Vorige Start Omhoog Volgende

Botte reacties

Wie zwijgt stemt toe

Tegenwicht weblog # 62, 5 augustus 2006

Israel ↔ Libanon 

Hele dorpen en stadsdelen liggen plat, er zijn stromen vluchtelingen maar de bruggen zijn weggebombardeerd in Libanon. 900.000 vluchtelingen, waaronder 400.000 kinderen. Een derde van de inmiddels bijna duizend doden was een levend kind, aldus Unicef in de kranten van vandaag. 

Waarom? Om twee soldaten vrij te krijgen? Dit gelooft niemand meer. Er is direct een ruil van gevangenen voorgesteld, maar daar ging Israel niet op in. De plannen lagen al klaar, ook die voor de Gazastrook, het wachten was op een aanleiding. Nu ja, het plan was natuurlijk om Hezbollah in drie dagen weg te vagen, maar dat moest wel even worden bijgesteld. 

"Disproportioneel", klonk het al snel uit gezaghebbende monden: 

De Europese Unie, 

De Mensenrechtenraad van de VN, 
(zie het in weblog # 60 achteraf toegevoegde "VN-raad kapittelt IsraŽl"),

Juristen, 

De Nederlandse oppositie, 

Oud-premier Van Agt, 

315 parlementariŽrs bij de raad van Europa, 

Demonstranten in tal van Europese steden, en zelfs

Blair sprak zorgelijk over 'onze' waarden en normen als redelijkheid, billijkheid en gerechtigheid.

Dit is buiten alle verhoudingen, dit is immoreel, dit schendt het internationale recht. Een land mag zich verdedigen, ja, maar niet buiten alle proporties. 

Ook in de Gazastrook gaat de oorlog door. Zo maar een zinnetje uit een van de kranten van vandaag: 

"In de stad Rafah werden huiszoekingen gedaan en kassen en kippenhokken van tuinders en boeren vernield." (De Stentor, 5 augustus 2006)

Waarom? Bij huiszoekingen kunnen we ons nog iets voorstellen, maar waarom die vernielingen? Om meer haat te zaaien soms? En wat lost dit op?

Eťn kant op kijken

Veel reacties zijn onbegrijpelijk eenzijdig. Israel zou zich rechtmatig verdedigen tegen raketten uit Libanon. Maar deze raketten reageren juist op de bombardementen door Israel. Libanon verdedigt zich. Als Israel dit mag, mag Libanon dit ook. Maar alom zien we meten met twee maten. 

Iran zou het verzet in Libanon wapens toespelen - foei, natuurlijk, maar Amerika doet voor Israel precies hetzelfde - nee nee, geen "foei!" hier - zelfs via onze vliegvelden waar de IsraŽlische vliegmaatschappij al jaren een geheimzinnige uitzonderingspositie heeft. 

Het is gruwelijk dat er IsraŽlische soldaten ontvoerd zijn en andere, en burgers, sneuvelen. Maar niemand rept van de vele honderden gevangen Palestijnen en Libanezen in de IsraŽlische gevangenissen en - pas nadat er kinderen waren getroffen in Qana - van de veel grotere aantallen burgerslachtoffers in Libanon en Gaza. In de berichtgeving, in de reacties erop, en in de voorstellen tot gevangenenruil krijg je de indruk dat een IsraŽlisch leven een factor honderd tot duizend meer waard is dan een Palestijns of Libanees leven. 

Dit gaat werkelijk alle rationaliteit en ethiek of moraal te buiten, los nog van het feit dat het slechts ťťn kant op kijken natuurlijk nooit enige vrede kŠn brengen, alleen maar escalatie en steeds ergere vicieuze cirkels. Dit zijn politieke problemen die zich nooit met wapens op laten lossen, alleen met politieke middelen en dus via diplomatie en geduld. 

