreren: de moderne 'oplossing' ? ITCers, of wijkagenten en voogden? 28 juli 2007 
 
90. Onze wortels; 17 juli 2007. 
Heeft onze samenleving in de kern joods-christelijke wortels? Maak dat de kat wijs! 

89. 'Ons klaagt ons niet aan' - De echte schuldigen van de Schiphol-brand gaan vrijuit - 14 juli 2007 
 

88. Virtuele kinderporno mag; De operatie Grote Schoonmaak; 14 juli 2007 
De operatie ter verbanning van al het immorele uit de media ter preventie van goddeloze fantasieŽn. 
 

87. Artsen! Artsen plegen aanslagen in Engeland en Schotland...  
Onbegrijpelijk voor het westerse denken. Artsen kunnen toch nadenken! Laten we dus het oosterse denken bezien - 72 maagden of 'veel druiven' in het paradijs? - maar ook het westerse denken eens goed bekijken. - 6 juli 2007 
  

86. Van de gekke ... Is geweld normaal? 
14 juni 2007 
 

85. Veertig jaar oorlog - feestje bouwen? 
9 juni 2007 - met "Oproep aan de Nederlandse regering". 
 

84. Beperkte humaniteit; Het generaal pardon; 28 mei 2007 
 

83. Het vrije woord en de (Turkse) inquisitie; 23 mei 2007. 
Wordt ontkennen verboden? De ChristenUnie wil een wetsvoorstel indienen dat het "beledigend ontkennen" van genocide verbiedt.  
 

82. Tweespalt in Turkije; 15 mei 2007 
In Turkije is naar schatting hooguit een 15% van de gelovigen voorstander van een islamistische staat; 85% volgt dus een geheel andere koers. 
 

81. Een andere wereld is mogelijk! KOM NAAR DE TOP VAN ONDEROP OP 20 MEI; mei 2007 
Een andere wereld is mogelijk, een andere wereld zonder oorlog, armoede en klimaatverandering. 
 
80. Pof, Pof, Pof ... Eenzame cowboy schiet 32 medestudenten neer - Begint of eindigt het met pief paf poef? 21 april 2007
Op 17 april 2007 schoot de 23 jarige student Cho Seung-Hui op de technische Universiteit in Blacksburg, Virginia, VS, 32 medestudenten neer, waarna hij zichzelf door het hoofd schoot.
Een uitvoerige analyse en beschouwing.  
 
79. Jongeren over hun toekomst; 10 maart 2007 
Scholing is investeren in de toekomst. Toch kiezen jongeren massaal voor het hier en nu. Ze willen een opleiding die ze leuk vinden ... 
 
78. Het Nietsisme; 16 februari 2007 
Ronald Plasterkerk  [...] heeft het Ietsisme  uitgevonden, als term dan [...] Vandaag had ik een uitvoerig 'Socratisch' gesprek waarin we het nietsisme, althans de term, uitvonden. [... ... ...']
Ik houd van open vragen [...] dus stel ik bij deze ook een vraag aan 'de oplettende lezertjes' [...] en open iets interactiefs: 
Herkent u het nietsisme? 
Valt er inhoudelijk,  hoewel er over het niets - per definitie - niets te zeggen valt - toch nog wel iets te zeggen? 

Met reactie: Nietsisme in soorten en maten 
 

77. Hekkensluiter IsraŽl; IsraŽl isoleert anderen en zichzelf - 28 januari 2007  
 
76. Hoop voor de Hope Flowers School? 28 Januari 2007. 
Dit is een school nabij Betlehem, IsraŽl, voor IsraŽlische en Palestijnse kinderen.  Nu sluit Het Hek zich rond de school, die dan in bezet gebied komt te liggen en die ontoegankelijk zal worden voor IsraŽlische leerlingen. Men vraagt daarom om een petitie te tekenen en op te sturen.  
 
