< Vorige ]   Start Omhoog   [ Volgende >]

Haal die kinderen daar weg!

Tegenwicht weblog # 193
juli 2020

5.500 Kinderen, alleenstaande minderjarige asielzoekers, "AMA's", creperen weg op de Griekse eilanden. Duizenden asielzoekers lopen vast in Griekenland. Bijna half Nederland wil kinderen opnemen - het kabinet en de Kamer, althans vooral CDA en VVD, weigeren.

Nu wordt de Tegenwichtkat dus écht boos!

De feiten

Eind mei 2020: 5.463 geregistreerde kinderen, in werkelijkheid meet dan 8.000, want veel niet geregistreerde kinderen zwerven rond buiten de kampen. De kampen zijn overvol. Op Moria is plek voor 2.800 vluchtelingen, er zijn er 22.500.

 • Er is één waterkraantje per 1500 mensen, 20 wc's voor 2000 mensen.
 • Rond het kamp schulen ze in tentjes onder dunne dekentjes op kartonnen dozen.
 • Het afval stapelt zich manshoog op.
 • Zwerfhonden en - katten lopen er rond, nog erger: ratten en slangen.
 • Daar tussendoor spelen de kinderen.
 • Spelen? Zij zijn een prooi voor (seksueel) geweld, prostitutie, drugs ... en virussen.
 • Hun ouders staan uren in de rij voor karige voedselpakketten.
 • De medische zorg is onvoldoende; er is geen onderwijs.
 • De eilandbewoners worden steeds bozer: elke agrarische activiteit is in de olijfgaarden rond het kamp niet meer mogelijk.

Vrijwilligers sjouwen af en aan maar kunnen het werk niet meer aan. Movement on the Ground (MOTG), opgericht door Johnny de Mol, en Because We Carry (BWC doen al hun best, maar hebben onvoldoende kennis van en eraring met ama's. Ook wagen zij zich niet aan politieke standpunten of actie. Zij verlenen naar vermogen EHBO, net als de Artsen Zonder Grenzen, maar kunnen de situatie zelf niet veranderen. Connected by Music ging er heen en de Poscodeloterij ondersteunde.

Elders in Griekenland, op het vasteland, is de situatie geen haar beter:

 • "Duizenden en duizenden depressieve, suïcidale, verzwakte en permanent in slechte conditie verkerende kampbewoners, compleet geïsoleerd op een postzegel, ingesloten door een kordon van leger en politie, niemand kan er meer in of uit ...
 • Er zijn geen zuurstofflessen, er is geen beademingsapparatuur, ziekenhuisopnames zijn uitgesloten ..."
 • Als het virus daar uitbreekt, verder dan nu al het geval is, "zullen de mensen bij bosjes sterven."
 • Er brak ook brand uit. "De Griekse politie belette vluchtelingen die uit de vlammenzee renden de doorgang.
 • Honderden toch al uitgeputte en radeloze asielzoekers raakten hun schamele bezittingen kwijt ..."
 • "mensen leven letterlijk op ashopen en hebben niets meer."
 • "Op twee kampen brak wel cornona uit; in beide kampen zitten 3000 mensen in 1500 containers.
 • "Hulporganisaties en journalisten is de toegang ontzegd."
 • Mobieltjes zijn verboden.
 • Massale uitbraakpogingen werden "hard neergeslagen buiten het kamp."
 • "Vanwege corona zijn er geen Griekse noch buitenlandse ordehandhavers in het kamp. De kampbewoners zijn aan hun lot overgelaten."
 • "Voedsel wordt in pakketten door de hekken aangegeven of er overheen gegooid. Het is altijd te weinig, vitamineloos en er is nauwelijks melkpoeder of babyvoeding.
 • Veel jonge moeders zijn te ondervoed en te zwak om de borst te kunnen geven."

De citaten zijn, evenals meerdere andere gegevens, uit: Ingeborg Beugel; 'Harteloos en xenofoob' - Nederland laat jonge asielzoekers in de steek; De Groene Amsterdammer 28 mei 2020.

Wat doet Europa?

Griekenland vraagt om hulp. De Europese Commissie en het EU Parlement vragen de lidstaten om asielzoekers, of minstens die alleenstaande kinderen op te nemen. Duitsland, Portugal, Finland, Luxemburg, Kroatië, Frankrijk, Slovenië en Zwitserland namen tezamen 1600 kinderen op, Portugal zelfs 500.

Wat doet Nederland (1)?