Het is absurd te zien dat IsraŽlische soldaten bidden tot Jahweh tussen de bommen en granaten door. Geen foto's te zien van moslims die aan de andere zijde van het front tot Allah bidden. De Christelijke kerken zwijgen, nu ja, zij bidden, in elk geval hier ter stede, tot God. Maar Jahweh, Allah en God zijn zelfs volgens de Paus wel dezelfde God, die gezegd heeft "Gij zult niet doden". Het CDA gaat mee met Bot en zijn botte weigering op te roepen tot een staakt het vuren. Onbegrijpelijk voor een rationeel denkend mens. 

De resultaten

Honderden doden inmiddels, vooral onder de burgerbevolking. Libanon regeren is nu zowat onmogelijk gemaakt. Hulp verlenen al evenzeer. Hezbollah is niet gebroken: het schiet gewoon nog terug, en fors. Naar de berichten luiden, heeft het meer steun van de bevolking dan ooit, al zijn deze berichten niet eenstemmig. De Arabische landen, die vrij massaal zwegen omdat zij eigenlijk blij zijn dat iemand Israel nu bestookt met raketten, komen nu pas in beweging. 

Het is, terzijde, "Hez'b-u-allah", het Arabisch kent geen "o" op schrift, al klinkt "u-a" wel ongeveer zo, maar toch net weer anders. 

Hez'b-u-allah heeft overigens niet alleen wapens en strijders, ook verzorgt het ziekenhuizen, scholen met gratis zorg en onderwijs en nog heel wat meer. Net zoals Hamas doet. 

Er speelt hier meer

De meeste analisten wijzen naar invloeden van SyriŽ en Iran. Hez'b-u-allah zou hun voorpost zijn in de strijd om de wereldheerschappij. Dat van die voorpost kan kloppen, de raketten kwamen uit Iran, maar het tweede is niet realistisch en onnodig angstaanjagend. Wie niet slechts ťťn kant op kijkt ziet dat de VS Israel gebruikt als voorpost in het Midden Oosten en dat juist de VS de wereld willen overheersen. 

Nederland: Bot

Minister Bot van buitenlandse zaken weigerde op te roepen tot een staakt het vuren. Sterker nog: hij nam het initiatief om een Europese oproep hiertoe te blokkeren. dit dwars tegen de wens van VN-Secretaris Kofi Annan. 

Nu moet een diplomaat natuurlijk behoedzaam te werk gaan en we weten heus wel dat Israel, dat zich van zowat alle VN-resoluties niets aantrekt, zich niets van een resolutie uit Nederland en zelfs van een uit Europa zal aantrekken. Daarom noemt Bot zich "een realo". Een kamermeerderheid stelde zich achter zijn standpunt. 

Maar wie zwijgt stemt toe, zei een reeks hulpverleningsorganisaties in een advertentie in Trouw van 3 augustus jl. 

Zij kunnen de mensen daar niet meer bereiken. De mensen die niet konden vluchten bij gebrek aan vitaliteit of vervoer, maar ook wie wel gevlucht zijn hebben behoefte aan elementaire levensvoorzieningen. Maar de infrastructuur is kapot. Om wapentransport te voorkomen, ja, maar het voorkomt nu ook transport van water, benzine, voedsel en medicijnen.

Wat Bot doet is geen diplomatie meer, het is gewoon bot. Hij zei dat 'Israel misschien hier en daar wat te strekt heeft gereageerd.' Den Haag, stad van het internationale recht, raakt zo zijn geloofwaardigheid kwijt.  

De VS 

De VS hield zich eerst stil - wie zwijgt stemt toe - en blokkeerde toen een resolutie van de veiligheidsraad, en stuurde toen pas Condoleezza Rice op pad. Maar de VS heeft geen diplomatieke betrekkingen meer met SyriŽ en Iran, en Rice kwam Beiroet niet een tweede keer in. 

Over Rice gesproken: VN van dit weekend vertelt ons dat de neocons in de VS haar weg willen pesten omdat zij te soft zou zijn. Dit zou mede de achtergrond zijn van het late reageren van de VS. 


