Vorige Start Omhoog Volgende

Schokkend: ook Nederlanders martelden? 

Tegenwicht weblog # 69, 17 november 2006

Schokkend

Schokkend bericht in de ochtendkranten: Nederlanders van de Militaire Inlichtingendienst zouden in Irak ook gevangenen bij verhoren gemarteld hebben. 

Sussende berichten in de avondkranten: het zou al onderzocht zijn door de militaire juridische autoriteiten en geen aanklacht hebben opgeleverd. 

Dit zegt natuurlijk nog niets: er zijn juridische subtiliteiten en er is zoiets als een in dit geval zeer gewenste doofpot. Zeer terecht reageerden de linkse politieke partijen snel en alert door een onderzoek te eisen en hiertoe zo nodig de kamer van het verkiezingsreces bijeen te roepen.

We weten het niet. Wat te doen?  

Aha! Een idee: wij raadplegen onze filosofen en juristen! Die moeten het toch wel weten. 

Snel

Sneller dan snel was onze gastschrijfster van Tegenwicht Opiniestuk, essay enzovoorts # 43, aangekondigd in onze vorige weblog # 68, Maria Trepp. 

Tussen ochtend- en avondkrant stuurde zij even een mailtje om te verwijzen naar haar eigen weblog waarin zij de 'haar' Leidse filosofen en juristen citeert inzake hun uitspraken over martelen bij verhoren in oorlogsomstandigheden, waarmee zij meteen een verbinding legt met haar andere stukken, geciteerd in genoemd Tegenwicht Opiniestuk # 43. 

Tegen dit tempo kunnen wij, Tegenwicht-schijvers-collectief, niet op, al zeker niet uw webmaster die druk was met De Week van de Dialoog (tussen de godsdiensten en culturen) in zijn woonplaats en zodoende eerder zijn fiets gebruikte dan zijn computer. 

Bovendien heeft Maria Trepp kennelijk haar citaten uit de media goed geordend en onmiddellijk, met bewonderenswaardige snelheid, bij de hand. Het is hier, op het Tegenwicht hoofdkwartier, nog wel eens even zoekwerk. 

Gastschrijfster

Daarom laten wij andermaal onze gastschrijfster aan het woord door haar weblog terzake hier integraal weer te geven. Uw webmaster voegt alleen wat meer spaties ofwel witlijnen in en hij plaatst de citaten inspringend ter wille van de leesbaarheid, en passant de Nederlandse grammatica ietwat corrigerend, gelijktijdig deze foutjes vergevend. 

Martelpraktijken: wat zeggen de Leidse juristen hierover?

Geplaatst op 17-11-2006 08:31 door Maria Trepp in categorie actualiteit 

< http://www.volkskrantblog.nl/blog/5419 >

Als de berichten in de Volkskrant over het martelen van Irakezen juist zijn, dan lijkt het erop dat Nederland mee wordt gezogen in een Amerikaanse wijze van oorlogsvoering waarbij martelen als middel geaccepteerd wordt. 

In dit verband wil ik erop wijzen, dat de Leidse jurist-filosoof en voorzitter van de neoconservatieve Burke Stichting Kinneging deze Amerikaanse manier van handelen verdedigt. 

Kinneging verdedigt zowel de gebeurtenissen in Abu Ghraib als ook martelpraktijken. Hij begint met een obligate vaststelling: 

“Natuurlijk moet je [over Abu Ghraib] zeggen dat het schandalig is wat daar gebeurd is. Iedereen moet zich houden aan het internationale recht en daarin staat dat je gevangenen behoorlijk dient te behandelen.” 

Maar Kinneging denkt daar eigenlijk toch anders over: 

“Maar dan. Het is makkelijk praten als je niet in een oorlogssituatie zit, een emotionele hogedrukpan, waarin je iedere dag kunt worden opgeblazen. Het is niet verbazingwekkend dat mensen hun zelfcontrole verliezen. De verleiding om tot hardhandige middelen over te gaan wordt dan groot. Dan ontstaan problemen als: mag je iemands voeten niet stukslaan als dat de dood van je kameraden kan voorkomen? […] 

Dit is dilemma het dilemma van de schone handen. Zo zeggen nu degenen die zich kwaad maken: je mag niet martelen. Maar geldt dat ook als je een Al-Qaedaterrorist te pakken hebt en je vermoedt dat hij ergens in Parijs een atoombom heeft liggen?” (Trouw, 12-5-2004) 

Kinnegings [' - Tw]logica[' Tw, dus: 'logica'] is niet: omdat dit soort gevangenissen tot mishandelingen leidt, moeten we deze gevangenissen niet hebben en deze oorlogen niet voeren. Nee, hij probeert tortuur te rechtvaardigen uit het bestaan van dergelijke gevangenissen en oorlogen. 

George W. Bush, die militaire macht gebruikt om een wereld naar het evenbeeld van Amerika te scheppen, is bij de agressieve polemist en Leidse jurist Ellian gevrijwaard van kritiek. 

Anil Ramdas over Ellians onkritische houding tegenover de VS: 

"Met het evenbeeld [van Amerika, M.T.] wordt een democratische rechtsorde bedoeld waarin respect voor mensenrechten buiten kijf staat’, schreef Afshin Ellian op 19 maart van dit jaar [2005] , toen alles over Abu Ghraib al bekend was.” 
(NRC 21-11-2005)

Over “de verwerpelijke kanten” van Bush'[' ]s bewind 

“zoals het terugdringen van burgerlijke vrijheden in Amerika, de gemanipuleerde oorlog tegen Irak, de schandalen rond Guantanamo Bay en Abu Ghraib” (Sjoerd de Jong, NRC 15-6-2004) 

horen we niets van de Leidse juristen. 

Daarentegen horen we, dat we de “heilige” rechtsstaat niet al te hoog moeten achten.

De Leidse juristen Kinneging, Cliteur en Ellian hebben nog nooit geprotesteerd tegen Guantanamo Bay, noch tegen de nieuwe Amerikaanse wet op de militaire commissies. 

Deze wet bepaalt dat ondervragingsmethoden niet wreed, onmenselijk of vernederend mogen zijn, maar bepaalt ook, dat dit alleen maar geldt voor verklaring die op of na 30 december 2005 tot stand zijn gekomen. 

Voor de meeste verdachten op Guantanamo is deze wet dus niet van kracht. Bovendien is volgens de wet op de militaire commissies een onwettige vijandige strijder niet gedefinieerd als iemand die de wapens heeft opgenomen, maar ook iemand die "opzettelijk en materieel” vijandigheden tegen de VS steunt. 

Lars Troost van Amnesty International Nederland

“Wie willens en wetens geld in de verkeerde collectebus gooit, kan dus als een ‘onwettige vijandige strijder’ gekwalificeerd en daarmee van heel veel juridische waarborgen beroofd worden.” (de Volkskrant, 23-10-2006)

 

Vorige Start Omhoog Volgende