Welkom op de web pagina van 

Tegenwicht

Tegenwicht is een site voor kritische burgers van de Nederlandse samenleving

Weblog Inhoud Wat is nieuw English

Dit zijn mensen die uitgaan van het democratische bestel hier in Nederland. Daarom spreken zij niet van "De Overheid" - dit is: degenen die boven ons gesteld zijn - maar van "het gekozen bestuur". Het land wordt bestuurd door gekozen mensen. Niet door 'van bovenaf' aangestelde mensen.
Tegenwicht wil hen kritisch volgen en zo nodig Tegenwicht bieden.

Hoe? 
Met het kritische woord, neergezet in opiniestukken, bedoeld als degelijke essays met bronnen en achtergrondliteratuur, en in weblog die sneller op de actualiteit ingaat. 

Waartoe? 
Tot een humane samenleving, dat wil zeggen; een samenleving met menselijke relaties van hoge kwaliteit. Die zijn er al zeker nu ook al, maar ze zijn beperkt en worden bedreigd.

Ze zijn beperkt in die zin dat 'blank met blank' relateert, Turken met Turken, Marokkanen met Marokkanen, Christenen met Christenen, Moslims met Moslims, enzovoorts enzovoorts. Ook zijn ze beperkt in de zin van: kinderen met kinderen, jongeren met jongeren, volwassenen met volwassenen. Maar is dit wel goed voor de toekomstige volwassen burgers?

"Het bieden van tegenwicht is niet alleen een taak voor de regering, maar ook voor burgers en de vele maatschappelijke organisaties die ons land telt." 
Koningin Beatrix, Troonrede 21 september 2010. 

Het eerste opiniestuk "Tegenwicht... hoezo?" gaat nader op het bovenstaande in. 

 

Tegenwicht werkt als een schrijverscollectief.
Overname is toegestaan. Vermeld "Tegenwicht" als auteur. 

Tegenwicht is sinds 2022 inactief en het schrijverscollectief is ontbonden.
Er zullen geen nieuwe bijdragen meer verschijnen.

Tegenwicht heeft een intern archief gehad met boeken en artikelen tussen 1990 en 2005, een leestafel zogezegd in TwCafé.
Dit archief is in 2020 publiek toegankelijk gemaakt op
https://www.tegenwicht.org/twcafe/.

Tegenwicht is geen chat- of newsbox
Tegenwicht biedt alleen opiniestukken met links naar verdere literatuur.
Deze bestaat grotendeels uit "Citaten uit ..." in verband met de auteursrechten. 
De oorspronkelijke artikelen zijn op te vragen bij 

webmaster@tegenwicht.org 

Free counter and web stats  

Weblog Inhoud Wat is nieuw English