NEDERLAND:
WIE ZWIJGT STEMT TOE

Stop de humanitaire crisis in het Midden-Oosten

Burgers aanvallen is een misdaad. In Libanon, Gaza en Israel worden vooral burgers het slachtoffer van het aanhoudende conflict, waaronder veel vrouwen en kinderen.
Het bombardement op Qana is daarvan het trieste dieptepunt. Een staakt-het-vuren is de enige manier om hen te beschermen. 

Wij veroordelen het geweld van alle partijen tegen de burgers. Israel's recht om haar burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah geeft geen vrijbrief om buitenproportioneel geweld tegen de bevolking te gebruiken, zoals het bombarderen van woonwijken. Het stelselmatig schenden van het internationaal recht heeft geleid tot een humanitaire crisis in Libanon en Gaza.

De Nederlandse regering verspeelt in onze ogen haar geloofwaardigheid als voorvechter van het internationaal recht, zolang zij stilzwijgend het recht van de sterkste tolereert. Een onmiddellijk, onvoorwaardelijk en volledig staakt-het-vuren is de enige manier om burgers bescherming te bieden. VN-secretaris generaal Kofi Annan heeft hiertoe opgeroepen. Wij verlangen van de Nederlandse regering dat zij haar stem verheft en deze oproep ondubbelzinnig steunt.

REGERING: LAAT U ZIEN.
REGERING: SPREEK.

CORDAID, 

Defence for Children International,

Een Ander Joods Geluid, 

ICCO, 

OXFAM-NOVIB, 

Het Haags Vredesplatform, 

Meeting the Enemy, 

Pax Christi, 

Stichting Israelische Mensenrechtenorganisaties SIVMO,

Stichting Kifaia, 

United Civilians for Peace (UCP),

Werkgroep Keerpunt

Intussen hebben die neocons met hun beleid bereikt dat Irak een broeinest van terreur is geworden en in een uitzichtloze burgeroorlog is beland. Nu bereiken zij ook dat de VS steeds meer geÔsoleerd komen te staan en steeds meer gehaat worden door de Arabische landen. 

Europa

Europa liet een kans schieten om een eigen geluid te laten horen. Het hobbelde, op Bot's initiatief, achter Oom Amerika aan met een krachtloze resolutie en schaart zich zo steeds meer bij de in het Midden-Oosten gehate landen en volkeren. 

Gelukkig zijn er ook andere geluiden: in menig Europese stad werd gedemonstreerd, Blair krijgt steeds meer de wind van voren en Frankrijk trad hier op als reddende vredesengel omdat Frankrijk wel diplomatieke contacten heeft met SyriŽ, Iran en Libanon, en deze kanalen nu ook gebruikt. Zelfs Uncle Sam moest zich bij het Franse beleid aansluiten.

Wat kunnen we doen?

Dit is de gebruikelijke vraag aan het slot van zowat elke publicatie van Tegenwicht.

Niet veel, vrees ik, als onmachtige burger tussen al die zware wereldwijd werkende krachten. Nu ja, wel iets:

Niet op de huidige regeringspartijen stemmen, maar op de oppositie;

Actief worden in de oppositiepartijen; 

Analyses lezen in de kwaliteitskranten [*], feiten kennen en opinie vormen en uitdragen, dus

Reageren, schrijven, publiceren; en 

De hulpverleningsorganisaties steunen - en dat zijn er te veel om op te sommen. Zie het lijstje hierboven en voeg er UNICEF, het Rode Kruis, en nog vele anderen aan toe.

[*] Lees bijvoorbeeld:

Amerikaanse wereldorde is failliet; Ingo Piepers, NRC 1 augustus 2006
De wereldorde is aan het veranderen, er komt een einde aan de Amerikaanse suprematie. De oorlog in Libanon werpt zijn schaduw vooruit
 

Conflicten Midden-Oosten zijn niet religieus; Dirk Vlasblom, NRC 21 juli 2006
De conflicten in het Midden-Oosten tussen partijen die zich allemaal op God beroepen zijn geen godsdiensttwisten. Het geldt ook voor dat tussen shi'ieten en sunnieten.

 

Vorige Start Omhoog Volgende