Vorige Start Omhoog Volgende

Uncle Sam ontmaskerd

en ook oom JPdeMP

Tegenwicht weblog # 31 - 11 september 2005 

Jeetje, wat een datum: 11 september... 

Vier jaar geleden trof een aanslag de verenigde Staten. De flinke taal was daarna niet van de lucht. Sindsdien is er heel wat veranderd in de wereld. Het terrorisme zou bestreden worden. Juist ja. Vandaar die inval in Irak, waarna het terrorisme daar dichter bij kwam en meer dan ooit floreerde. 

Nu was er Katrina, de cycloon die hele stukken stad en land onder water zette. 

Het eerste dat we zagen was een grote stroom auto's waarin mensen de stad verlieten. 'De mensen'? Ja, die een auto hadden, dus voornamelijk de rijke blanken. 

Maar New Orleans is een grote stad in het zuiden van de VS, dus daar woonden ook nog arme zwarten. Tja, wat daarmee te doen? Een commissie had er al over gedacht en had de bepaling verzonnen dat iedereen in geval van nood maar zelf moest zien hoe hij de stad zou verlaten, als men het maar wel deed, hoe, dat maakte niet uit. Maar deze richtlijn was nog niet uitgevaardigd: de burgemeester had hem nog achtergehouden. (Bron: Freke Vuijst, De openbaring van Katrina, in VN van 10 september 2005)

Er zijn namelijk nauwelijks bussen daar, nauwelijks treinen, nauwelijks openbaar vervoer. Ja, en ook de dijken waren niet zo goed bijgehouden de laatste jaren. De rampenplannen lagen nog in de bureauladen. Het hele milieu was slecht behandeld en plannen voor armoedebestrijding, die lagen zelfs niet in de bureauladen: daar was even niet aan gedacht in de ijver 'het terrorisme' te bestrijden. 

Nou ja, weet je wat? We zetten die mensen gewoon in het stadion: dat ligt wat hoger en is groot genoeg. Zo belandden er een tienduizend mensen in het stadion. 

Helaas pindakaas: het dak begaf het onder de slagregens en de orkaan. Bovendien braken de dijken door en daar zaten ze als ratten in de val opgepakt in een nat stadion met tienduizend mensen en nauwelijks voldoende sanitair, hygiëne, water en voedsel en zonder de mogelijkheid weg te kunnen. Hoe voed je tienduizend mensen in een overstroomde stad? Pas vele dagen later werden ze met legerhelikopters vervoerd. 

Ook waren er nog mensen achtergebleven in de stad: hetzij bij gebrek aan vervoer, hetzij omdat zij hun huis wilden verdedigen, dan wel hun huisdier trouw wilden blijven. Wederom: vooral de armen, dus de zwarten. Ja, natuurlijk gingen zij 'boodschappen doen' in de ondergelopen winkels, een mens wil toch iets te eten en te drinken hebben. 

Dit heette in de media "plunderen" als het om zwarte mensen ging, 

het heette "voedsel vinden" als het blanke mensen waren. 

Dit werd opgemerkt door een bekende rapper. 

Deze wordt geciteerd in het uitstekende artikel van Freke Vuijst, De openbaring van Katrina, in VN van 10 september 2005. Ook de NRC citeert het op 6 september 2005 in 'Katrina toont kloof tussen zwart en blank, arm en rijk, door Tom-Jan Meeus. 

Verdorie zeg, die lui hebben  wapens! zij vallen aan! Ja, welk gezin heeft er nu geen wapen in de VS? De rijke blanken nog heel wat meer dan de arme zwarten. Dat is ter verdediging van huis en goed, van het leven dus. Juist ja, even niet meegerekend de vrijwel dagelijkse 'ongelukjes' met die wapens. Maar in de VS is het nu eenmaal zo dat blanken hun huis, hun goed en hunleven verdedigen, terwijl de zwarte achtergebleven armen ermee gingen plunderen en aanvallen. 

Tja, wat doe je daar dan weer mee? Daar sturen we een politiemacht en het leger op af. Met de opdracht die mensen eten en drinken te brengen, in veiligheid te brengen? Welnee! Om ze geboeid af te voeren (NRC 9 september 2005). Om de orde te herstellen. Want dat gaat voor.

Ehmm... welke orde?

