Vorige Start Omhoog Volgende

Ruimingen in het wild

Tegenwicht weblog # 126, 30 januari 2010

De Australische politicus John Cobb heeft een voorstel ingediend in het Australische parlement om een kudde van circa een miljoen wilde kamelen uit te roeien.

Elke kameel stoot jaarlijks een ton broeikasgas uit, aldus Cobb. Als de totale kudde wordt afgemaakt, scheelt dat volgens hem meer schadelijk gas dan het stilleggen van 300.000 auto's. 

 Politicus wil Australische kameel uitroeien

De reactie van de regering lijkt er op neer te komen dat niet alle, maar in ieder geval wel een aanzienlijk deel van de kamelen eraan moeten geloven. Er waren namelijk al langer plannen om 650.000 kamelen af te schieten aangezien ze op zoek naar water schade zouden toebrengen aan menselijke woningen en waterleidingen. In plaats van de dieren bronnen van water te bieden, te vangen en massaal te steriliseren kan men kennelijk alleen het doden van de dieren als reële oplossing zien. 

Alles wat geld kost en (op korte termijn) alleen dieren zelf ten goede komt wordt door velen nu eenmaal nog steeds als geldverspilling gezien. We zouden dieren immers moreel beschouwd helemaal niets verschuldigd zijn en ze gewoon mogen doden als ons dat het beste uitkomt. De rechteloze positie van dieren is nog het beste te vergelijken met de positie van slaven in de oudheid. 

De dieronvriendelijke plannen van Cobb komen neer op het 'ruimen' van gigantische aantallen dieren in het wild. Overigens omdat die dieren zouden 'zorgen' voor gevaarlijke ziekten (zoals werd beweerd over duizenden geruimde gezonde geiten en hun ongeboren lammeren en geitjes in Nederland [*] ), maar omdat het doden van alle kamelen goed zou zijn voor het terugdringen van het broeikaseffect en impliciet dus ook omdat ze materiële schade veroorzaken. 

[*] "Sentimenteel" zei de geit ... "Hypocriet" zei de kat - Tegenwicht weblog # 124. 

De oorspronkelijk uit het Midden-Oosten geïmporteerde kamelen zijn begin twintigste eeuw losgelaten in de woestijn omdat steeds meer mensen gebruik gingen maken van auto's. Inmiddels vormen ze naar verluidt de grootste wilde kamelenpopulatie ter wereld. De kamelen horen dus al zo'n honderd jaar bij de inheemse fauna en daarmee bij de Australische natuur. Dat kun je niet aan die kamelen zelf wijten, aangezien mensen ze immers hebben ingevoerd en losgelaten. 

Nu zouden de kamelen volgens Cobb dus moeten boeten voor het feit dat de mens zélf steeds weer de natuur ontregelt. In plaats van de Australische bio-industrie - zonder ruimingen wel te verstaan - zo snel mogelijk af te bouwen wil hij zelfs nog meer dieren laten lijden en van het leven beroven. Hopelijk zal een Australische meerderheid het voorstel afwijzen.

Rare jongens, die Australiërs … 

Doen wij het hier beter? Niet echt. Na het ‘ruimen’ van de geiten zijn nu alweer de schapen aan de beurt. Er zijn hier te veel dieren in te nauwe ruimten te dicht bij de mensen. Waarom? Omdat wij zoveel vlees eten. 

Albert Heijn maakt nu reclame dat daar geen ‘gewoon’ varkensvlees meer te koop is, maar alleen vlees van scharrelvarkens. Vooruitgang? Een millimeter op de kilometers die we nog hebben te gaan. 

Vlees eten is een van de grootste vervuilers van het milieu. Zelfs een dag per week geen vlees eten zou al aanzienlijk schelen in de CO2-uitstoot. Dit zou dan een centimetertje vooruitgang zijn op de lange weg. 

De lange weg betreft het overgaan van dierlijke op plantaardige eiwitten in onze voeding. En niet minder een geheel andere houding ten opzichte van onze zo aan ons verwante mede-aardbewoners de dieren.

Mensen en andere dieren - Op weg naar grote veranderingen - Tegenwicht Opiniestuk # 42

Vorige Start Omhoog Volgende