Vorige Start Omhoog Volgende

Naar beneden trappen 

Tegenwicht weblog # 127, 31 januari 2010

De term ‘pikorde’ is afkomstig uit de wereld van kippen en andere vogels. In ruimere zin komt het verschijnsel bij talloze diersoorten voor die een bepaalde sociale hiërarchie kennen. 


Wij mensen kunnen door ons reflexieve vermogen echter proberen ongelijke machtsverhoudingen te bestrijden. We kunnen bijvoorbeeld bewust streven naar een zo groot mogelijke maatschappelijke gelijkheid voor vrouwen en minderheden. 

Toch blijft de neiging om op de een of andere manier over anderen te heersen diepgeworteld. We kunnen haar alleen bestrijden door ons er bewust van te blijven en er nee tegen te zeggen.

Een van de schrijnendste vormen van dominantie ziet men bij de onderdrukking van een bepaalde groep door mensen die zelf aan de 'onderkant' van de samenleving verkeren. Bijvoorbeeld wanneer mensen met een zwakke economische positie zich keren tegen 'de buitenlanders'.

Een actueel voorbeeld van de natuurlijke neiging 'naar beneden te trappen' is de manier waarop sommige homo's zich tegenwoordig keren tegen de emancipatie van bonafide mensen met pedofiele gevoelens. Ze distantiëren zich zoveel mogelijk van 'de pedofielen' en staan niet open voor getuigenissen over onschadelijke vrijwillige relaties. Hun afwijzing kan zelfs nog feller zijn dan gemiddeld.

Laten we eens kijken op de verschillende fora die er tegenwoordig zijn voor mensen met pedofiele gevoelens. Er blijkt een soort van tweedeling te bestaan: er zijn fora voor boylovers en voor girllovers. Verbazingwekkend genoeg zijn er zelfs in de kring van de meest vertrapte mensen nog weer mensen zijn die het presteren om ook daar nog ‘naar beneden te trappen’.

Ze maken dan bijvoorbeeld een strikt onderscheid tussen vrijwillige relaties tussen mannen en jongens en idem relaties tussen mannen en meisjes. Hoewel er waarschijnlijk meer meisjes dan jongens seksueel worden misbruikt, is dit niet van belang voor de beoordeling van vrijwillige relaties met jongens dan wel met meisjes. 

Er zijn genoeg retrospectieve casussen bekend van mannen, maar ook van vrouwen die als kind vrijwillig zo'n relatie zijn aangegaan zonder dat zij er schade van ondervonden hebben. Daarom is het zeker niet vol te houden dat alleen de relaties van mannen met jongens in aanmerking moeten komen voor een maatschappelijke acceptatie. 

In hun ijver vooral de eigen relaties aanvaardbaar te maken, vinden sommige boylovers het echter geen probleem om het bestaan van onschadelijke relaties van (mannelijke) girllovers te ontkennen. 

Het kost moeite om anderen als gelijken te behandelen, zeker als ze afwijken van jou en hun maatschappelijke positie (nog) zwakker is dan die van jou. Alleen bewuste inspanning kan de 'natuurlijke' ongelijkheid doorbreken.

Bewuste inspanning hiertoe is hard nodig, bijna overal ter wereld. Overal wordt naar minderheden omlaag getrapt. 

De Roma weten er helaas alles van. 
Waar de soennieten in de meerderheid zijn worden de sji’ieten onderdrukt; 
waar de sji’ieten in de meerderheid zijn, zoals in Iran, worden de soennieten onderdrukt. 
In het voornamelijk hindoeďstische India voelen de moslims zich onderdrukt. 
In China de Oezgoeren en de Tibetanen. 

We maken er geen ‘ver van mijn bed’ show van: in Nederland is een klasse met lage sociaal-economische perspectieven en kansen en juist zij trappen om het hardst op hun beurt naar omlaag: naar ‘de moslims’. Voor deze groep zijn er dan alleen nog andere minderheden over om naar te trappen. 

We kunnen dit alleen bestrijden door ons er bewust van te blijven en er in elk geval zelf nee tegen te zeggen. Zo geven we een beetje tegenwicht, elk in onze eigen omgeving.

Vorige Start Omhoog Volgende