75. Doodstraf voor Saddam Hussein: begrijpelijk, maar verwerpelijk; 10 januari 2006  
 
74. Sunnieten en sji'ieten; Democratie in Irak?; 2 januari 2007 
We beginnen 2007 maar meteen met een lastig onderwerp: het toenemende geweld in het Midden-Oosten. 
 
73. Regels zijn regels, mevrouw; 17 december 2006 
 
72. Verdonk weer aangeklaagd; 3 december 2006 - Dit maal door een school. Maar Verdonk laat zich niet terugfluiten, rigide als zij (en het CDA) is.
 
71. Polarisatie en angst; Nu het stof van de campagne en de verkiezingen is opgetrokken, maken we de balans op; 25 november 2006 
 
70. Verantwoording afleggen; 18 november 2006 
Andermaal een snellere gastschrijver(scollectief): Openheid over Irak Nu. 
 
69. Schokkend: ook Nederlanders martelden? 17 november 2006 
Een idee: wij raadplegen onze filosofen en juristen! Die moeten het toch wel weten. Daarom laten wij andermaal onze gastschrijfster aan het woord door haar weblog terzake hier integraal weer te geven: 
Martelpraktijken: wat zeggen de Leidse juristen hierover?
 
68. "Welles!" - "Nietes!" - De Nederlandse politiek in november 2006; 15 november 2006 
 

67. "Welles!" - "Nietes!" - De Armeense kwestie in de Nederlandse politiek; 8 oktober 2006 
 

66. De shari'a bestaat niet; 14 september 2006
Het is verbijsterend de gehele Tweede Kamer en een rechtsgeleerde minister te horen debatteren oven iets dat niet bestaat. Men schijnt dit niet te weten. 
 

65. Elf-negen of nine eleven, Sinds vijf jaar een begrip; 11 september 2006 
 

64. Kloppen de cijfers van Verdonk? - Leges sine moribus vanae (Wetten zonder moraal zijn nutteloos). Gastschrijvers: Comite "Geen Sorry Maar Pardon". 
Ruim 16.500 Nederlanders hebben in mei en juni een brief gestuurd aan Minister-President Balkenende. De brief steunt de hartenkreet van het Comitť "Geen Sorry Maar Pardon" om nu eindelijk een specifiek pardon af te kondigen voor "oude wet" asielzoekers. 
 

63. Bestand ... betreurd; 16 augustus 2006 
Hoera, er is een bestand, althans een staakt het vuren en staak de aanvallen bereikt in Libanon. Maar niet iedereen juicht. We vallen midden in een fel debat. 
 
62. Botte reacties; Wie zwijgt stemt toe; 5 augustus 2006
Wat Bot doet is geen diplomatie meer, het is gewoon bot.
 
61. Disproportioneel; De staat IsraŽl laat nu alle moraal 'schieten', gesteund door de VS, gekritiseerd door de EU - 15 juli 2006 
 
60. Gekte in Gaza; De staat Israel is alle moraal kwijt; 3 juli 2006 
 
* Weblog 59 is verwijderd op verzoek van het betrokken asielzoekende en met uitzet bedreigde gezin, dat inmiddels een verblijfsvergunning heeft. 
 
58. Een nieuwe politieke partij - de PNVD - Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit; 20 juni 2006†
 
57. Verdonk overtreedt wet; Regel is regel, mevrouw! - 4 juni 2006  
  
* De weblogs 54, 55, 56 & 59 zijn verwijderd op verzoek van het betrokken asielzoekende en met uitzet bedreigde gezin, dat inmiddels een verblijfsvergunning heeft. 
 
53. Recht door zee geeft schipbreuk; 17 mei 2006 - Over Ayaan Hirshi Ali (Magan) en de rigide Verdonk. 
Een PS, 17 mei 2006 e.v.: Minister en Kamer geven snel en adequaat tegenwicht. 
 

52. Teken het manifest; 8 april 2006 
Een aantal politici van bijna alle partijen - niet het CDA - is een actie gestart tegen het 'integratie' beleid van minister Verdonk, het beleid dat alleen maar verdeeldheid zaait, dat geen integratie wil maar assimilatie. 
 

