Vorige Start Omhoog Volgende

AMA's

Weblog tegenwicht # 121, 8 december 2009

Door gastschrijver  Jan H.C.Velterop, mei 2009


AMA's zijn 'Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers'
Uw weblogschrijver heeft problemen met de ogen. Post bleef 'even' liggen. Nu het na drie operaties weer iets beter gaat, volgen er eerst enkele gastschrijvers. Na de vierde operatie hoopt uw weblogschrijver weer terug te zijn. Intussen blijft de Tegenwichtkat de dingen wel scherp zien. 

Trouw

Er komt zo geen eind aan stroom asielzoekers - Illegaal verblijf in Nederland wordt niet hard genoeg aangepakt. En blijven loont: je hoeft niet weg. Sietse Fritsma lid Tweede Kamer (PVV), Trouw 16 oktober 2008

Eerste reactie

Na bovenvermeld bericht in Trouw heb ik de volgende reactie gegeven: 

PVV-hetze Anti-asielzoekers

Fritsma suggereert: alle asielzoekers profiteren. Hij vergeet: herhaalde aanvragen door onzorgvuldige IND. Alleenstaande minderjarige ex-AMA moet op 18e na tijdelijke vergunning weg. Wordt je door eigen land niet erkend: geen pas, dus kún je niet weg! Geen uitkering, werk, geld .. maar je moet eten .. Om uitgezet te worden zit je máánden gevangen. Fritsma bedreigt deze mensen. 

Nodig is: een reële procedure, snel vaststellen: uitzetting of verblijfsvergunning. Bespaart enorme kosten. Een vluchteling kan dan normaal leven, wil niets liever dan bijdragen aan ons land. 

Enschede, Jan Velterop, actief voor vluchtelingen.

Tweede reactie

Daarna heb ik onderstaand stuk ingestuurd voor de Podium-pagina, maar Trouw wilde dit niet plaatsen. Kan het op jullie site geplaatst worden? 

Tegenspraak nodig tegen de anti-asielzoekers-hetze van PVV

“Er komt zo geen eind aan stroom asielzoekers” kopte Trouws Podiumpagina op 16 oktober 2008. Een suggestief verhaal van Sietse Fritsma: 

“gebed zonder einde”, 
“lobby”, 
“grensgevallen”, 
“vreemdelingenindustrie”, 
“niet hard genoeg aangepakt”, 
“niet veel te vrezen”, 
“oneindig aantal procedures”, 
“handig” , 
“lucratief werk .. advocaten”.

De emotionele conclusie is duidelijk: “Alle asielzoekers en hun advocaten profiteren en parasiteren op de Nederlandse staat = op mij als belastingbetaler”.

Sietse Fritsma geeft de indruk dat het hele illegalen-verhaal één en dezelfde zaak is. Namelijk: profiterende buitenlanders en hun advocaten. Hij baseert zich op zijn zes jaar ervaring bij de IND. 

Hij ageert tegen gezinsmigratie, waarbij veel schijnhuwelijken een rol spelen. Dit is een terecht protest. 

En hij is tegen het “stapelen van procedures”. Daarbij gaat hij er aan voorbij dat veel herhaalde asielaanvragen puur gevolg zijn van onzorgvuldigheid van de IND. Als die een aanvraag afwijst op basis van slordige informatie is een nieuwe procedure niet alleen nodig maar ook een recht. 

Hij heeft voor een deel ook gelijk, het deel dat hij niet noemt: van het Spaanse pardon in Madrid is ook door criminelen en door economische vluchtelingen gebruik gemaakt. Een aantal van hen kreeg zo een  verblijfsvergunning waarop ze geen recht hadden. Maar: wie maakt aannemelijk dat álle asielzoekers bij deze groepen horen? Van deze hetze van Fritsma en de PVV worden andere groepen de dupe.

