Vorige Start Omhoog Volgende

Oekra´ne vecht ...

... voor Europese waarden

Weblog Tegenwicht # 168
1 februari 2014

"Het Oekra´ense volk, zal zonder overdrijving de Europese waarden van een vrije en rechtvaardige samenleving verdedigen met zijn eigen bloed."
 

Aldus Joeri Androechovitsj in een oproep "In Oekra´ne is nu alles door het parlement verboden", geplaatst in de NRC - Opinie - 27 januari 2014 . Hij roept op de oproep te verspreiden. 
Leest u zijn oproep s.v.p. Klikt u even op de titel. 
Ziet u ook het ingevoegde persbericht dat zijn gelijk bewijst. 

Europa moppert, Oekra´ne vecht

Door de Europese Unie waait een anti-Europese wind. Er wordt volop gemopperd op 'Brussel' dat macht naar zich toe zou trekken en de nationale staten zou 'uitkleden'. Populistische politici ter uiterst linker en uiterst rechter zijde, maar zelfs de VVD, zeggen dit luid na en hopen zo stemmen te trekken in het Europese Parlement. 

Men vergeet even dat juist de Europese Unie de rechtsstatelijkheid en de mensenrechten garandeert, dat er gerechtshoven zijn en een gekozen parlement. Ook vergeet men dat veel besluiten worden genomen door de staatshoofden en de vakministers van alle landen gezamenlijk, zelfs met bepaalde vetorechten voor elk land.  Niet 'Brussel' bepaalt, de leden-staten bepalen gezamenlijk. 

Gelijktijdig gaan mensen in Oekra´ne in de ijzige kou de straten en pleinen op, ze slapen er in tenten, waarbij ze aanvallen van knokploegen en oproerpolitie met alle gevaren van dien trotseren. 

Het protest begon toen president Janoekovitsj een naderend handelsakkoord met de Europese Unie afblies ten gunste van een toenadering tot Rusland. Rusland had bij monde van president Poetin kort voordien financiŰle steun, handelsfaciliteiten en goedkoop gas toegezegd in een overduidelijke poging het land in zijn invloedsfeer te behouden. Kiest het land voor Europa, dan vervalt de steun en wordt het gas duurder. Poetin aan het roer, dus. Hiertegen begon een volksopstand. 

Een verdeeld land

Het oosten van Oekra´ne is een relatief arm, slecht opgeleid plattelandsgebied. Vandaar komt de steun aan de president en zijn keuze - vandaar komen ook de knokploegen. Het westen is meer verstedelijkt, relatief meer welvarend, beter opgeleid en gericht op Europa, het westen. Jongeren trekken naar het westen; zij kwamen als eersten in opstand. 

Eerder was daar de Oranje Revolutie die de westelijke kant van het land aan de macht bracht. Latere verkiezingen brachten echter de oostelijke kant weer aan de macht. 

Intussen zijn in bijna het gehele westen van het land overheidsgebouwen bezet uit protest tegen de Rusland-keuze van de president en tegen zijn autoritaire en dictatoriale stijl van regeren. 

Er is daar een parlement, maar dit volgt blindelings het regiem, de laatste tijd zonder enige discussie - vanzelfsprekend dus. Kortgeleden, 16 januari, nam dit parlement in sneltreinvaart wetten aan die de oppositie zwaar zouden onderdrukken. De oppositie week niet, waarop de president ietwat gewijzigde wetten inbracht in het parlement dat ze onmiddellijk aannam, terwijl een voorgestelde grondwetswijziging werd uitgesteld. Andermaal week de oppositie niet. 

"We moeten van een presidentieel parlement naar een parlementaire president", aldus ex-president Kravtsoek. 
(NRC 30 januari 2014)

Twee waardesystemen botsen hier

Europa en Het Westen staat hier 

voor een parlementaire democratie, 
dus democratische controle op de regering, 
dus ruimte voor oppositie;
voor rechtsstaten, 
dus voor de scheiding der machten, 
dus de rechterlijke macht is onafhankelijk, 
ook voor de scheiding van staat en kerk;
voor mensenrechten, zoals 
de vrijheid van meningsuiting; 
voor open grenzen en vrij handelsverkeer - prettig voor de hardwerkende ondernemers dus. 

Dit zijn de Europese waarden - wij schreven er al eerder over in Opinie # 41: "Europese waarden en normen?" - bestaande uit vier essays, elk met de nodige bronnen. 

Wat zien we in Rusland en de landen onder haar invloedsfeer:

een parlement van ja-knikkers, 
een almachtige president, 
geen enkele ruimte voor oppositie, 
geen scheiding der machten, 
de rechterlijke macht volgt het regiem op de voet; 
enorme invloed van de kerk aan de hand van de staat, 
dus geen rechtsstaat; 
grootschalige schending van de mensenrechten, 
geen enkele vrijheid van meningsuiting; 
manipulatie met grenzen die gesloten zijn voor allerlei westerse organisaties en invloeden,
manipulatie ook met import en export - vooral van het gas en de prijs ervan. 

Maak uw keuze maar

De jongeren, veelal kunstenaars en studenten, in Oekra´ne hebben al  gekozen: 

" Het Oekra´ense volk, zal zonder overdrijving de Europese waarden van een vrije en rechtvaardige samenleving verdedigen met zijn eigen bloed."

De weblogs over Oekraine zijn bijeengezet in 
Opiniestuk # 62: Oekraine ... tussen Oost en West 

Vorige Start Omhoog Volgende