Vorige Start Omhoog Volgende

Recht door zee geeft schipbreuk

Tegenwicht weblog # 53, 17 mei 2006 

Recht door zee: "dit kan niet", weet elke zeiler. De rug recht: "fout", zegt de fysiotherapeut. Het is geen deugd. IJzeren Madam zijn: "kan niet, of althans: mag niet" , zegt de filosoof: een mens is geen machine, voor mensen is humaniteit nodig. Graag ook wijsheid en spiritualiteit, maar daar is nu helemaal geen ruimte voor - slechts voor populariteit. 

Taïda Pasic weet ervan: drie weken voor haar eindexamen werd zij verbannen. Zij had immers gelogen. Drie humanitaire weken werden haar niet gegund door de IJzeren Dame die Tatcher achterna wil, die première wil worden - pardon, premier, want dit beroep vraag de mannelijke vorm. Vrouwelijk? Wat dacht je wel? Ik sta mijn mannetje! (Let op het  verkleinwoord in het spreekwoord;  spreekwoorden bevatten wel eens wijsheden.)

Ayaan Hirsi Ali, dan wel Magan, sprong moedig voor Taïda in de bres: ook Ayaan had gelogen, en 'gelijke monniken, gelijke kappen'. Deze oude onwaarheid - de kappen zijn wel gelijk, maar de monniken niet, dit spreekwoord is een rationele valkuil - pakte omgekeerd uit  dan bedoeld was. 

Taïda weg? Dan ook Ayaan weg. En wie heeft nog meer gelogen? De meerderheid der asielzoekers, mevrouw. Werk voor u, mevrouw, zet het mes erin! Zo wordt u première! 'Het Volk' (lees: De Telegraaf) staat achter u! Niks humaniteit, regels zijn regels. 

Een van die regels is dat de minister geval voor geval mag bekijken en uitzonderingen mag maken op humanitaire gronden, waar zowel bij Taïda als bij Ayaan alle aanleiding toe is. Maar daar heeft  Verdonk geen oog voor. Gelijkheid voor iedereen? Ja: humaniteit voor iedereen! Hier verraadt zich haar vorige beroep: gevangenisdirecteur, met nauwelijks politieke ervaring. Zo iemand als première? Verdonk mist wijsheid en de daarbij behorende mildheid. 

Maar het mes kan wel eens in eigen been gaan snijden.

Wij, Tegenwicht,  zijn geen fan van Leon de Winter, maar, à tout seigneur tout honneur, hij plaatste een schitterend citaat in de NRC van 16 mei: On n'arrête pas Voltaire. De Gaulle zei dit toen hem ter ore kwam dat men Sartre wilde arresteren. 

Wij, Tegenwicht,  zijn geen fan van Hirsi Magan alias Ali. Zij bouwt geen bruggen, zij polariseert, provoceert, zaait haat, en is het minst geliefd voor wie zij wil opkomen, de moslima's. Zij heeft een ideaal, OK, maar mist de strategie om dit ook waar te laten worden. Zij vliegt van hot naar her, maar mist wijsheid, rust, nadenkendheid, bezinning. Zelf zegt zij: "Ik maak meer kapot dan ik goed maak". Maar moed kan haar niet ontzegd worden, en moed is een deugd, dus chapeau ofwel à toute madame tout honneur. 

Het mes snijdt in eigen been 

Hirsi Ali was lid, kamerlid, van de VVD. Het is nu juist de VVD die asielzoekers wil weren, het liefst alle, maar toch al zeker de liegende.  Het is juist de VVD die dit rigide beleid heeft voorgestaan en die deze rigide minister heeft geleverd en steunt. Hier snijdt het mes dus in eigen been. 

Dit mogen we dan hopen. Verdonk gaat hier zo ongelofelijk snel te werk - binnen een weekend, heeft zij geen kinderen? - en zo bruut: juridisch, politiek en filosofisch te snel door de bocht - pardon, recht door zee en daadkrachtig - dat we mogen hopen dat zij hierdoor schipbreuk zal leiden als lijsttrekster en première. 

Zo niet, dan hebben we hier een gevangenisdirectrice aan het bewind, die de kritische en ethnisch-andere burgers van Nederland wel snel zal uitwijzen dan wel gevangen zal zetten op haar detentieboten. 

Onbegrijpelijk

De uitspraak van de rechter in de door de buren van Ayaan aangespannen zaak is onbegrijpelijk. Altijd gaat in rechterlijke uitspraken het algemeen belang voor het individuele belang. Nu gaat ineens onnodige angst, irrationeel, en de waardedaling van een huis, puur individueel materieel belang, boven het veel grotere belang van de volksvertegenwoordiging in de Kamer. Ook Ayaan heeft het recht om te wonen, maar haar nieuwe buren zullen een beroep op dezelfde uitspraak doen, dus kan zij nergens wonen. Dit is niet te vatten. Als de rechter, wat hij moet doen, hier de wet heeft toegepast, deugt de wet niet. 

Media macht

De gehele VVD top, vermoedelijk dus ook Verdonk wist van het liegen van Ayaan. Zij heeft het meerdere malen publiekelijk gezegd. Ieder had het kunnen weten. Nu zendt Zembla iets uit op donderdag, wordt zaterdag en zondag (!) 'onderzoek gedaan' (hoe zorgvuldig? Is er ook even nagedacht?) en op maandag ligt er een brief van Verdonk aan Ayaan. Dit geeft Zembla, de media, een griezelig hoge macht. En het was De Telegraaf die door Verdonk even gratis ingehuurd werd om in koeienletters te koppen: "Verdonk: Taïda pleegt fraude". Met alle gevolgen van dien. Waar ligt hier eigenlijk de macht in Nederland? 

Popularisme

Rita Verdonk wil première worden. Hier kiest 'het volk', er is democratie immers, maar hier ligt een probleem. Het is de meerderheid van Het Volk dat kiest, maar die meerderheid leest geen krant, kijkt slechts tv, het machtige medium. Verdonk schijnt in de peilingen van de kiezers erg hoog gewaardeerd te worden - heel wat minder overigens in de peilingen onder de VVD leden, die uiteindelijk hun lijsttrekker zullen kiezen. 

Hier ligt dus een probleem: Het Volk regeert, maar denkt het volk ook na? Wil het volk echt een rigide gevangenisdirectrice met kennelijk gebrek aan politieke ervaring, wijsheid, mildheid en humaniteit als première? Dan snijdt ook het volk zichzelf in het been. Of keert de wal het schip nog tijdig?

'Verdrietig en opgelucht ga ik verder'
persverklaring van Ayaan Hishi Ali, 16 mei 2006.

Een PS & Lees Meer & Bronnen. 
Minister en Kamer geven snel en adequaat tegenwicht.
 

Zie ook het stuk dat aan de latere weblog # 57, dd 4 juni 2006, Verdonk overtreedt wet,  is toegevoegd:
De ethiek van schikken en plooien; Analyse: Regels zijn regels; Marcel ten Hooven, VN 27 mei 2006
De starheid van Verdonk is vreemd aan de Nederlandse bestuurscultuur, waarin buigzaamheid soms geboden is. Als het uitgangspunt 'regel is regel' zijn eigen legitimiteit gaat vormen, moet er een alarmbel gaan rinkelen.

 

Vorige Start Omhoog Volgende