Vorige Start Omhoog Volgende

Verantwoording afleggen

Tegenwicht weblog # 70, 18 november 2006

"Normn-n-waardn"

Zo spreekt onze herkiesbare premier "Normen en waarden" uit. Wij moeten weer "Normn-n-waardn" gaan volgen. Hij dus ook. Een daarvan is dat je je verantwoordt voor je daden. 

Goed, herkiesbare premier, gaat uw gang. 

Er is een vuile oorlog in Irak gaande die dag na dag meer uit de hand loopt en die meer doden oplevert dan hij wil bestrijden en meer terrorisme oproept dan hij wil bestrijden. 

Daarmee is door politiek Nederland "politiek" ingestemd met een krappe kamermeerderheid, voor welk besluit nooit politiek deugdelijk verantwoording is afgelegd.

Andermaal zijn gastschrijvers ons voor. Wij kunnen dit tempo, door meerdere andere bezigheden, niet opbrengen en laten dus andermaal een gastschrijvers(collectief) aan het woord.

Openheid over Irak Nu

< http://www.openheidoverirak.nu/ >

Openheid over Irak, nú!

Op 18 maart 2003 besloot het demissionaire kabinet Balkenende-I om steun te verlenen aan de oorlog tegen Irak. Het was een ingrijpend en felomstreden besluit. De oorlog miste een overtuigende inhoudelijke en juridische grondslag en bracht onoverzichtelijke risico’s met zich mee. Van de Nederlanders was 89 procent er dan ook tegen. Toch werd Irak met Nederlandse steun aangevallen.

Inmiddels weten we dat de redenen die de oorlog zogenaamd ‘onontkoombaar’ maakten oneigenlijk waren. We weten bovendien dat onze steun heeft bijgedragen aan een ondoordachte en rampzalige bezetting. Irak is afgegleden naar een feitelijke burgeroorlog en er bestaat een reële kans op een groter conflict in de regio. Het aantal burgerdoden is het verbijsterende aantal van een half miljoen ver gepasseerd.

Wereldwijd heeft de oorlog de terreurdreiging versterkt in plaats van bezworen, zo stelt een recent rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Nederland heeft op dubieuze gronden een omstreden oorlog gesteund, die is uitgelopen op een uitzichtloze ramp. Desondanks heeft de regering nooit verantwoording afgelegd voor haar besluit. Anders dan in andere landen is bij ons iedere vorm van waarheidsvinding geblokkeerd.

Dat is onacceptabel. Het afleggen van verantwoording is een democratische plicht. Alleen zó kan de burger beoordelen of de bewindslieden die voor en namens hem werken betrouwbaar zijn, en bekwaam genoeg om belangrijke beslissingen te nemen. Alleen zó kan worden beoordeeld of de regering zorgvuldig heeft gehandeld.

Daaraan bestaat rond ‘Irak’ grote twijfel. Al jaren liggen er prangende vragen. Vragen rond zorgvuldigheid, maar ook rond mogelijke misleiding en leugens. Vragen die het functioneren van de democratie raken, maar die de regering weigert te beantwoorden.

Wij eisen dat zij dat alsnog doet, en wel nú, vóórdat op 22 november de huidige regeerperiode wordt afgesloten. Wij moeten weten op wie wij straks in vol vertrouwen onze stem kunnen uitbrengen.

Tussen 9 en 12 november spreken wij de verantwoordelijke politici hierop aan door middel van vier open brieven, waarin wij onze eisen motiveren en op openheid aandringen. U kunt ons daarbij steunen door de actie te ondertekenen en door zélf in actie te komen.

Gezamenlijk zullen wij een ‘coalition of the willing’ vormen die zijn democratische rechten opeist. De vestiging van een democratie in Irak was onze regering een roekeloze oorlog waard. De vraag is nu wat onze democratie óns waard is. 

Kort interview

Trouw geeft een kort interview weer met de initiatiefnemer. Bij uitzondering de auteursrechten even passerend, ter wille van de goede zaak, geven wij dit hieronder weer.

Verantwoording over oorlog Irak

Sytse Wilman, Trouw 17 november 2006

CDA, VVD en LPF moeten verantwoording afleggen over de deelname aan de oorlog in Irak. Dat vindt OpenheidOverIrak.nu. Initiatiefnemer Hein van Meeteren legt uit. 

1 Wat wilt u precies?

„Ik begrijp dat we voor de verkiezingen geen verantwoording meer krijgen. Wat we wel willen is de toezegging, het liefst van premier Balkenende, dat er na de verkiezingen verantwoording wordt afgelegd over de manier waarop Nederland bij de oorlog in Irak betrokken is geraakt. Ongeacht welk kabinet er komt. In de Verenigde Staten heeft Bush de verkiezingen verloren, in Engeland is Blair enorm onder druk komen te staan, in Spanje is Aznar mede hierom afgetreden. Maar in Nederland hoor je er niemand meer over. Dat willen we veranderen. ’In dat potje wordt niet meer geroerd’, zegt minister Bot. Dat roept bij ons grote woede op.”

2 Hoe denkt u dat te bereiken?

„Om te beginnen hebben we open brieven gestuurd, naar Balkenende en alle politieke partijen. Op onze website staat een online petitie, die mensen kunnen tekenen om ons te steunen. Sinds vrijdag hebben al veel mensen getekend. Als we 10.000 handtekeningen hebben, gaan we die aanbieden. Misschien gaan we een burgerinitiatief indienen. We willen eerst zoveel mogelijk draagvlak krijgen. Daar hebben we de hulp van de media bij nodig.”

3 Waarom denkt u dat dit onderwerp geen rol speelt in de verkiezingen?

„Dat is onbegrijpelijk. De PvdA, SP, GroenLinks en D66 steunen ons wel, maar volgens mij zijn ze moegestreden. Er is al vaak geprobeerd verantwoording af te dwingen, maar de meerderheid van VVD, CDA en LPF heeft iedere motie afgevoerd. Het is de politiek niet gelukt, dus moeten wij het als burgers proberen. Ik zou graag zien dat het onderwerp een keer bij een lijsttrekkersdebat voorbij komt. Dat gaan de partijen die ons steunen ook zeker proberen.”

4 Bent u niet wat laat met dit initiatief? 

„In 2004 waren we hier al mee bezig, toen dachten we dat het onderwerp nog wel ter sprake zou komen. Dat is niet gebeurd. Inmiddels is de situatie verslechterd. Het wordt nu pas duidelijk wat een puinhoop het is in Irak. We wilden deze actie voor de verkiezingen beginnen, maar we werden verrast door de val van het kabinet. We hebben een beperkte capaciteit, in het weekeinde en ’s avonds moeten we alles doen. Het kost nou eenmaal tijd om alles goed voor te bereiden, vandaar dat we hier nu pas mee komen.” 

5 Denkt u dat u ooit een bevredigend antwoord krijgt?

„Ik hoop het. Die oorlog is gebaseerd op verdraaiing, leugens en manipulatie. Politici moeten over zo’n belangrijk onderwerp verantwoording afleggen. Tot nu toe is door de verantwoordelijke partijen alleen een vaag verhaal afgedraaid. Iemand als Van Baalen verwijst alleen maar naar de stukken van de Tweede Kamer, terwijl daar niets instaat. Ik vind dat echt heel erg.”

 

Vorige Start Omhoog Volgende