Vorige Start Omhoog Volgende

"Dat grappige lage kleine landje"

Interview met Osama Bin Laden

Tegenwicht weblog # 94, 24 september 2007

Het kostte maanden van voorbereiding, lange tijd wachten en een terugreis die ook weer tijd kostte, maar het is gelukt: op 11 september 2007 mocht ik Osama Bin Laden een interview afnemen. Kort, want er stond nog een rij wachtenden achter mij - niet met pen en blocnote, eerder met wapens. Met mij sloop een kat de grot binnen. 

Bin Laden was goed gestemd, op deze dag. Mijn eerste vraag was dan ook hoe hij zich voelde op deze dag, een vraag die hij gaarne beantwoordde. 

"Hoe ik mij voel?" zei hij, "Beter dan goed! Allah de Verhevene zij dank! Nooit is mijn missie beter vervuld dan sinds 11 september 2001. Allah is groot! Hij is genadig voor Zijn dienaar! ... Ehmmm, uit welk landje komt u nu ook alweer?" 

'Uit Nederland'

"Allah vervloeke u! Dat landje waarin de Profeet, de genade en vrede van Allah zij met hem, in spotprenten zo beledigd werd!"

'Nee, dat was Denemarken!'

Hij wenkte een dienaar. Deze informeerde hem fluisterend. 

"Ach nee, ik vergiste mij. Neem mij niet kwalijk. Allah de Genadige vergeve mij, ik word een dagje ouder. Dat is dat grappige lage landje aan de zee met die leuke man met die witte haardos die mijn zaak zo helpt!"

'Pardon, wilt u dit uitleggen? Juist hij wilde de Qur'an eerst beschadigen door er bladzijden uit te knippen, wat in uw geloof helemaal niet mag, en daarna helemaal verbieden!'

"Ja, schitterend! Als een heldere lamp bij donkere hemel en aarde! Als een lichtende ster, als een heldere komeet in de duistere nacht! Door Allah gezonden, zonder twijfel! En wie twijfelt aan Allah's wijsheid?" 

'Pardon, ik snap het nog niet helemaal. Hij wilde toch juist de Qur'an, uw heilige boek met Allah's woorden, verbieden?' 

"Prachtig juist! Geen boek is sindsdien beter gelezen dan de Qur'an! Juist nu in de Ramadan, nu dagelijks een deel wordt voorgelezen: nog nooit hebben de gelovigen er zo aandachtig naar geluisterd!" 

'Het lijkt op een soort strategie van Allah, als ik zoiets plats en aards mag zeggen?'

"Mijn zoon! Geen betere strategie dan die van Allah de Meest Eerwaarde! Door Zijn inspiratie ook mijn strategie: verdeeldheid zaaien, mensen tegen elkaar opzetten: polarisatie! Radicalisering! De beste strategie! Juist dan komt het ware geloof naar voren en luisteren de mensen ernaar. De Heilige en Edele Qur'an verbieden: wat een strategie! Geniaal! Ik had er bij geen mogelijkheid op kunnen komen: zoiets komt niet in mij op, dat kan natuurlijk niet, maar Allah heeft hem geïnspireerd tot deze geniale strategie! Allah is waarlijk groot en wijs! Hij laat mensen radicaliseren, heerlijk! En het wertkt!" 

'Neemt u mij niet kwalijk, maar juist in mijn land vallen zelfs moslims van hun geloof. Er is zelfs een comité voor gevormd.'

"Ja, prachtig! Schitterend! Als een edelsteen, als een schitterende parel in een duistere grot! Als een geschenk van Allah, alle eer zij Hem! Een knappe jongeman ook nog, die de Eerwaarde Profeet, de vrede en genade van Allah zij met hem, beledigt. Heerlijk! Dit hadden we nu net even nodig. Dit wekt nu juist de krachten op die we nodig hebben: radicalisering, vooral van jongeren die onze Eerwaarde Profeet, de vrede en genade van Allah zij met hem, en zijn Heilige en Gezegende Leer weer gaan navolgen - U komt uit een democratisch land, dus mag ik inspraak hebben, ja?"

'Jawel, er is bij ons vrijheid van spreken, dus spreekt u verder' 

"Goed, dan zie ik de Heilige Teksten ook het liefst letterlijk nagevolgd. Volgens de letter van de Wet dus, want die komt van Allah, en wie tegen Allah ingaat, hem wacht het hellevuur - zie Qur'an, Sura 56, al-wâqi'ah. Dank zij die jonge knappe blaag Jami en die eveneens knappe man met de witte haren leest men nu deze Sura weer in uw land."

'Hoe weet u dit allemaal, o wijze [ik pas mij aan]? beschikt u hier in deze grot over het internet? Ik zie geen toestel staan." 

"Ja en nee. Er schijnt zoiets te zijn, iets dat de Eerwaarde Profeet, de vrede en genade van Allah zij met hem, al voorspeld heeft. Hij voorspelde immers ook de toekomst en zei dingen die de wetenschap pas vele eeuwen daarna ontdekt heeft. Een soort van verrekijker op de wereld, heb ik begrepen, of een soort engel die berichten zendt. 