"Het is 2005, dit is Amerika, en ze lijden honger. Katrina brengt ook de asociale kant van de Amerikaanse maatschappij aan het licht. 
In de VS bestaat echte armoede, en de overheid biedt nauwelijks een vangnet. Zorg wordt overgelaten aan liefdadigheidsorganisaties en kerken. Moet je evacueren voor een orkaan, dan word je geacht op eigen kracht transport en onderdak elders te vinden. 
De arme voornamelijk zwarte gemeenschap van New Orleans had daar niet het geld voor en kon kiezen voor het eigen bed, of de vloer van een sportstadion. 
De overheid zette aanvankelijk geen actie op om behoeftige mensen, ouderen en zieken te evacueren naar een andere stad. 
Dat het vooral de Afrikaans-Amerikaanse bevolking was die achterbleef en slachtoffer werd van een harteloos traag lijkende rampenbestrijding, en dat een aantal van de achterblijvers overging tot plunderingen en geweld, raakt een gevoelige snaar in de VS. 
In Amerika bestaan grote klasseverschillen en de kleur van je huid doet er daarbij toe. Ook dat heeft Katrina genadeloos blootgelegd."
(Ans Bouwmans, Geflatteerd beeld van Amerika aan diggelen; De Stentor 3 september 2005)

"Ze houden van oorlogvoering, maar ze houden er niet van om veiligheid te bieden, mensen in nood te redden of geld in preventieve maatregelen te steken. En ze vragen nooit, maar dan ook nooit, om een gezamenlijk offer." 
(Paul Krugeman, New York Times - NRC 5 september 2005)

"De rijken ontkwamen terwijl de armen in de steek werden gelaten. Leiders raakten van de kook terwijl plunderaars huishielden. De politiek kissebiste terwijl het land zich schaamde.
Regel één van de sociale samenhang dat we in tijd van crisis de kwetsbaren beschermen werd met voeten getreden. De achterlating van de armen in New Orleans stond moreel gelijk aan de achterlating van gewonden op het slagveld." 
(David Brooks, The New York Times - NRC idem)

"Niet minder ernstig is dat door de prioriteiten van de president, zijn onverschilligheid voor kwesties van infrastructuur en milieu, een toch al complexe ramp nog is verergerd." 
(David Remminck, The New Yorker web site - NRC idem)

"De ramp is uiteindelijk terug te voeren tot een gebrek aan politieke wil en een disfunctionele overheid die de armen jaren geleden heeft opgegeven. Zuidelijke politieke elites hebben een lange geschiedenis van corruptie en minachting voor de armen. 
In het congres gaat de ontmanteling van het sociale vangnet intussen door; daar helpt geen noodhulp van 10 miljard. Deze ramp is groter dan 11 september. Niet alleen geografisch, maar sociaal en politiek." 
(Ruth Oldenziel, Deze ramp is groter dan 11 september; Racisme; Trouw 6 september 2005)

Katrina heeft Uncle Sam ontmaskerd 

De VS is een zeer rijk land... met hele hordes arme mensen. 
Iedereen heeft er een auto ... nu ja, de armen niet natuurlijk. Openbaar vervoer... ehmm... geen geld voor hoor: wij moeten het terrorisme bestrijden en dat gaat voor. Milieu? Dijken? te duur, zeg! De economie gaat voor hoor: wij moeten onze welvaart behouden.

Kyoto werd niet getekend: de industrie ging voor. De hoge CO2 uitstoot kan mede oorzaak zijn dat de oceanen warmer worden.

Juist die temperatuurstijging verergert de cyclonen: een koekje van eigen deeg dus. 
De kolencentrales mogen zelfs nog meer gaan uitstoten zonder milieumaatregelen te nemen. Dit gaat 20.000 sterfgevallen kosten (The Washington Post, 31 augustus 2005 - De Stentor 1 september 2005: 'Plan Bush voor meer luchtvervuiling'). 

Bron: NRC 29 augustus 2005 & Nature. 
De Emanualindex is een graadmeter voor de zwaarte van cyclonen. 

Er zijn meer wapens dan gezinnen: ter verdediging namelijk van huis, goed en leven - nu ja, een ongelukje met de wapens daargelaten. Men moet wel, want die vele criminele arme zwarten zijn toch behoorlijk zwaar voorzien van wapens waarmee ze al snel in de aanval gaan. Zo zijn die lui. 

Leger en politie? Ja, natuurlijk, om de orde te handhaven. Niet om te helpen: dat wordt daar over gelaten aan de kerken. Maar ja, kerken hebben geloof, gebed, naastenliefde, geld en bijbels, maar helaas geen boten en helikopters, noch voedselvoorraden. 

Uw orde is de onze niet

Een beroemd citaat is: "Uw orde is de mijne niet" en dit moest nu maar weer eens van stal gehaald worden. In dit geval: "Uw 'orde', Uncle Sam, is de onze niet: niet de Nederlandse, niet de Europese. 

De dijken verwaarlozen? Van me nooit niet! 

Wapens in elk gezin? Van me nooit niet!

Iedereen een auto? Hoe denkt u nog ergens te kunnen komen? 

Discriminatie op ras en inkomen? Mooi niet in de polder!

Armen laten verkommeren? Niet in ons normen-&-waardenrijke landje! 

Openbaar vervoer verwaarlozen? Hoe dacht u nog ooit een binnenstad te kunnen bereiken? 

