Start Omhoog

Citaten uit

Joustra: toon islamdebat voedt onrust

NRC Handelsblad 24 september 2007

De toon die mensen als PVV-leider Geert Wilders aanslaan kan leiden tot radicalisering van moslims. Dat zegt Tjibbe Joustra, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), vanochtend in het AD. 

„Zulke radicale uitspraken kunnen individuen die op de rand van geweld staan, het laatste duwtje geven”, zegt Joustra.

[...] 

Joustra krijgt bijval van voormalig EU-coördinator terrorismebestrijding Gijs de Vries. 
De opmerkingen van Wilders zijn volgens De Vries „onterecht en onverstandig”. 
Onterecht omdat hij „alle moslims over één kam scheert”, en onverstandig omdat 
Wilders „de overgrote meerderheid van gematigde moslims die geweld afwijst” van 
Nederland vervreemdt. Terwijl zij volgens De Vries de belangrijkste bondgenoten zijn 
in de strijd tegen „islamistisch terrorisme”. Tijdens zijn werk voor de EU, zegt De 
Vries, heeft hij ervaren dat „het buitenland met zorg kijkt naar de ontsporing van het 
debat in Nederland”.

De PVV-leider wordt door politieke tegenstanders en opiniemakers in toenemende 
mate bekritiseerd voor de manier waarop hij zich uitdrukt tijdens debatten over de 
islam. Tijdens de Algemene politieke beschouwingen vorige week viel Wilders de islam 
en Marokkaanse Nederlanders weer in felle bewoordingen aan.

In een reactie noemt Wilders de opmerkingen van Joustra 

„onsmakelijk, ongepast en intimiderend”. 
[...] 
„Ik ben gekozen, en gebruik de parlementaire democratie om mijn standpunten uit te dragen.” 

[...]

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) legde in 2003 al een verband 
tussen opmerkingen van opinieleiders over moslims en radicalisering. Na kritiek 
daarop schreef Sybrand van Hulst, hoofd van de AIVD, in deze krant: 

„De AIVD [...] neemt [...] waar dát veel moslims zich verongelijkt voelen.”

[...]

Start Omhoog