Wat Nederland doet, moeten we scherp onderscheiden: tussen (1) de regering (kabinet en Kamer) en (2) de bevolking.

Het kabinet is verdeeld en de Kamer is verdeeld. CristenUnie en D66 willen wel kinderen opnemen, maar CDA en VVD willen dit niet, hoewel ook zij, vooral CDA, onderling verdeeld zijn - maar zij hebben de meerderheid. Het kabinet zegt bij monde van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD, Asiel en Migratie), maar gesteund door premier Mark Rutte, dat het weigert vluchtelingen(kinderen) op te nemen, zo lang niet alle EU landen niet doen, en te kiezen voor "structurele oplossingen", te weten steun aan Griekenland om daar een voogdijsysteem en wat er meer nodig is op te zetten.

Griekenland is hier echter niet toe in staat. Men vindt kinderen hierheen halen "een lapmiddel"; hen ter plekke helpen is beter, zegt men. Deze tegenstelling is vals. Waarom niet én én? Andere landen lukt het wel. Er zouden 500 opvangplekken in Griekenland zelf opgezet worden, waar de kinderen dan na drie maanden zouden weten waar zij aan toe zijn: blijven, begeleidig, pleeggezin, gezinshereniging, en waar dan. Dit is "volslagen irrealistischt", zegt ook Defence for Children, "ondenkbaar dat dit zo snel lukt."

De motieven van dit expliciet niet humanitaire beleid zijn politiek. De stemming in het land is aangaande migratie grimmig. Ter rechter zijde loeren PVV en FVD op stemmen. Er zijn ook praktische perikelen: COA en IND kunnen de vraag al niet aan; het terugkeerbeleid werkt nauwelijks; de integratie van migranten is geen succes te noemen. Politiek is ook de stellingname dat 'de meerderheid beslist'. Die heeft de macht, ja, maar daarmee nog geen gelijk, al helemaal niet in moreel en ethisch opzicht.

Wat doet Nederland (2)?

Niet het land regerend Nederland reageert toch anders.

 • 150 Gemeenten en vijf provincies hebben zich bereid verklaard om kinderen op te nemen, hierbij gesteund door 80 CDA-afdelingen en vele prominente oud-politici, ook uit CDA en VVD.
 • De Europese Commissie en het EU Parlement, ook de CDA fractie daarvan, deden een dringend beroep.
 • De gezamenlijke (kinder)artsen deden een klemmend beroep, hierbij gesteund door 7.000 internationale medici.
 • De PKN deed een dringend beroep.
 • Ook de voormalige onderduikers en anderszins in en na de oorlog geredde en opgavangen kinderen schreven het kabinet een brief.
 • Alle Nederlandse organisaties voor (hulp aan) vluchtelingen deden unaniem een dringend beroep: Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Vluchteling, Defence for Children, SOS Moria, Stcichting Bootvluchteling, Pax, Novib, SOS Kinderdorpen, UNICEF, Rode Kruis, HIVOS, kerken, kerkgemeenschappen, voogdijinstellingen - en meer.
 • Een enorme lijst van personen, instellingen en steden ondertekenden en publiceerden een "Oproep aan het kabinet - Kabinet: toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht", gepubliceerd in NRC 23 april 2020, en hier te lezen:
  < Oproep aan het kabinet.pdf >

Hier is Tegenwicht nodig!

Tegenwicht ondersteunt deze oproepen en protesten van harte.

De kat is boos, echt boos nu. Hij gromt, vertaald in mensentaal:

"Ik stem natuurlijk op de Partij voor de Dieren, maar zo lang ik nog te leven heb zal ik nooit stemmen op CDA en VVD.
VVD ... Vrijheid ... voor wie? De ondernemer en de automobilist? CDA ... Wat is hier christelijk aan?! Als Christus niet verrezen was zou hij zich omdraaien in zijn graf, of alsnog nu opstaan! Lees verdorie de Bijbel eens! Lees de Unversele Rechten van Kittens nog eens!

Democratie? Wat democratie? Democratie is heel wat anders en heel wat meer dan 'de meerderheid beslist'! Democratie kijkt om naar mensen, alle mensen, ook de minderheden.
Mensen ... Bah! Wij katten zorgen beter voor onze kittens! Mensen ... mooipraters, er-omheen-praters ... Politici ... Bah! Lopen achter de kiezers aan in plaats van er leiding aan te geven! Visie is nodig, mensen, en vooral ook moed."

< Vorige ]   Start Omhoog   [Volgende >]

Naamloos document