Start Weblog Inhoud Wat is nieuw English

Wat is nieuw?

Juli 2020

# 80 - Tegenwicht geeft het stokje door ... aan de volgende generatie - Juli 2020
Dit is het laatste opiniestuk met 'uitleg ten afscheid'.
Uw schrijver was grotendeels en is ...

# 79 - Jeugd en klimaat - Zij moeten er mee leven - juli 2020 Jeugd en klimaat .... Wat doet de politiek? .... Greta Thunberg ... Wereld wijd: meer dan 2000 acties in 120 landen ... België ... Nederland ...
De jeugd is gaan spreken. Zij zijn zeer betrokken bij het klimaat en andere vraagstukken. Zij kunnen zelf hun kennis vergaren en een mening vormen. "Hun boodschap klopt", zeiden de wetenschappers.
Jeugd kan opstandig zijn, 'lastig zijn', vragen stellen, kritisch zijn, op creatieve ideeë komen, ... tegenwicht geven.
Na nu 79 opiniestukken en 195 blogs geeft deze site Tegenwicht het stokje gaarne door aan de nieuwe generatie. ... Het 'waarom?' hiervan wordt (binnenkort) nog besproken in opiniestuk # 80

Juni 2020

# 78 - De man na #MeToo - Man zijn in een gefeminiseerde samenleving - juni 2020
Er is veel veranderd, sinds wij hier in 2004 schreven over "De macho, de metroman en de highly involved man". ...
De vrouw is geëmancipeerd, de samenleving is gefeminiseerd. De vrouwen trekken nu aan de touwtjes, van het basisonderwijs tot en met de universiteit, in tal van maatschappelijke velden, behalve dan de straat, de staat, de financiële wereld, nog net ook de techniek en de voetbalwereld ... en zichzelf ... en het bed. Hier verlangt de vrouw nog naar 'testosteron', naar De Echte Man. ...
Is de man gefemniniseerd?
Niet helemaal, hij trekt zich terug. Vooreerst in zijn werk: hij blijft full time werken, de vrouw kiest massaal voor part time. De man houdt van zijn kind, maar doet er weinig voor en mee, nu ja, op de pappadag dan.
In huis is de vrouw de baas, de man trekt zich terug in zijn man cage, zijn grot, de kamer of zolder waarin hij nog zichzelf kan zijn, man kan zijn: voetbal kijken, gamen, racetafels en/of gokkasten bedienen en natuurlijk bier drinken, graag met vrienden, per se zonder vrouwen: zijn bastion. ...
De kindman ... De retroman ... #MeToo ... De man kan kiezen ... De man als jager ...
De vaderlijke man als de mannelijke vader, leraar, coach, partner ...
Het zijn (de ambassadeurs van) dit type mannen die in 2009 de Moderne Man Prijs kregen omdat zij, aldus minsiter Plasterkerk, "baanbrekende en moedige stappen hebben gezet op het gebied van werk en zorg." Moed: de mannelijke deugd bij uitstek. ...

  • Aan dit opiniestuk zijn in de loop van de maand juli meerdere passages toegevoegd.

Mei 2020

# 77 - Het einde van de Islamitische Staat? - Deel 8 van deze serie - mei 2020.
De IS niet niet weg, maar verspreid. Er zijn nog steeds strijders. De ideologie is niet weg. De mensheid zit opgescheept met alsmaar meer vluchtelingen, in kampen, bij grenzen of nog zwervend. Hier moeten we iets mee doen.

