61 - De Crisis

Start Weblog Inhoud Wat is nieuw English

Dit lange opiniestuk of essay bestaat uit zeven Tegenwicht weblogs, plus een inleiding door een gastschrijver, hier gepubliceerd van oktober 2013 t/m maart 2014. Plus nog een uit 2008. Er zal nog een achtste verschijnen in 2015 en dan hieraan toegevoegd worden. 

De links hieronder verwijzen naar deze weblogs. Als u daar op "Volgende" klikt, kunnen daar tussendoor dus ook andere weblogs verschijnen. U kunt echter ook via een link, daar bovenaan en onderaan geplaatst, naar dit bestand terugkeren. "Groei nodig?"

# 108 - Denk globaal, handel lokaal - De krediet- , voedsel- en olie- en watercrises - 29 juni 2008 
We leven onontkoombaar in een geglobaliseerde wereld. [...] Een gevoel van onmacht is daarbij niet onlogisch. 'Wat een ellende allemaal, maar wat kan ik er aan doen?' Dit: globaal denken en lokaal handelen. 

# 160 - In beweging voor het genoeg en het genoegen18 oktober 2013 
Gastschrijver Willem Hoogendijk
Eeuwenlange gewenning doet ons niet meer inzien hoe absurd de huidige economie eigenlijk is. [...] De Aarde kreunt [...] Dit is slechts een peiling.  

# 161 - De bomen groeien niet tot de hemel - Groei als antwoord op 'de crisis'? - 7 november 2013 
Deel 1 van een korte serie.
Onze politici en media spreken nu steeds over 'de economische crisis', waarmee men bedoelt dat de economie sinds enige tijd niet meer groeit. Paniek, dus, want 'de economie moet groeien', zo luidt de mantra, het dogma, het axioma: het vanzelfsprekende uitgangspunt waarover niet de twisten valt - of toch wel? 

# 162 - Geld ... in een schulden-economie - 16 november 2013 
Deel 2 van een korte serie. 
Over munten, papieren geld, koopgeld, leengeld, virtueel geld, risicogeld, investeringsgeld ... 
Over schulden, groei, stagnatie en dus crisis. 

# 163 - 'Het' kapitalisme ... is er in soorten en fasen - 27 november 2013 
Deel drie van een korte serie
'Het' kapitalisme bestaat niet. Kapitalisme is een systeem van mensen en deze systemen veranderen. 

# 164 - Het neoliberale doen en denken - Liberaal? 22 december 2013 - Deel vier van een korte serie.
Het neoliberalisme verdient die naam niet omdat het te zeer afwijkt van het oorspronkelijke liberalisme; het is neo-kapitalisme.
Het kapitalisme, neo- of niet, loopt nu in zichzelf vast. 

# 165 - 'De crisis' - Crisis, recessie, kans? 8 januari 2014 - Deel vijf van een korte serie 
Economisch gezien is 'de crisis' geen crisis maar een recessie die economisch gezien normaal is. [...] Al even normaal - zij het een beetje vergeten - is dat elke vorm van groei een grens kent. 

# 166 - Beste politici - of: Weet op wie u stemt - 26 januari 2014 
Deel zes van een korte serie 
Wij leven nu in "corpocratiŽ", gestoeld op de utopie van het neoliberalisme die een illusie is gebleken. De staat voerde de wensen van de markt uit. De markt domineert de staat. [..]
Er zal iets moeten gebeuren: er is tegenwicht nodig, een tegenmacht. [...]
Nu moeten de handelaren onttroond worden. Dit is een taak voor de politici - en hun stemmers.

# 167 - Het kan anders - Burgers starten duurzame economie - 22 maart 2014 - Deel zeven
Omdat niet iedereen politicus is of een bank dan wel aandelen bezit, kijken we nu wat de burger en de consument kan doen.