Vorige Start Omhoog Volgende

Hekkensluiter IsraŽl

IsraŽl isoleert anderen en zichzelf 

Tegenwicht weblog # 77 - 28 januari 2007 

IsraŽl ...

De staat die intussen 33 resoluties van de VN naast zich neergelegd heeft ...
 
De staat die acht keer veroordeeld is door de VN Mensenrechtenraad wegens schending van mensenrechten en zich daar niets van aantrekt ...
 
De staat die verboden fosfor-  en op 390 locaties clusterbommen neergooide op buurstaat Libanon, "volstrekt immoreel" volgens VN chef Jan Egeland ... 
(NRC 31-8-06)
 
De staat die een school in Qana bombardeert en dit ziet als "een public relations probleem" ... (Trouw 31 juli 2006)
 
De staat die de Palestijnen voor alles achtervolgt en bij voorkeur doodt, terwijl het wangedrag van de kolonisten niet eens onderzoekt, laat staan vervolgt ... 
 
De staat die de Gazastrook tot een gevangenis heeft gemaakt voor 1,4 miljoen mensen, waar intussen een onleefbare situatie is ontstaan die slechts tot verdere radicalisering zal leiden ... 
- "750.000 Jongeren in Gaza die voelen dat zij geen hoop, geen toekomst hebben en dat kan slechts tot meer extremisme", aldus VN chef Jan Egeland.  
 
De staat die in november 19 Palestijnen, onder wie zeven kinderen, neerschoot ...
 
De staat die met visa-regelingen Palestijnse families in tweeŽn splitst ... 
(Trouw 23 september 2006) 
 
De staat die op gestolen grond (ruwweg 55% Palestijnse staatsgrond en 40% Palestijnse particuliere grond, tezamen ruim 150.000 km2) een heel stelsel van voor Palestijnen afgesloten wegen heeft aangelegd, die de Palestijnse gebieden in kleine stukje knippen en het boeren onmogelijk maakt hun land te bereiken ... 
(o.a. NRC 22 november 2006)
 
De staat die de grenzen en de havens van Gaza sloot waardoor de gehele export van fruit stil kwam te leggen ... (NRC 4 september 2006
 
De staat die de douanegelden van de Palestijnen confisqueerde ...
 
De staat die 9.700 Palestijnen gevangen houdt, waaronder 100 vrouwen en 300 kinderen ...
 
De staat die niet anders kan denken in termen van machtspolitiek en het failliet hiervan niet in wil zien ... 

De VS 

De VN heeft een resolutie opgesteld waarin IsraŽl veroordeeld werd voor zijn offensief in de Gazastrook in november 2006. Tot woede van de gehele Arabische wereld houden de VS deze resolutie tegen met een veto. 

Premier Olmert weigert elke toenaderingspoging tot SyriŽ om te overleggen over de Golanhoogte en de steun aan Hetzbollah.  "Hij zou zich daarbij laten leider door Washongton", en wil hij "zich niet laten vervreemden van Bush door geheime diplomatie te bedrijven", aldus Amos Gilboa van de Tel Aviv Universiteit (NRC 16 januari 2007). 

De VS zijn volledig medeverantwoordelijk voor de onoplosbaarheid van het conflict. Washington stelt zich al jaren blindelings op achter IsraŽl. Dit zet kwaad bloed in de gehele Arabische wereld, waarin zich de conflicten des te moeilijker laten oplossen zolang de Palestijnse kwestie speelt. 

Schijnvoorstellen 

Nu en dan doet IsraŽl wat voorstellen, men geeft eens wat geld terug, men opent even een doorgang, men stelt een bestand voor, en ontruimt her en der een nederzetting. 

Dit is allemaal schijn. Men geeft een deel terug van wat men eerst heeft genomen, men ontruimt d Gazastrook om die daarna af te grendelen en binnen te vallen, men ontruimt enkele nederzettingen en bouwt intussen lustig door aan anderen. De taal blijft oorlogszuchtig en provocerend, waarmee men de extremistische Palestijnen juist in de kaart speelt. Het provoceert hen het bestand te verbreken, waarna men des te harder kan toeslaan. Israel wil geen vrede, hooguit een gevechtspauze. 

Europa

Europa heeft althans zijn best gedaan om humanitaire giften voor de Palestijnen veilig te stellen en langs de IsraŽlische boycot door te sluizen. Europa stelde een vredesplan op wat door IsraŽl geweigerd werd. Europa wil diplomatie: overleg met Hamas en SyriŽ. Europa wil de VN resoluties uitgevoerd zien. Maar helaas is Europa niet eensgezind genoeg en niet sterk genoeg om de druk van de VS te weerstaan. Toch liggen juist hier de oplossingen: in een sterker, eensgezinder en heftiger dwarsliggend Europa. 

Europa kan samenwerken met landen die Euro-Mediterrane samenwerkingsverdragen, ook inzake de mensenrechten, gesloten hebben met   landen als IsraŽl, de Palestijnse Gebieden, Libanon, SyriŽ, JordaniŽ en Egypte. Hier zijn de contacten al gelegd, ze hoeven slechts benut te worden. 