September 2017

# 76 - De geschiedenis van Turkije - Staatsgrepen en grondwetten - 18 september 2017
Het is niet mogelijk het huidige Turkije te begrijpen zonder de geschiedenis te kennen. We zullen er even in moeten duiken. Kennis hiervan maakt op zijn minst duidelijk dat het woord 'staatsgreep' oude wonden weer open trekt. [...]
Cruciaal is het begin in 1923, toe Kemal Atatürk de seculiere republiek oprichtte en 'met man en macht' doorvoerde, met het leger als bewaker ervan, terwijl een groot deel van de bevolking hier helemaal niet aan toe was. Dit werkt tot op heden nog door. Steeds was het het leger dat ingreep. [...] Een grote omslag was die van 1946, toen het meer-partijenstelsel werd ingevoerd en de kiezer invloed kreeg. [...]
Helaas kwam er een tweede omslag. Gebruikte Erdogan eerst zijn macht om de economie op te krikken en een omslag in de richting van de EU te maken, vanaf 2013 gebruikte hij zijn macht om zijn macht te handhaven.
We zien nu een gepolariseerd land met een autoritaire president aan de macht, steunend op een toekomstig presidentieel systeem en slechts op een fractie meer dan de helft van de kiezers.

# 75 - De mond gesnoerd - De pers-onvrijheid in Turkije - 1 september 2017
In elk geval is duidelijk dat dit proces van 'de mond snoeren' al vóór de couppoging is begonnen. Het "godsgeschenk" heeft dit verder geintensiveerd, meer seculier uitgedrukt: het uitroepen van de noodtoestand, waardoor de president per decreet kon regeren, het parlement passerend, en de politie genoeg volmachten had om de rechterlijke macht te passeren. Wat ook 'hielp' is de anti-terreur-wetgeving van maart 2016. Maar ook al vóór die wet vond er een ware heksenjacht plaats.[...]
Steeds weer: "terrorisme": het schrijven van een tekst, het stellen van vragen, het hebben van een menig, het uitspreken hiervan, het tweeten van 140 tekens door tieners - allemaal "terrorisme". Het geweld dat de staat zelf uitoefent is dan, uiteraard, géén terrorisme. [...]
Plegen ziekenhuizen, scholen, universiteiten, professoren, leraren, verplegers, schrijvers "terrorisme"? Een staatsgreep? Maak dat de kat wijs! De Tegenwicht kat laat zich dit niet wijsmaken. [...]

Augustus 2017

# 74 - Turkije tuimelt omlaag- De feiten spreken voor zich - 23 augustus 2017
Ruim een jaar na de mislukte coup op 15 juli 2016 kijken we opnieuw naar Turkije. De feiten zijn gruwelijk. Turkije is vergaand gepolariseerd en de noodtoestand - is er nog nood? - heeft een dictatuur in het leven geroepen.

Vergeet de vier procent - onthoud de één procent - Dr F.E.J. Gieles, augustus 2017

Een correctie op de Opiniestukken # 11 en # 13:

Nu en dan en her en der heb ik beweerd dat uit het onderzoek van Rind c.s. zou blijken dat blijvende schade na een seksueel contact in de kindertijd slechts in vier procent van de gavallen optrad, en dan nog alleen bij meisjes en dan alleen na incest of dwang. Dit klopt bij nader inzien niet.

Hier kwam ik tot mijn schrik achter toen iemand beweerde dat dit één procent was. Bij mijn tekst om dit te corrigeren in 4% wilde ik een link zetten naar dit getal in Rind's onderzoek. Die 4% bleek niet te vinden te zijn! ...

Wel komt de 1% voor in Rind's meta-analyse, maar deze betekent daar iets heel anders.
... Uitleg ... Adders onder het gras ... Beschouwing ...

Juni 2017

# 73 - De Boze Burger gehoord - 22 juli 2017
Een essay, een poging. Dit essay is een vervolg op onze weblog # 191.
Hierin wordt, kort gezegd, beweerd dat, als er één bevolkingsgroep nu wel gehoord is, het de Boze Burger is. Hun klachten werden in eerste instantie genoemd. als twee grote lijnen hierin werden genoemd: globalisering en neo-liberalisering, waardoor hier werkeloosheid en op vele plaatsen sociaal-economische ongelijkheid ontstond - precies het beleid van de middenpartijen in de afgelopen decennia.
Een analyse is nodig omdat gehoord worden en luisteren niet voldoende is. Een klacht is nog geen beleid. Er is begrip en inzicht nodig, inhoudelijk en procesmatig. Dan moet iemand iets gaan doen, iets dat helpt, dus iets dat een verandering teweegbrengt, dus iets progressiefs. Dit is al tegen het zere been van de klagers die veelal juist conservatief zijn, die willen behouden wat er is of die terug willen naar iets waarvan hun verteld is dat het er geweest is en dat het goed was.

