Vorige Start Omhoog Volgende

Gaan we met twee maten meten?

Het Vrije Woord - verbieden? 

Tegenwicht weblog # 145 - 28 juni 2011

Vandaag [23 juni] is de dag van de vrijspraak van Geert Wilders.

“De vrijheid van meningsuiting zegeviert vandaag! Wat een fantastische dag!” aldus Jhim van Bemmel, kamerlid PVV. 

Uitspraak rechtbank Amsterdam in de zaak-Wilders - 24/06/11 - Samenvatting van de belangrijkste beslissingen

 “Het vrije woord moet niet alleen voor parlementariërs, maar voor alle Nederlanders heel vrij zijn.” Aldus Dibi van Groenlinks. 

Ook CDA sluit aan: 

“ De uitspraak van vandaag laat zien dat er veel ruimte is voor het maatschappelijk debat. Die moet er ook zijn, en wel voor iedereen.” Aldus Van Haersma Buma. 

Natuurlijk vindt ook dhr Wilders dat alle ‘gewone’  Nederlanders alles moeten kunnen zeggen.

Toch wringt hier iets, want volgens mij mag niet iedereen in dit land zeggen wat hij denkt. Er is zelfs een complete vereniging die men wil verbieden omdat ze hun mening uitdragen. 

Zo lees ik in het Brabants Dagblad van 20 juni dat de PvdA de website van de pedofielenvereniging Martijn wil verbieden.

Het CDA kondigde al aan van minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) te willen horen waarom het OM tot het besluit kwam Martijn met rust te laten. 

PvdA-Kamerlid Khadija Arib vindt het onacceptabel dat de vereniging actief kan blijven als ze via de leden betrokken zijn bij onbehoorlijk gedrag [*]. 

[* Dit geldt uiteraard niet voor bijvoorbeeld de ANWB, waarvan 'sommige leden soms wel eens' de snelheidswetten hebben overtreden ...
... en uiteraard niet voor de PVV die alleen maar erg brave volksvertegenwoordigers heeft - logisch toch.] 

Als tegen de vereniging niets gedaan kan worden, zou op zijn minst de website uit de lucht moeten.

Volgens die website stelt de vereniging zich ten doel om …

"... een platform [te zijn] voor discussie over pedofilie. Vereniging MARTIJN strijdt voor de sociale en maatschappelijke acceptatie van kinderen-ouderen relaties.
[...]
Zij is een platform voor iedereen die tegenwicht wil bieden aan het dogma dat kinderen en jongeren geschaad worden door vriendschappen en liefdevolle intimiteit met oudere personen.
[...]
Vereniging MARTIJN is tegen geweld, dwang en overmacht in relaties, zij staat open voor eerlijkheid, openheid, lust en liefde. Vereniging MARTIJN raadt een ieder aan zich aan de wet te houden.

In artikel 2 van de statuten [...] het doel van de vereniging als volgt omschreven: 'Het bespreekbaar maken van en het streven naar wettelijke en maatschappelijke acceptatie van ouderen-jongeren relaties'.”

Het kostte de Tegenwicht webmaster al enkele dagen om deze tekst te kunnen citeren: twee maal in de afgelopen vier dagen was de site onbereikbaar, volgens de provider zonder twijfel door een aanval op de site. Dit mag kennelijk niet gelezen, niet gezegd worden. 

Waarom dan die hetze tegen de vereniging? 

Vrijheid van meningsuiting voor iedereen toch? Ook als je die mening pervers vindt, dan nog moeten anderen hem kunnen uitdragen.

"Als je argumenten hebt, heb je geen grove en denigrerende woorden nodig", stelt CDA-fractievoorzitter Van Haersma Buma. "De uitspraak van vandaag [23 juni - zaak Wilders] laat zien dat er veel ruimte is voor het maatschappelijk debat. Die moet er ook zijn, en wel voor iedereen.” 

Sterker nog: wat gezegd wordt mag vrijuit grof en denigrerend, zelfs beledigend zijn voor (mensen met) bepaalde opvattingen. Een opstekertje voor geenstijl.nl. Geenstijl en Wilders mogen gezellig iedereen voor rotte vis blijven uitmaken. Dit mag allemaal. 

Maar dat alles lijkt niet voor de vereniging Martijn te gelden. Die mening willen we niet horen, die willen we zelfs verbieden. 

Er zijn kerken in Nederland die homoseksualiteit, echtscheidingen, abortussen en euthanasie ten strengste afkeuren. Het zou een gruwel Gods zijn. Deze kerkelijke gemeenschappen zouden het liefst de Nederlandse wet veranderd zien op deze punten. Hun mening is niet de mijne, maar hen verbieden?… 

Mensen, denk na, je hoeft het niet overal mee eens te zijn, maar geef mensen vrijheid om te allen tijde hun mening te mogen geven, zowel individueel al in groepsverband.

Vorige Start Omhoog Volgende