Start Weblog Inhoud Wat is nieuw English

Vrijheid

Tegenwicht Opiniestuk # 65

5 mei 2015

Het vorige opiniestuk ging over de Islamitische Staat, niet bepaald 'een vrij land', met de shari'ah als wet, gezien door westerse ogen. Toch gaan daar mensen heen omdat zij daar 'eindelijk in vrijheid hun geloof kunnen beleven'.
Kennelijk verschilt de visie op vrijheid nogal tussen Oost en West. 


* M al-hurra?
Wat is vrijheid?

Ter gelegenheid van 5 mei 2015, Bevrijdingsdag, zijn vier weblogs geschreven over het thema 'vrijheid'. Deze zijn hieronder bijeen gezet, althans de links ernaar, waarna u op "volgende" kunt klikken of terug kunt gaan naar deze pagina. 
 

# 177 - 5 mei: we vieren de vrijheid - Deel 1 - Koningsdag 2015 
"Het doel van de staat is vrijheid" - Tekst van Spinoza op zijn standbeeld. [...]
PVV en VVD willen vrij zijn van vluchtelingen, wat strijdig is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, EVRM, van 1950 en met het Vluchtelingenverdrag van 1951.

# 178 - We vieren de vrijheid - Deel 2: Vrijheid tot ... en vrijheid van ...
1 mei 2015 
Laten we aan de hand van enkele voorbeelden eens kijken wat die vrijheid dan concreet inhoudt.

# 179 - Wat is vrijheid? - 3 mei 2015

Wat is vrijheid?
Impliceert vrijheid democratie?
Wat is democratie? 
Hoe werkt democratie?
Impliceert democratie (on)gelijkheid? 
 
# 180 - Het begrip vrijheid ... in filosofie, 
wetenschap en spiritualiteit - 4 mei 2015. 
 
Vrijheid, democratie, waarden, normen, idealen, vertrouwen ... Ja, nogal abstracte begrippen dus. [...]
Het positivisme beperkt zich tot het zichtbare en meetbare. Dit is van groot nut voor de natuurwetenschap, maar bij de menswetenschap [...] ontstaat er een probleem. 

Start Weblog Inhoud Wat is nieuw English