# 72 - De Islamitische Staat - 7 -De propaganda; 21 juni 2017
De IS heeft een enorm hypermodern propaganda apparaat opgericht, een ministerie zelfs, Al Hayat geheten ('Het Leven') met een eigen persbureau, Amaq geheten, met schrijvers, fotografen, vormgevers, vertalers ... en hackers. Bracht destijds Al Quaeda video's uit met alleen een prediker in beeld met erg saaie spreken, IS pakt het flitsender aan met een heel Cyber Califate met een wereldwijd bereik op Twitter, FaceBook, YouTube, e-mail, talloze fora en andere gespreksgroepen. Men weet zelfs tv-zenders te hacken en daar een eigen boodschap op te plaatsen, zoals TV5 Monde in Parijs. [...]
Er zijn duizenden Twitter accounts aangemaakt, deels zelfs bediend door robots, met vaak duizenden volgers, waarop in 2015 zo'n 100.000 tweets per dag verschenen. Twitter haalt ze geregeld weer weg, waarna ze elders weer opduiken. Uiteraard zijn deze Twitter-medewerkers al bedreigd. [...]
Vooralsnog zien we bij de strijders zeer uiteenlopende motieven - met een religieus sausje er overheen. Er is meer aan de hand dan alleen maar 'de islam' of 'de moslims'.

April 2017

# 71 - De Islamitische Staat - 6 - Boko Haram; 7 april 2017
De naam betekent in de plaatselijke taal: "Westers onderwijs is niet toegestaan". De groep, opgericht in 2002, verzet zich tegen alles wat westers is, met name tegen onderwijs, zowel aan meisjes als aan jongens, en democratie. In 2015 heeft de groep trouw gezworen aan de IS ...
Wel, de groep heeft 'succes': een hele generatie kinderen heeft nu geen scholen meer. ... Meer dan 900 scholen zijn verwoest - plus kerken, moskeëën, klinieken, ziekenhuizen en banken. 1.500 scholen zijn gesloten, meer dan 600 onderwijzers gedood, 9.000 onderwijzers gevlucht, 952.000 schoolkinderen verdreven, meer dan 2.000 kinderen ontvoerd. ...
In het westerse denken is dit onbegrijpelijk. Zoveel ongekende wreedheid. In 2014 werd Boko Haram de meest dodelijke terreurgroep ter wereld genoemd. ... Dit alles in de naam van God?

# 70 - De Islamitische Staat - Deel 5 - De buitenlandse zaken - 5 april 2017
Wereldwijde claim: De kalief claimt de leider te zijn van alle moslims ter wereld, die dan ook verplicht zijn om zijn bevelen en de dogma's van zijn theologen te volgen.  Her en der in de wereld zijn er provincies die trouw hebben gezworen aan de kalief, cellen in allerlei landen, aanslagen die geclaimd zijn door de IS en aanslagen die geïnspireerd zijn door de IS. Het doel van de aanslagen is om zo veel mogelijk mensen te doden en de andere landen zo te ontregelen.

April 2016

# 69: De Islamitische Staat - Deel 4 - Vrouwen en kinderen in de IS - 28 april 2016
[...] In deze mannensamenleving is de vrouw niet zozeer een individu, als wel 'echtgenote van' en/of 'moeder van'. Het is ook een cultuur van schaamte, schande en roddel, met een zwaar taboe op seksualiteit, die dan ook niet zichtbaar en niet bespreekbaar is, maar die in het verborgene veelvuldig beoefend wordt. [...]
Als de meisjes al naar school gaan - vele scholen zijn verwoest - dan toch om de Qur'an te leren en de huishoudelijke taken te leren. [...]
Ook de jongens hebben het zwaar [...] Ook hier is het: de Qur'an uit het hoofd leren - zonder de betekenis ervan te kennen - maar vooral het opgeleid worden tot strijder; "welpen" worden ze genoemd; ze leven in kampen. Daar krijgen ze gratis eten, terwijl de ouders geld krijgen als ze hun kinderen daar laten trainen - en zelf niet gedood te worden. Er is vrijwel geen ander onderwijs beschikbaar. 

