Start Weblog Inhoud Wat is nieuw English

Tegenwicht geeft het stokje door ...

... aan de volgende generatie

Tegenwicht -Opiniestuk # 80
Juli 2020

Dit is het laatste opiniestuk met 'uitleg ten afscheid'.

Terugblik

Tegenwicht is begonnen medio 1998 als een stichting met bestuur, een achterban en een schrijverscollectief, althans dit was de opzet. "Tegenwicht wil deelnemen aan de maatschappelijke discussie over menselijke relaties. De werkgroep wil tegenwicht bieden aan een aantal tendensen in het spreken over menselijke verhoudingen."

Op een gegeven moment werd ingezien dat een stichting, met de nodige kosten van dien, eigenlijk niet nodig was. De stichting werd opgeheven en Tegenwicht ging verder als "Werkgroep Tegenwicht".

Schrijvers en achterban waren deels gelieerd aan, of geinspireerd door, de NVSH, de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming, een al zeer oude vereniging waarin werd en wordt nagedacht over relaties, intimiteit, seksualiteit, en hoe deze in de samenleving al dan niet vorm gegeven wordt, al dan niet in minderheidsgroepen op dit gebied. De "H" kan ook gelezen worden als Hulpverlening en voorlichting.

Het idee van een anoniem schrijverscollectief was overgenomen van net zoiets in Italië, waar het goed gelezen werd. De anonimiteit is gehandhaafd, maar was bij nader inzien eigenlijk niet nodig. De anonimiteit zal hieronder dan ook eindigen, althans voor de overgrote meerderheid van de geschreven stukken.

De eerste opiniestukken verschenen begin 1999. De opzet was en bleef om gedegen opiniestukken te schrijven, met toegevoegde (citaten uit) andere publicaties en brondvermeldingen. Dit is dan het laatste opiniestuk: # 80.

Vanaf 27 juli 2005 is er ook een weblog begonnen om sneller en korter te kunnen reageren op actuele situaties. Er volgden 195 weblogs. En ja, op 27 juli 2007 kwam er een kat aangelopen die De Tegenwichtkat ging heten en die verscheen in inmiddels ruim 100 vormen, hierboven en hieronder ten afscheid de laatste.

Tegenwicht nu

Nu was het in 1998 een leuk idee om eens een website te gaan beginnen: modern, leuk, handig. In 2005 was het nog een aardig idee om een weblog te beginnen: modern, leuks, handig, snel, actueel.
Intussen is het medio 2020 en zijn er miljoenen websites en wellicht wel miljarden weblogs en vlogs, aangevuld met miljoenen opinies op FaceBook, Twitter, Instagram en zo meer. Ook zijn er nu talloze nieuws sites en zijn de meeste kranten en tijdschriften eenvoudig digitaal te lezen. 'Een beetje veel concurrentie' dus, zogezegd.

Nog zoiets dat veranderd is: zoals uit de geschreven stukken wel blijkt, en hieronder nog te zien is, heeft de schrijver vooral de geschreven pers gebruikt als bron van informatie en inspiratie. Dus abonneren > lezen > markeren > selecteren > knippen en/of kopiëren > opbergen in mappen per onderwerp. Per onderwerp overzien, herlezen, selecteren, deels digitaliseren > citeren > archiveren.

Daarnaast zijn er uitstekende kwaliteitskranten, -tijdschriften, -sites en -blogs, die prima tegenwicht geven, doorgaans zelfs met de professionele inzet van grote redacties en een groot bereik. Tegenwicht als Klein Duimpje, niet tegen maar naast de grote reus, reuzen zelfs.

Klein Duimpje is intussen groter, bewuster, flinker en moediger geworden: zo zien we de nieuwe genaratie nu opgroeien en actief worden, zoals verteld is in Opiniestuk # 79, "Jeugd & Klimaat" en in weblog # 194, "Jongeren, bedankt!" Tegenwicht kan het stokje dus met een gerust hart aan de nieuwe generatie overgeven.

Nu is Klein Duimpje wel het 'levenssprookje' van uw Tegenwicht webmaster en grotendeels ook schrijver - het kleine jonge kind uit een arm gezin dat het toch aardig ver schopte - maar ook Klein Duimpje werd oud, wordt oud, is oud, al zo tegen de tachtig aanlopend, met bijbehorende kwalen, klachten, zwakheden annex hulpmiddelen. Zo is mijn zicht beduidend zwakker geworden, wat kranten lezen en schermwerk steeds moeilijker maakt. Mede gezien het voorgaande ligt stoppen dan voor de hand, juister gezegd: het stokje overgeven.

Uw Tegenwicht schrijver

Uw schrijver was grotendeels en is nog:
Frans E.J. Gieles, doorgaans genoemd "opa en dr Frans".

Dr? Ja, gepromoveerd als sociaal, klinisch en forensisch orthopedagoog, zelfstudie van seksuologie (en talen en meer), gepensioneerd, maar nog actief als hulpverlener bij de NVSH (en meer).

Hieronder ziet u hoe er aan Tegenwicht gewerkt is, lekker ouderwets met krantenknipsels, en geholpen door de Tegenwichtkat, die hieronder met uw schrijver afscheid van u neemt.

     

Start Weblog Inhoud Wat is nieuw English

Naamloos document Naamloos document