Vorige Start Omhoog Volgende

Onzinnige vragen

Geld is niet de waarde der dingen

Tegenwicht weblog # 120, 15 augustus 2009

De PVV heeft aan alle ministers gevraagd om exact te berekenen hoeveel geld 'allochtonen' de staat kosten en hoeveel ze opbrengen. 

Een onzinnige vraag. Alsof je alles in geld kunt uitdrukken, en alsof geld de hoogste waarde is. 

Vragen 

Het is ook eigenlijk geen vraag, het is meer een stelling: 'Wij denken dat 'de allochtonen' ons meer geld kosten dan ze opbrengen, dus ...' - Ja, wat volgt er dan? Geen rekensom maar een politieke stellingname. 

Sommigen zeggen: laat de regering deze vraag niet beantwoorden want het is geen vraag en deze is niet te beantwoorden. Het is een zoveelste poging om tweedracht te zaaien - dŠŠrop moet geantwoord worden. 
Objectieve analyse kosten allochtoon bestaat niet; Het eigenlijke doel van de vraag om kostenberekening is om daarmee immigranten te verjagen of te deporteren. Petra Boers, Mehdi Dastani & Murat Kotan, Trouw 28 juli 2009
 
Anderen zeggen: ga rustig aan het rekenen, de uitkomst zal zijn dat de immigratie per saldo voordelig is voor de economie. Dit zegt hoogleraar economie Peter Nijkamp (Trouw 25 juli 2009). Hij zegt er bij: "mits dat over een langere periode wordt bekeken". 
 
Weer anderen zeggen: ga maar rekenen, presenteer objectieve cijfers - en laat de politiek dan maar antwoorden. Dit antwoord zal verdeeld zijn omdat het uiteindelijk niet om geld gaat maar om andere waarden: 
kosmopolitiek, welzijn, solidariteit en hoop voor de een, 
nationalisme, welvaart, winst en angst voor de ander. 
 
Meerderen voegen daar aan toe: laat de regering ons ook maar even vertellen hoeveel het beantwoorden van deze vraag kost en hoeveel de PVV ons kost dan wel baat. 

Dit laatste is aan te vullen met de vragen

Wat kost een autochtoon kind ons en wat baat het ons? 
Wat zouden die tanks in Gouda ons gaan kosten? 
Wat zijn de precieze kosten van het in de knieŽn schieten van lastige 'Marokkaanse' jongeren, pardon, van die 'straatterroristen'? 
Wat is voordeliger: koeien in het weiland of in flats?
Wat kosten al die honden, katten en kanaries eigenlijk en wat is hun baat - de Tegenwichtkat is al erg duur want kieskeurig met zijn voer, en wat levert die kat nu op?  
Wat kost ons de auto: wat zijn daarvan precies de kosten en de baten? Wat kost precies een verkeersdode, de luchtvervuiling, het fijnstof, asthma? 

Dan wordt natuurlijk meteen al duidelijk dat je de waarde van een kind, van natuur, een mensenleven niet in geld kunt uitdrukken. Evenmin zaken als gezondheid, welzijn, kennis, kunst en cultuur, religie, sociale cohesie versus polarisatie, solidariteit, diversiteit, medemenselijkheid, naastenliefde? 

De vraag is ook nog op een andere wijze onzinnig, namelijk in de zin dat er geen objectief antwoord bestaat. Wat tel je mee, wat niet, en hoe schat je de posten die niet echt vast te stellen zijn? Afhankelijk daarvan kan je vanuit dezelfde werkelijkheid op heel verschillende antwoorden uitkomen. Wat eruit komt is wat je erin stopt, niet zozeer wat er van tevoren al
inzat.

In de reacties wordt vaak verwezen naar een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2003. Dit stelt dat immigratie de staatskas meer geld kost dan het de staatskas oplevert. Wilders noemde een bedrag van honderd miljard euro, maar dit getal staat niet in het rapport. Wel staat er dat de immigranten een positieve bijdrage leveren aan het bruto binnenlands product, ofwel aan de economie (Trouw & NRC 23 juli 2009). 

Antwoorden

Intussen heeft het kabinet besloten de vragen gewoon te beantwoorden, waartoe het immers ook verplicht is. 

(Kostenplaatje immigratie 'volgt snel'; Remco Meijer, De Volkskrant, middageditie, 14 augustus 2009). 

Zingeving

De PVV laat zich wel erg van de materialistische kant zien door deze waarden terug te brengen tot bedragen. Gaat de zingeving van de PVV niet verder dan het kasboek en het saldo? Is iets dat geen geld oplevert dan niets waard, iets dat geld kost zonder waarde? Is geld dan de enige waarde? 