# 68 - De Islamitische Staat - Deel 3 - Hoe is het leven in die 'staat'? - 12 april 2016
De Islamitische 'Staat', 'Daesh' van 'Dawlah Islamiyah', is nergens ter wereld als staat erkend. Zij is ook niet bedoeld als staat, maar als kalifaat
Hoe kom je er in? Niet zo maar, want men wil spionnen (lees: journalisten) weren. Hoe kom je er uit? Niet. Wie uit de IS wil stappen wordt gedood. Enkelingen wisten te ontsnappen. Individuele vrijheid is er intussen niet. 

September 2015

# 67 - Seksuele voorkeuren - Opiniestuk - 14 september 2015 
Hier zijn (links naar) vier Tegenwicht weblogs bijeengeplaatst als één doorlopend opiniestuk: 

Geaardheid?
Oriëntatie? 
Identiteit?
Keuze?! 

Augustus 2015

# 66 - De Islamitische Staat - Deel 2: De strijders - augustus 2015 
De meeste strijders zijn twintigers; jongens van 15 tot 30 jaar, maar ook meisjes, vrouwen en jonge gezinnen. De dames kiezen vooral heel bewust en rationeel. De jongens volgen meer hun emoties: hang naar avontuur, eer, respect, cool zijn, zingeving, er bij willen horen, identiteit hebben, maar ook boosheid, wrok en wraakgevoelens spelen een rol - en religie. 

5 mei 2015

# 65 - Vrijheid - 5 mei 2015 
Het vorige opiniestuk ging over de Islamitische Staat, niet bepaald 'een vrij land', met de shari'ah als wet, gezien door westerse ogen. Toch gaan daar mensen heen omdat zij daar 'eindelijk in vrijheid hun geloof kunnen beleven'.
Kennelijk verschilt de visie op vrijheid nogal tussen Oost en West. 
Ter gelegenheid van 5 mei 2015, Bevrijdingsdag, zijn vier weblogs geschreven over het thema 'vrijheid'. Deze zijn hier bijeen gezet. 

April 2015

# 64: De Islamitische Staat - Deel 1: Geschiedenis en achtergrond - De Europese wortels (besproken) en de theologie (bestreden) - april 2015
Om dit moderne en zeer actuele verschijnsel te duiden moeten wij de geschiedenis induiken: Het oorspronkelijke kalifaat, de geschiedenis ervan; het Ottomaanse Rijk, de val en het gevolg daarvan. 
Ook voor wat we nu zien als 'Oost tegen West' vergt een duik in de geschiedenis: het Oriëntalisme en het Occidentalisme. 
Van cruciaal belang is ook de theologie in de islam - pardon: in de vele stromingen binnen de islam, waarvan het Salafisme nu vooral de aandacht verdient omdat de IS juist deze stroming aanhangt. Deze in feite zeer moderne stroming vraagt om een theologisch tegenwicht, dat ook al gegeven is en dat hier besproken en aangevuld wordt. 
De tekst van dit opiniestuk is op persoonlijke titel geschreven door Dr Frans E. J. Gieles. 

Februari 2015

# 63: Turkije glijdt af naar dictatuur. Participeren door vrome moslims heet daar "landverraad". Toch is er tegenwicht - 6 februari 2015
Democratie is niet 'de meerderheid bepaalt', maar 'respect en ruimte voor minderheden, vooral voor de oppositie'. 
Turkije glijdt af naar een dictatuur van De Grote Leider van De Meerderheid, maar er zijn tegenkrachten opgetreden. 
Macht corrumpeert. Staatsmacht vraagt om scheiding der machten die elkaar controleren en in evenwicht houden. Macht vraagt om tegenwicht. 