Wij kennen AMA's, alleenstaande minderjarige asielzoekers. Hier gekomen via de Verenigde Naties of het Rode Kruis - zelfs uitgenodigd door onze regering op grond van internationale verdragen. Intussen meerderjarig geworden, kregen ze na een tijdelijke vergunning het bevel Nederland te verlaten. Velen hebben het 'braaf' geprobeerd, maar werden door hun eigen ambassade niet erkend als burger van hun land. Dus ook geen paspoort. En zonder paspoort kún je ons land niet verlaten. 

Zij hebben meegewerkt aan hun vertrek, maar vertrekken is onmogelijk. Dan krijgen ze géén verblijfsvergunning en kúnnen niet weg. Ze krijgen geen uitkering, mógen niet werken, mógen niet bedelen of stelen, hebben dus letterlijk geen cent, .. maar moeten wél eten, soms naar een dokter en .. 

Soms worden ze opgepakt om uitgezet te worden. Dan kunnen ze máánden – zelfs tot meer dan een jaar - de gevangenis in zonder iets misdaan te hebben. Voor deze mensen is het verhaal van Fritsma én een belediging én een bedreiging. 

Er zijn meer groepen terechte vluchtelingen. Zoals de groep voor wie advocaat Frank van Haren (Trouw 9 oktober 2008) aandacht vraagt: mensen die – in wanhoop – korte tijd zijn weggeweest om te proberen in Parijs of elders verblijf te krijgen. En mensen die buiten hun schuld geen identiteitspapieren hebben, dus ook geen nieuw paspoort kúnnen krijgen. 

Al deze mensen laat Fritsma buiten beschouwing, voor hem bestaan ze niet. Het is duidelijk: hij is absoluut onverantwoordelijk met zijn veralgemeniseringen. Een parlementslid onwaardig zo grof alles over één kam te scheren. Hij is zelf een parasiet, die zijn topsalaris niet verdient als hij zulke onzin uitkraamt. Ik gebruik deze uitdrukkingen niet als scheldwoorden, het is – helaas – beschrijvend. 

Een “gebed zonder einde” is de vrees van de PVV. Helaas zit hier veel waarheid in. De situatie in de wereld heeft er veel van. Wie kijkt op Reuters AlertNet, zal gauw beseffen dat veel plaatsen in de wereld levensgevaarlijk zijn. 

Mogen mensen voor dat gevaar weglopen, als ze de kans hebben? 
Hoeveel Nederlanders zijn zélf afstammelingen van vluchtelingen? 

Van Franse Hugenoten, van Westfaalse landarbeiders die marskramers werden, van Antwerpse en Portugese Joden, van Molukkers uit het leger, dissidenten uit het voormalige Oostblok die niet met het regime mee wilden werken bijvoorbeeld in de (kern-)wapenindustrie, enzovoorts. 

Met zoveel “buitenlanders” onder onze voorouders mogen wij nieuwkomers wel als familie beschouwen. 

Wat nodig is: een reële procedure. Vervolgens: snel vaststellen of uitzetting van geweigerden mogelijk is. Als dit onmogelijk is, dan moeten mensen snel een reguliere tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. Dat doet recht aan hun situatie en bespaart de staat enorme kosten, die nu besteed worden aan het ambtelijke en justitiële apparaat. Die mensen kunnen dan een normaal leven opbouwen en ook een bijdrage leveren aan onze samenleving. Uit ervaring weten we dat veel asielzoekers niets liever willen. Zij voelen zich ook niet happy om 'onproductieve overlast' te zijn.

Enschede, Jan H.C.Velterop, actief in werkgroepen voor vluchtelingen.

Later toegevoegd:

De asielzoeker die even in Frankrijk was; Folkert Jensma; NRC Handelsblad | Dinsdag 22-12-2009 
Een uitgeprocedeerde asielzoeker krijgt geen pardon omdat hij sinds 2001 drie dagen in het buitenland verbleef.

Zie voorts 

Beschamend ...
... hoe Nederland met zijn Ama's* en kinderen van asielzoekers omgaat - Tegenwicht Opinie # 38

Onderbescherming,
verwaarlozing van jeugd door de staat - Opiniestuk # 27

Vorige Start Omhoog Volgende