De PVV is gebouwd op onvrede met de huidige samenleving - een der welvarendste rechtsstaten van de gehele wereld, maar toch: onvrede. Deze is er misschien juist door een gebrek aan zingeving, solidariteit en sociale cohesie. Het antwoord van de PVV hierop is: polarisatie en, naar nu blijkt, een wel erg materialistische zingeving. De allochtoon niet als medemens maar als kostenpost die een negatief saldo oplevert: weg ermee! 

Laten wij de PVV eens haar zin geven en eens zien wat voor samenleving er dan ontstaat. 

Een erg onvrije samenleving

Nu alle allochtonen weg zijn is er een enorme vraag naar arbeidskrachten. De zorg zit klem, de vleesindustrie ligt stil. Voor de kassa's vormen zich lange rijen. Het stadsvuil hoopt zich op. Omdat ook de IndiŽrs en de Japanners vertrokken zijn worden de meeste servers niet bediend en voor de helpdesks is er een wachttijd van twee uur. De tomaten in het Westland en de bloemen in Aalsmeer staan te verkommeren, evenals de champignons en de asperges in Limburg. Er is al tekort aan tuinbouwproducten, dus worden ze steeds duurder. Fabrieken staan stil, er is gebrek aan producten, dus alles wordt duurder. 

Er moet iets gebeuren: iedereen moet gaan werken, ongeacht of die arbeid ook passend is. Er zijn geen uitkeringen meer: dat spaart lekker veel geld uit. 

Iedereen moet nu een gewone hardwerkende Nederlander worden.  Er is geen vrijheid meer om een andere stijl van leven te kiezen, studeren bijvoorbeeld. Wiskunde? Dat is elitair, dus slecht. Er is geen ruimte meer voor filosofie, zodat we eindelijk ook van die linkse  grachtengordel elite verlost zijn. Studenten moeten maar eens echt aan het werk. De professor en de architect staan samen tomaten te pukken, naar het voorbeeld van de Grote Roerganger Mao en diens Culturele Revolutie. 

Wat zijn er ineens veel huizen leeg komen te staan! De prijzen kelderen, de huizenmarkt stort in, de hypotheken verliezen hun dekking. Veel banken gaan failliet. De bouw ligt stil: er is geen vraag meer naar huizen en kantoren. Door de grote vraag naar arbeidskrachten zijn de lonen hoog, maar door het gebrek aan producten stijgen de prijzen nog harder: inflatie, recessie.

Niet alleen moskeeŽn, ook kantoorgebouwen staan leeg, ook die van de regering. Er waren toch al te veel van die zakkenvullers, pardon: ambtenaren en politici. Premier Wilders en vice-premier Verdonk kunnen het alleen wel af. Al die inspraak kost alleen maar geld. En al die deskundige adviezen: weg met die elite! 

De koningin is met ziekteverlof: overspannen, depressief. 

Om de economie te stimuleren laat de regering veel wegen, bruggen en viaducten bouwen, ook om al die auto's van de gewone hardwerkende Nederlander te kunnen herbergen en de files op te lossen, zoals zij beloofd heeft. Die weilanden zijn toch niet meer nodig nu de koeien in flats staan, dat is namelijk voordeliger. 

Maar er zijn geen architecten meer: de elite staat tomaten te pukken, is een gewone hardwerkende Nederlander geworden. Die kan wel hard werken (nu ineens wel?) en veel mopperen, maar geen bruggen bouwen - letterlijk niet en figuurlijk niet. 

Kunst en cultuur, dat is te elitair. Laten die kunstenaars maar eens echt gaan werken! Wij doen het wel zonder! We hebben een mooi voorbeeld aan de grauwe massaflats van destijds de DDR met voor elke burger een flatje aan het stand. 

Ja ja, Het Volk regeert nu! Dat zeiden ze in de DDR en zeggen ze nu in China en Noord-Korea ook. De legers daar heten 'Volksbevrijdingsleger". Bevrijd van de sjah, tsaar of keizer, die werden opgevolgd door Khomeini, Stalin en Mao ... Van de regen in de drup, zeggen wij hier dan. 

Omdat nu in de grondwet vastligt dat wij hier een cultuur hebben met uitsluitend joods-christelijke  wortels (het humanisme, de Verlichting en de Oosterse oorsprong van vrijwel al onze kennis vergat men even), censureren nu de dominees, de aartsbisschop en de opperrabbijn alle publicaties. 

Daarentegen is, paradoxaal genoeg, de vrijheid van meningsuiting absoluut geworden voor zover dit gevoelens betreft, dus in plaats van gedegen colleges,  essays en kwaliteitskranten, kunst en cultuur, valt er alleen nog stijlloos gescheld te zien, te horen en te lezen: uitingen van onvrede, die er nu, meer dan ooit, massaal is ...

Wilt u zo leven? Verhuis dan naar Noord-Korea, China of Iran, daar hebben ze zo'n soort samenleving. Ze zijn er nog trots op ook.

Vorige Start Omhoog Volgende