Febr - sept 2014

# 62: Oekraine ... tussen Oost en West 
Dit opiniestuk is een combinatie van - vooralsnog - drie weblogs over Oekraïne in 2014, het jaar van de vliegtuigramp, hier gepubliceerd van februari t/m september 2014. Een vierde zal nog volgen en hieraan worden toegevoegd. Besproken worden: 

Oekraïne vecht ... voor Europese waarden, 
Propaganda in Oekraïne en 
Na de ramp en het bestand ... 

2013 - 2014

# 61: De Crisis 
Dit lange opiniestuk of essay bestaat uit zeven Tegenwicht weblogs, plus een inleiding door een gastschrijver, hier gepubliceerd van oktober 2013 t/m maart 2014. Er zal nog een achtste verschijnen in 2015 en dan hieraan toegevoegd worden. 
Besproken worden: 

'Het genoeg', 
De Groei (tot de hemel?), 
Geld in een schulden-economie, 
'Het' kapitalisme (is er in soorten en fasen), 
Het neo-liberale doen en denken, 
Crisis, recessie, kans?
Beste politici / Weet op wie u stemt, en 
Het kan anders.

Juni 2014

Aanvullingen op opiniestuk # 60, Seksje spelen - ouders in paniek - Begrijpelijk, maar niet verstandig

Hieraan zijn drie paragrafen toegevoegd: 

De instanties: deskundig - of ook in paniek? 
Kleuterseks op school - weer paniek en 
Het kan ook anders - met bijbehorende literatuur.  

Aanvullingen op opiniestuk # 25, Overbescherming en wantrouwen ... 

Er gaat niets boven hutten bouwen 
Mark Mieras - Wetenschappelijk journalist, gespecialiseerd in hersenontwikkeling - Trouw, 24 december 2011 
Een speelse cultuur is geen luxe maar een voorwaarde om te overleven. Zeker in een tijd van snelle verandering, oplopende concurrentie en stress is creativiteit geboden. [...] 
Wie stopt met spelen wordt stram in het hoofd en dus kwetsbaar in een snel veranderende wereld. [...] 

'We ontnemen kinderen de kans om zichzelf te ontdekken' = Ditty Eimers - ANP / Trouw, 27 april 2014 
Het belang van vrij spelen wordt onderschat door ouders, waarschuwt de Amerikaanse psycholoog Peter Gray. 'Ouders die er steeds bovenop zitten, doen hun kind tekort.' [...]
Ouders die gaan meespelen als er een vriendje komt, moeten niet gek opkijken als hun kind narcistisch wordt, waarschuwt hij. [...]
Terwijl ze juist dat vrije, ogenschijnlijk doelloze spel nodig hebben voor een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling, blijkt uit een grote stapel onderzoeken die Gray aanhaalt. [...]

Aan de Opiniestukken 

# 33 - Politiek correct - ook wetenschappelijk correct?  en 

# 39 - Bang voor de waarheid - zijn passages en achtergrondartikelen toegevoegd. 

mei 2014

Aanvulling van opiniestuk 49

"Wat is er mis met niet-gewelddadige erotica rond kinderen?":

Toenemende repressie 
De justitiële definitie van illegale kinderporno lijkt de laatste jaren in de praktijk steeds ruimer te worden geïnterpreteerd. [...] 
Hoe dan ook raden wij lezers [...] aan, zulke afbeeldingen in de brede zin [...] niet meer te dowloaden, uploaden of fysiek te delen met anderen. 

April 2013

 

Klik hierboven op "Weblog". Hier staat o.a. een "tussen-blog": 

# 154 - Tegenwicht geven ... ... Aan wie of wat? Hoe? - 25 april 2013 
We zijn hier een poosje weggeweest ...  
Intussen is er wel gedacht. In deze interim-blog doen we dit even 'hardop'. We gaan even helemaal terug naar het begin - dat verhaal mocht ook wel eens verteld worden - en maken dan een sprong naar het heden