Vorige Start Omhoog Volgende

'Sluiproute' 

Even vluchten om je recht te halen

Tegenwicht weblog # 128, 26 februari 2010

Nederland heeft extreem strenge regels ingevoerd voor de hereniging van gezinnen voor migranten. Zo wordt er een eis gesteld aan het inkomen. 

* Miauw!!!

Kinderen echter hebben geen inkomen - dus geen recht op hereniging met hun ouders. In 2008 zijn een kleine 3000 van zulke verzoeken dan ook afgewezen, die van kinderen met een buitenlandse ouder of van ouders met een buitenlands kind. 

De EU heeft veel soepeler regels, verankerd in het Verdrag van de Rechten van de Mens en het Kinderrechtenverdrag.

Toch zit dit raar in elkaar: deze rechten gelden echter alleen als er 'verkeer' binnen Europa plaats vindt: zonder 'verkeer' is er geen Europees recht. Dus vlucht men even naar een andere Europees land, haalt daar het recht en keert weer terug. 

Dit is dan 'de sluiproute' waar staatsecretaris Albayrak onlangs met tevredenheid over sprak als 'de aanpak die werkt'. 

Haar tevredenheid kunnen wij niet delen. Alleen al de term 'sluiproute' stigmatiseert en criminaliseert, alsof men 'slinkse wegen moet bewandelen' ... om zijn recht te verkrijgen. Dit is natuurlijk te gek. 

Intussen heeft het Europese Hof van Justitie Nederland al gecorrigeerd. Een aanvraag tot gezinshereniging is ten onrechte afgewezen op de Nederlandse inkomenseis van 120 % van het minimumloon. De eis mag wel zijn dat men 'een stabiel inkomen heeft' en dit kan heel goed een bijstandsuitkering zijn. 

Naar verwachting zal Nederland nu de regels voor gezinshereniging moeten veranderen. Vermoedelijk zal dan ook de leeftijdseis voor partners omlaag moeten van 21 naar 18 jaar. 

[Later ingevoegd:]
Inderdaad. Op 10 maart melden de kranten dat (demissionair) minister Hirsh Ballinn de regels veranderd heeft. De inkomenseis van 120% van het minimumloon is vervallen. De eis is nu "stabiele en regelmatige inkomsten". Men mag echter geen bijstandsuitkering hebben. Ook is, conform de uitspraak van het Hof, het onderscheid tussen gezinshereniging en gezinsvorming nu vervallen. Voor beide groepen is de leeftijdsgrens nu 21 jaar; voor gezinshereniging was deze grens 18 jaar. 

En als men toch aan het veranderen gaat, laat men dan meteen de absurde eis vervallen dat de inkomenseis ook voor kinderen geldt. Volg dan consequent de door Nederland getekende verdragen, Rechten van de Mens en Kinderrechten, en geef kinderen altijd het recht om zich met hun ouders te kunnen verenigen.  

Het is niet misdadig om je gezin te willen herenigen - Nederland heeft strenge regels voor de hereniging van gezinnen. Dat dwingt om andere wegen te bewandelen. Carla van Os, Trouw, 28 december 2009
 
Raad van Europa: Nederland schendt rechten asielzoekers. Nederland scoort niet zo best als het gaat om rechten van asielzoekers, vindt de Raad van Europa. En het mag ook wat kindvriendelijker. Trouw 12 maart 2009 
 
Tegenwicht weblog # 121 - AMA's; 8 december 2009, door gastschrijver  Jan H.C.Velterop, mei 2009 
Hieraan is nu toegevoegd:
De asielzoeker die even in Frankrijk was; Folkert Jensma; NRC Handelsblad | Dinsdag 22-12-2009
Een uitgeprocedeerde asielzoeker krijgt geen pardon omdat hij sinds 2001 drie dagen in het buitenland verbleef.

Beschamend ...
... hoe Nederland met zijn Ama's* en kinderen van asielzoekers omgaat - Tegenwicht Opinie # 38 
* Alleenstaande minderjarige asielzoekers
 

Onderbescherming,
verwaarlozing van jeugd door de staat - Tegenwicht Opiniestuk # 27

Vorige Start Omhoog Volgende