Nederland

In Nederland slinkt de steun voor IsraŽl drastisch. Maar toen de Finse voorzitter van de Europese Unie Tuomiola diplomatieke kanalen wilde openen voor overleg met Hamas, bleef minister Bot het contact bot weigeren. (Trouw 2 september 2006)

Nederland kan zich beter sterk maken voor een Europese aanpak. Deze zou gebaseerd moeten zijn op het internationale recht, zo betoogde ook oud-EU commissaris Hans van den Broek in de Vaste Kamercommissie voor Europese zaken in augustus 2006 (Trouw 17-8-06). Nederland heeft met de verschillende internationale rechtsorganen die hier gevestigd zijn, hier ook het nodige gezag en het recht en de plicht om handhaving van het internationale recht te eisen.

Deze Europese aanpak is veel effectiever dan het meten met twee maten en de militante confrontatiepolitiek van de VS. 

Bronnen en Lees meer (chronologisch)

Eerdere weblogs over IsraŽl: 

60. Gekte in Gaza; De staat Israel is alle moraal kwijt; 3 juli 2006 

61. Disproportioneel; De staat IsraŽl laat nu alle moraal 'schieten', gesteund door de VS, gekritiseerd door de EU - 15 juli 2006 

62. Botte reacties; Wie zwijgt stemt toe; 5 augustus 2006
Wat Bot doet is geen diplomatie meer, het is gewoon bot.

63. Bestand ... betreurd; 16 augustus 2006 
Hoera, er is een bestand, althans een staakt het vuren en staak de aanvallen bereikt in Libanon. Maar niet iedereen juicht. We vallen midden in een fel debat. 

76. Hoop voor de Hope Flowers School? 28 Januari 2007. 

Artikelen: 

Oogst van decennia van mislukte machtspolitiek; Rami G. Khouri, NRC 17 juli 2006
De Verenigde Staten en IsraŽl [...] hebben zichzelf in een hoek gemanoeuvreerd waaruit ze door hun ijdelheid of incompetentie niet meer kunnen ontsnappen. [...]  Terwijl deze storm wordt geoogst, blijft er nog ťťn verstandige weg openstaan: een ronde van diplomatieke onderhandelingen, met oog voor de gerechtvaardigde grieven en verlangens van alle partijen, zowel die in de Arabische wereld als IsraŽl en Iran.

Tweede Qana was een kwestie van tijd; Oscar Garschagen, Trouw 31 juli 2006 
De beelden van burgerslachtoffers zoals die in de Libanese plaats Qana zijn voor IsraŽl een pr-probleem. Maar er is geen sprake van dat de oorlog wordt gestaakt. 

Meedoen aan vredesmacht is veel te weinig; Europese aanpak is effectiever dan confrontatiepolitiek VS, door A. Vliegenthart en J. Schaake, Trouw 17 augustus 2006
Onlangs stelde oud-EU-commissaris Hans van den Broek tijdens een hoorzitting van de Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken dat de handhaving en bevordering van het internationaal recht richtinggevend moeten zijn voor een eensgezind en daadkrachtig Europees buitenlands beleid. Dat betekent volgens Van den Broek absolute prioriteit geven aan de uitvoering van VN-resoluties en internationale verdragen, waarbij vooral niet met twee maten wordt gemeten.

IsraŽl is teleurgesteld en vooral in verwarring; Uitstel van ontruiming Westelijke Jordaanoever, en premier Olmert weet niet hoe het nu verder moet, Oscar Garschagen, Trouw 18 augustus 2006 
Premier Olmert heeft zijn plan om grote delen van de sinds 1967 bezette Westelijke Jordaanoever te ontruimen voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Clusterbommen IsraŽl immoreel, NRC Handelsblad 31 augustus 2006 
De VN-chef humanitaire zaken, Jan Egeland, heeft IsraŽl gisteren volstrekt immoreel gedrag verweten omdat het grote aantallen clusterbommen op Libanon heeft afgeworpen [...]. 

Europa wil vredesleider worden, Frans Dijkstra in Lappeenranta, Trouw 2 september 2006
EU wil toenadering tot Hamas, minister Bot blijft contact weigeren. De Europese Unie ruikt een kans om vrede te stichten tussen IsraŽl en de Palestijnen. 

IsraŽl gaat in Gaza als een dolle tekeer, Gideon Levy, NRC 4 september 2006 
Je moet de taferelen in Rafah gadeslaan om te kunnen begrijpen welke menselijke tragedie zich daar afspeelt.

íIsraŽl tracht Palestijnse families te brekení, Emma Blijdenstein, Trouw 23 september 2006 
IsraŽl past onverwacht strikt zijn visa-regelementen toe. Daardoor dreigen duizenden Palestijnen met een buitenlands staatsburgerschap niet meer naar huis te kunnen.

IsraŽlische kolonisten op gestolen grond; Oscar Garschagen, NRC 22 november 2006 
De vredesbeweging Vrede Nu heeft de IsraŽlische landroof gedetailleerd in kaart gebracht. [..] De IsraŽlische nederzettingen op de sinds 1967 bezette Westelijke Jordaanoever zijn grotendeels of gedeeltelijk gebouwd op gestolen particulier Palestijns land.

Geheim beraad SyriŽ en IsraŽl over Golan; Hoofdlijnen voor een vredesakkoord; NRC Handelsblad 16 januari 2007
Premier Olmert is tegen een toenaderingspoging. Hij zou zich daarbij vooral laten leiden door Washington [...].

Vorige Start Omhoog Volgende