Vorige Start Omhoog Volgende

Bijvangst van de hogere klasse

Tegenwicht weblog # 16 - 9 mei 2005 

Joost Tonino, de officier van justitie die zijn computer met inhoud en al op de stoep zette, 
had daar volgens speurder Peter R. de Vries heel wat kinderporno in zitten.
'Dit is onbewuste bijvangst', zegt de collega-OvJ, 'dus geen vervolging'.
Klasse hoor, zo'n oordeel. 

(On)opzettelijk

Intussen zijn er wel mensen vervolgd en veroordeeld voor precies hetzelfde: aangetroffen illegale bestanden die naar hun zeggen onbewust zijn gedownload, aldus de meeste media op 7 en 9 mei 2005. 'Telt niet', zei de rechtbank, 'in bezit is in bezit.' Zo staat het in de wet en daar moeten we ons allemaal, ook wij als rechters, aan houden. 

In de meeste wetsartikelen staat iets als "Hij die opzettelijk ...", in dit wetsartikel ontbreekt dit woord: er staat "Hij die ... bezit, ...". Dus wie onopzettelijk .... bezit, wordt vervolgd. Maar nu resulteert een beweerde onbewuste bijvangst ineens in het niet vervolgen. 

Gegund hoor, maar dan wel gelijkelijk aan iedereen

Wij gunnen niemand een onterechte veroordeling en gunnen ieder, in voorkomend geval, een zo mild mogelijk oordeel. Computer-technisch kan men heel goed gelijk hebben met dat "onbewust". Maar dat moet dan wel gelijkelijk gelden voor iedereen. 

Grondwet

Wij hebben een grondwet, die als eerste, dus kennelijk belangrijkste, artikel zegt dat hier alle mensen in gelijke omstandigheden gelijk behandeld moeten worden. Dus, geacht OM, het is van tween n:

Of  dit oordeel wordt geaccepteerd, maar dan worden er vroegere vonnissen herzien en kan iedereen zich in voorkomende gevallen in de toekomst beroepen op 'onbewuste bijvangst'; 

Of de oordelen blijven wat ze zijn, maar dan wordt deze meneer ook gelijk behandeld ofwel ook vervolgd. 

Onbewust? Ongeloofwaardig.

Naar de diverse media meldden, was meneer lid van 39 nieuwsgroepen, waarvan maar liefst 29 expliciet gericht op de aantrekkelijkheid van jonge jongetjes. Niemand laat zich toch wijs maken dat iemand dan onbewust iets verkeerds downloadt. Met 29 lidmaatschappen weet je toch echt wel waar je mee bezig bent - en al zeker als het je functie is om andere mensen voor zulke fouten te vervolgen. Joost mag het weten, maar dit is toch totaal ongeloofwaardig. Joost had het kunnen weten. Er zijn mensen aangeklaagd omdat zij iets hadden kunnen weten. 

Ongelijke behandeling

Als het een tuinman of bouwvakker was geweest, had men hem zeker niet geloofd en wel vervolgd en veroordeeld; als het een schoolmeester of politieagent was geweest, was die ook nog zijn baan direct al kwijt geweest. Nu zou meneer de officier, zo zei hij via zijn woordvoerder, overwegen of hij zijn baan misschien wel zal opzeggen, ondanks het wel opvallend milde oordeel van zijn collega. 
Wat klinkt dit hautain, uit de hoogte, hoog verheven boven het gewone volk dat direct ontslagen wordt. 

Opzettelijk en bewust

Het laat zich raden dat dat milde oordeel niet zo maar door een collega officier is gegeven. We mogen gevoegelijk aannemen dat het goed is doordacht en dat er tot op het hoogste niveau over is geraadpleegd en gedacht en beslist. Dus: dat er bewust en opzettelijk zo is geoordeeld.

Hier is maar n woord voor:

Klassenjustitie.

Hier is dus vermoedelijk artikel 1 van de grondwet opzettelijk en bewust overtreden door de 'wetshandhaver'.

Intussen staat de geloofwaardigheid en het morele gezag van het OM nu dus ook op de stoep
bij het grof vuil.

 

Vorige Start Omhoog Volgende