51. Falende democratie in Irak; 6 april 2006 
 

50. Een weblog over weblogs en over Tegenwicht 5 april 2006 
In januari 2005 begonnen wij, schrijverscollectief Tegenwicht,  met onze weblogs. Nu aangekomen bij nummer 50, tijd om even bij weblogs en bij Tegenwicht stil te staan. 
 

49. Verdonk weer aangeklaagd; 18 maart 2006. 
Het wordt een beetje saai hier: Verdonk zal weer voor de rechter gesleept worden, dit maal door ruim duizend kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers. 
 

48. Moet dit nou, zo inhumaan? Kent men geen grenzen? Quis custodiet ipsos custodes? 17 maart 2006. 
Een mevrouw uit Suriname is dusdanig slecht en hardhandig gecontroleerd op bolletjes in haar buit, dat de baby in haar buik het niet overleefde en zij dientengevolge een miskraam kreeg. 
 

47. Rechtvaardigheid Verdonkeremaand; Verdonk speelt vuil spel; 19 februari 2006. 
Onze fanatieke minister kan niet tegen haar verlies. Star stuurt ze aan op haar gelijk, ten koste van een meisje, TaÔda Pasic. Al strijdend geeft ze wel al te duidelijk aan de rechtsstaat niet te respecteren. Ook schuwt zij een kwalijke vorm van populisme niet.
 

46. Nederland schendt kinderrechten; 18 februari 2006 
 
45. Halsstarrig IsraŽl tegen 'Hamasstan'; Inhumaan en amoreel, ondemocratisch en onethisch, en ook nog een dubbele moraal; 17 februari 2006 

44. Vrijheid en respect; 4 februari 2006 
De Deense krant Jyllands Posten publiceerde onlangs enkele cartoons van de profeet Mohammed die een storm van protest hebben veroorzaakt in de islamitische wereld. 
Zoals een bevriende progressieve moslim mij vertelde, voelen velen zich persoonlijk beledigd door deze cartoons. Dat zit volgens mijn vriend zo in elkaar: [...] 
 

43. Schelden in het Nederlands; 1 februari 2006 
Ons aller minister Rita Verdonk blijft verfrissende ideeŽn spuien. Nu wil ze weer een gedragsregel invoeren dat er alleen nog Nederlands wordt gepraat op straat. 
 

42. De kerstkaters; De andere kant van de feestelijke medaille; 28 december 2005
 

 
 
41. Familieverplichting en Kerst? Een stukje bezinning rond deze heilige dagen; 25 December 2005
Familiedwang en kerststress, ...
 
40. Hij die opzettelijk... - Aangifte tegen Verdonk en Donner (door eenroyaalgebaar.nl) - 30 november 2005 
 
39. Wie zijn verantwoordelijk voor elf doden?  25 november 2005 
[... A]anklacht ter ondertekening [...] op [...]: "Ik overweeg de Nederlandse regering aan te klagen voor dood door nalatigheid. [...]" 
 

38. Dominant bericht over een dode mus -  23 november 2005 
 

37. Groenrechtse uniformiteit; Overwegingen bij het voorstel van Femke Halsema c.s. om de bijstand af te schaffen - 16 november 2005
Niet iedereen is hetzelfde.
 

36. Elke week een Katrina; 21 oktober 2005. 
Soms valt het oog bij toeval op kleine berichten in kranten die toch te denken geven. 
 

35. Storm met een staartje; Geld, God, politiek, racisme; 9 oktober 2005 
De orkaan Katrina die over New Orleans tekeer ging, legt voor ons verbazingwekkende zaken bloot. 
 