Politie en soldaten alleen voor de orde en niet voor de hulp? Ondenkbaar hier! 

Kyoto niet tekenen? Niet aan het milieu denken? Dat kan niet in welke polder dan ook, want juist de opwarming van de aarde, mogelijk mede door de zeer hoge CO2 uitstoot van de VS veroorzaakt, warmt het zeewater op en juist dat veroorzaakt die cyclonen. Geen cycloon op Scheveningen de Den Haag svp!

Dit is te mooi om waar te zijn

Het is niet waar ook. Nederland holt onkritisch achter de VS aan. Nu ja, gelukkig niet op het punt van de dijken - ze kwamen de kunst hier afkijken - en de wapens, maar voor alle andere hierboven genoemde punten geldt dat oom JPdeMP hard achter Uncle Sam aan holt. 

Meer ruimte voor de auto - ja, maar wel duurder, dus alleen voor de rijken:

Steeds groter verschil tussen arm en rijk, vanaf nu ook in de gezondheidszorg. 

Solidair met zieken, WAO-ers? Die zijn er bijna niet meer: werken, jullie! Japanse miniboompjes planten! Rolstoel? Blind? Kun je nog knijpers maken! Ja, maar dat doen de gevangen nu toch? Nou, mooi: concurrentie: vrije markt! Privatisering! Ook van de zorg!

Rondzwervende daklozen, waaronder heel veel jongeren;  uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen en al op straat, nota bene op de avond voor de Kerst: dat feest van de normen en waarden.

Meer asfalt voor de auto's, bezuinigingen in het openbaar vervoer. 

Politie voor hulpverlening? Ouderwets, meneer Bromsnor! U moet de orde handhaven!

Justitie voor rechtvaardigheid? Laat me niet lachen! Die is er voor snelle dossier afhandeling en natuurlijk voor bescherming van de eigen Officieren, ook al halen zij kinderporno binnen, zetten hun computer op straat, of houden zij ontlastend bewijs achter - ja, per ongeluk allemaal hoor, niet opzettelijk

Het milieu zou voor de economie gaan? Nee: minister Peys zei net gisteren precies het tegenovergestelde, ambtshalve, dus namens het kabinet van JPdeMP.

Het moest maar eens gezegd worden...

... dacht oud-CDA voorzitter Bert De Vries, toen hij zijn boek "Onbegrip en onbehagen" schreef. Hij beschrijft min of meer hoe het CDA - die Christelijke partij met bijbehorende Normen en Waarden - nu in feite te werk gaat. En terecht. zie het lijstje hierboven en de geschreven pers van 2 en 3 september 2005. 

Grappig zijn de reacties uit het CDA: "In de rug gestoken", "Van je familie moet je het hebben". Alsof kritiek, woord en wederwoord, discussie en zoekwerk niet de kern van ons democratisch stelsel uitmaken. Neem welke politieke partij dan ook eens even in de gedachte en bezie en documenteer hoeveel kritiek daar in de openbare discussie wordt uitgeoefend: ren naar de winkel om heel wat ordners te kopen! Weet u zo snel geen politieke partij te nomen, neem dan de SGP en het oordeel van de rechter over haar (sic!) subsidie van staatswege.

Alom is kritiek op alles en iedereen, levendig landje hier, werkende democratie hier, maar niet in het CDA. Daar dient men, zoals men het daar zegt met een legerterm, "de gelederen gesloten te houden". JPdeMP mag niet ontmaskerd worden. Hij dient de "normenenwaarden" opnieuw in te voeren. Of hij en zijn partij zichzelf hier ook aan houden, dat dienst staatsgeheim te blijven.

Je zou bijna zeggen: "Bedankt, Katrina", maar dat kunnen we, met onze waarden en normen, niet maken. We kunnen wel zeggen: "Bedankt, meneer De Vries, het moest maar eens gezegd worden."

Het was al gezegd door meerdere opiniepeilingen: het kabinet heeft geen meerderheid meer achter zich. Vandaar dat het kabinet angstvallig vermijdt te vallen en nieuwe verkiezingen nodig te maken. De Nederlanders willen geen keiharde VS-achtige maatschappij, maar eerder een naar  Scandinavisch model gevormde sociale maatschappij, zo bleek duidelijk uit het omvangrijke "21minuten.nl" onderzoek. 

Dit zijn onze waarden en normen, oom JPdeMP en Uncle Sam. Uw 'orde', uw waarden en normen zijn de onze niet. U bent ontmaskerd. En wij zijn en blijven het eigenwijze volkje, een civil society, bestaande uit kritische burgers der Nederlandse staat.

Tegenwicht is een site voor kritische burgers van de Nederlandse samenleving.
Home page Stichting Tegenwicht
met o.a.:
Opinie # 34:
Gekant tegen het Amerika van Bush

 

Vorige Start Omhoog Volgende