"Maar nee, ik beschik daar niet over. Dienaren van mij kunnen deze machines bedienen. Ik heb daar geen tijd voor, ik moet bidden en de Qur'an lezen. Zij informeren mij dagelijks, mondeling, en ik heb een geheugen als dat van de olifanten uit de gelijknamige Sura 105, al-fîl. En ik ga nog wel even mee - zie mijn mooie zwart geverfde baard. 

"Had u verder nog iets te vragen? Ik ben druk en al-nazam al-maghrib, het middaggebed nadert al."

'Als ik zo vrij mag zijn, heeft u naast de Eerwaarde Profeet, de vrede en genade van Allah zij met hem, ook nog een recentere bron van inspiratie?'

"Ja: Khomeyni. Wat een man! Hij keerde terug naar Iran en besteedde daar zijn tijd aan gebed en studie, uitgezonderd een uurtje of zo per dag waarop hij decreten ondertekende, een regering vormde, rechters benoemde, het leger opdrachten gaf, en zo meer. Hij las dit niet allemaal, overzag het vluchtig, volgde zijn volgelingen (die hem volgden) en keerde terug naar zijn studeerkamer, waarna hij zich na het avond- en nachtgebed neervlijde op zijn bed. 

"Een ware MAN: hij wist niet meer met wie hij getrouwd was, maar nu en dan sloop er een vrouw in zijn bed - ik zwijg nu even - van wie hij de naam niet meer wist maar hij vermoedde met haar ooit getrouwd te zijn. Hij wist niet hoe zij er uit zag, want alles gebeurde in het donker en onder vele dekens... En zo hoort het ook. 

"Dit is", zei hij ietwat dromerig, "de Ware Man. De Godsman - net zoals IK dat ben! Hoe laat is het? Oh, nog ochtend... och, wat duurt de tijd toch lang, tot de nacht komt ... tot zij komt... "

"Wat zeg ik hier nu? Ik ben te ver gegaan! Allah de Genadige vergeve mij! Nu moet ik extra vasten! U, decadente westerling, heeft mij hiertoe verleid! Gaat u nu weg uit mijn grot en terug naar het decadente Westen en naar dat grappige kleine landje van u dat zo hard meewerkt aan de haat, de tweedracht en de radicalisering die we nodig hebben om de wereld te islamiseren en Allah's Rijk te stichten - en Allah is groot en wijs! - Gelooft u in een God? 

'Ja, in de God der christenen.'

"Genade zij u! Het is dezelfde Godheid. Alleen moet u nog ontdekken dat de Qur'an een correctie is op de Thora en de Indjil, uw Evangelie. Moge u dit tijdig ontdekken, zo is mijn gebed. Of anders stuur ik wel een strijdgroepje op u af, of op de paus of zo iemand, dan gaat u er vanzelf wel anders over denken. Het is dan Allah's Wil. En Allah is groot en wijs! Ik groet u: salamun alaikum,  de vrede zij met u. En nu op naar het middaggebed!" 

'Dank u voor dit interview.'

Met dank aan

Kader Abdolah, Het huis van de moskee, De Geus 2005 ev.
 

Joustra: toon islamdebat voedt onrust; NRC Handelsblad 24 september 2007 
De toon die mensen als PVV-leider Geert Wilders aanslaan kan  leiden tot radicalisering van moslims.
 

Straks zijn moslims jaloers op behandeling varkens; Marianne Thieme steunde het comité van Ehsan Jami. [...] Mohammed Benzakour, Trouw 15 september 2007
"Wilders zelf, die het comité uiteraard ’van harte’ steunt, is een wandelende splijtzwam. Een die uit is op macht door louter haat en tweespalt te zaaien – ook daar waar niks groeit."
 

Al-Kaida is sterker dan vóór 9/11; Gert Jan Rohmensen, Trouw, 11 september 200
„Ik geloof stellig dat het Al-Kaida van nu veel sterker is dan vóór 11 september. De situatie gaat nu van slecht naar nog slechter, niet van slecht naar beter. Daarom zullen we nog veel vaker zien dat slapende cellen zullen proberen aanslagen te plegen tegen burgers en het Westen.”
 

Na drie jaar weer video Bin Laden; NRC Handelsblad 10 september 2007
"De tweede oplossing is van uw kant [...] Ik nodig u uit de islam te omarmen."
 

Weer meer oog voor rol van religie door stoken Wilders; Hans Goslinga, Trouw, column, 8 september 2007
De Tweede Kamer heeft vooralsnog geen effectief antwoord op de politieke strijdwijze van Geert Wilders, zodat dit kamerlid donderdag ruim een uur lang in het parlement tegen de islam kon agiteren. Had hij dit buiten op het Plein of de Lange Poten gedaan, dan was hij wellicht opgepakt wegens opruiing of het aanzetten tot haat tegen mensen wegens hun godsdienst. In de vergaderzaal van de Kamer geniet hij parlementaire onschendbaarheid [...]

Later toegevoegd: 

Bin Laden kan best zonder koelkast; Op zoek naar de man achter de massamoordenaar; Carolien Roelants, NRC Handelsblad 17 maart 2006 
Over Osama bin Laden is verbazingwekkend weinig met zekerheidbekend. De 
Amerikaan Peter Bergen maakt een rondgang langs mensen die hem hebben gekend - en die over hem wilden praten.

Vorige Start Omhoog Volgende