34. Sport is niet altijd Ďtegenwichtí voor agressie; Over agressiviteit en sport; 8 oktober 2005 
 

33. Voorwaardelijke opzet ... 
... telt, tenzij men Officier van Justitie is - 25 september 2005. 
 

32. Waarheidsvinding - 20 september 2005. 
Dankzij attente media en Kamerleden werd de minister van rechtvaardigheid Donner ter verantwoording geroepen. Hij overleefde het debat, zoals het heet. Er valt echter nogal wat af te dingen op zijn woorden. 
(Zie ook Opinie # 39: Bang voor de waarheid
 

31. Uncle Sam ontmaskerd - en ook oom JPdeMP - 11 september 2005 
 

30. Bescheidenheid siert de mens - 95% van het heelal is voor ons onverklaarbaar - 9 september 2005
 

29. Middel en kwaal - Quis costodiet ipsos custodes? Wie houdt de wachters in de gaten? - 15 augustus 2005 
Over Donners voorstel tot een verbod op apologie. 
 

28. Respect - 14 augustus 2005
Begin met geven, niet met vragen, laat staan met eisen. 
 

27. Kleine irritaties - groot kabaal; de kleine(in)tolerantie - 13 augustus 2005 
 

26. De correctieve kater - 23 juli 2005. 
Het massale "Nee" bij 'Het Referendum' heeft een kater nagelaten. Laten we eens zien wat die te mauwen heeft. 
 

25. Oei... Seks in een videospel! 22 juli 2005
 

24. Schonere lucht - Fijn stof en auto's - 30 juni 2005
 

23. 'Aanstootgevend' - David Hamilton - 29 juni 2005
 

22. Het volk zei Nee - maar waartegen? 
4 juni 2005
 

21. Kamer wil geen debat scheppingstheorie - 24 mei 2005
 

20. Het referendum - 23 mei 2005 
 

19. Vies en slecht - over tongzoenen - 22 mei 2005
 

18. Onze 'heilige koe' - 21 mei 2005
 

17. De onzedelijke blik - 18 mei 2005
 

16. Bijvangst van de hogere klasse - 9 mei 2005
 

15. Vrijheid - 5 mei 2005 
 

14. "Hamas" op 4 mei 
  

13. Dodelijke 'journalistiek'; Er is een dode gevallen en een gezin gevlucht. 22 april 2005.
 

12. Wat kost een trein? 18 april 2005.
 

11. Vlug, veilig, voordelig en schoon; 12 april 2005. 
Bestrijd de files door ze niet te bestrijden.
 

10. Uden, Venray, Nederland; 6 april 2005.
Het is een trend die we moeten signaleren en analyseren. De trend is zorgwekkend, vonden ook Kamer en regering. 
 

9. Het rijke westen, 31 maart 2005
"Er moet een breed begrip komen van de problemen, gevolgd door een beweging van onderaf, van burgers die zich realiseren dat er een noodzaak is om stappen te ondernemen."
 

8. Hoe nu verder? 42 visies op de toekomst van Nederland na de moord op Van Gogh; 42 Auteurs, 42 visies, vaak sterk uiteenlopend; 11 maart 2005.
 

7. Vrijheid? Een geestig idee! 4 maart 2005.
Hij was er al voor ik het inde gaten had: de geest van Thorbecke. Aandachtig zat ik de kranten bij te lezen; hij had al even over mijn schouder meegelezen en zuchtte diep, zodat ik hem opmerkte.
 

6. Rumoer in De Rode Hoed. Hoe nu verder? (2)
Op donderdagavond 24 februari werd het boek Hoe nu verder? gepresenteerd op een discussieavond in De Rode Hoed te Amsterdam. Met verslag.
 

5. Eindelijk nuchterheid: Hoe nu verder? (1)
Zeki Arslan, Geert Mak, 23 februari 2005
 

4. Eindelijk veiligheid, regering en rechters, 11 februari 2005
 

3. Onzedelijk beschadigd, ja. 3 Februari 2005
De Nederlandse schilderes Kiki Lamers (40) is gisteren door het Hof van de Franse stad Riom in hoger beroep veroordeeld [...] wegens ,,zedelijke beschadiging van minderjarigen''. 
 

2. Democratie in Irak - en in Nederland. 31 Januari 2005
 

1. Nooit meer Auschwitz! 27 Januari 2005