Vorige Start Omhoog Volgende

Hij die opzettelijk...

Aangifte tegen Verdonk en Donner

Tegenwicht weblog # 40, 30 november 2005 

Er wordt nu aangifte gedaan tegen de ministers Donner en Verdonk omdat deze opzettelijk ... het kwade gedaan en het goede nagelaten hadden in de zaak van de Schipholbrand. Tekst en uitleg staan iets verder hieronder. 

"Hij die opzettelijk ..." is het begin van vrijwel alle artikelen van het Wetboek van Strafrecht. Het ontsnappingspoortje "Ik wist niet dat..." is dichtgedaan door de "voorwaardelijke opzet". In dat geval zegt de rechter: "U had kunnen weten ...". We besteedden er al eerder aandacht aan, aan die voorwaardelijke opzet. De aanklacht mikt erop dat hier opzettelijk verkeerd gehandeld is. 

Een addertje onder het gras kan zijn of worden dat bij een aangifte gaat om juridische en strafrechterlijke verantwoordelijkheid. Misschien wil de rechter die eerst door onderzoek bewezen zien. Hoe dan ook zijn beide ministers politiek verantwoordelijk voor elf doden.

Uitleg

Onderstaande uitleg en tekst zijn van www.eenroyaalgebaar.nl .

Hieronder kunt u de samenvatting van de aangifte lezen. Wij roepen u op om, als u met deze strekking akkoord gaat dit te bevestigen door naar http://www.eenroyaalgebaar.nl/read/dood_door_nalatigheid_bevestig  te gaan. Belangrijk is dat u daar zowel uw voornaam, achternaam en woonplaats opgeeft vanwege de rechtsgeldigheid. Wij [= eenroyaalgebaar.nl] zullen noch deze ondertekening noch uw informatie op de website vermelden. De informatie gaat uiteraard wel mee in de aangifte bij het Openbaar Ministerie. Wij willen deze aangifte zo snel mogelijk doen. Deze wordt mede door de overlevenden met wie wij contact hebben kunnen leggen ondertekend.
Tot slot: wijs ook uw vrienden en familie op www.eenroyaalgebaar.nl .

Tekst

AANGIFTE

De Schipholbrand met elf doden, verschillende gewonden en zwaar getraumatiseerde overlevenden is geen toevallig incident maar een gevolg of symptoom van het door de Nederlandse ministers Donner en Verdonk gevoerde vreemdelingenbeleid. Daarom doen wij een aangifte tegen Donner en Verdonk wegens dood door schuld, het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel en vanwege het onderwerpen van mensen aan een wrede en onmenselijke behandeling. Meer dan 15.000 mensen hebben inmiddels, via 'Een Royaal Gebaar' van Marion Bloem, al laten weten een dergelijke aanklacht tegen Donner en Verdonk te ondersteunen. Anderen hebben dit ook via allerlei organisaties, zoals 'Genoeg is Genoeg' of per brief aan de ministers en de Tweede Kamer kenbaar gemaakt.

Deze strafrechtelijke aangifte is, voor wat betreft het element van 'het onderwerpen van mensen aan een wrede en onmenselijke behandeling', mede gebaseerd op het Anti-Folterverdrag (AFV). Dit Verdrag kent geen plaats voor ministeriŽle immuniteit van strafvervolging. 

Uitleg

WAT GAAT ER GEBEUREN MET DEZE STRAFKLACHT?

Zeer binnenkort zal de aangifte tegen Donner en Verdonk wegens dood door schuld, het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel en vanwege het onderwerpen van mensen aan een wrede en onmenselijke behandeling, namens de eisers tot vervolging officieel bij het OM aanhangig worden gemaakt. Weigert het OM vervolging, dan zal onmiddellijk een klacht tegen die beslissing worden ingediend bij het Gerechtshof te Amsterdam. Waarna een officiŽle gerechtelijke zitting hierover zal plaatsvinden.

Komt ook het Gerechtshof tot de beslissing dat geen vervolging dient te worden ingesteld, dan zal de zaak aanhangig worden gemaakt bij het Anti Folter Comitť en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

JURIDISCHE GRONDSLAG VAN DE STRAFKLACHT

- Donner en Verdonk hebben OPZETTELIJK geweigerd om zorg te dragen voor de noodzakelijke bouwtechnische voorzieningen om het complex voldoende brandveilig te maken.

- Donner en Verdonk hebben OPZETTELIJK geweigerd om zorg te dragen voor een centraal deurontgrendelingssysteem, zoals aanbevolen.

- Donner en Verdonk laten OPZETTELIJK dit soort vreemdelingdetentiecentra zo goedkoop mogelijk draaien, met zo weinig mogelijk personeel, en zijn zo rechtstreeks verantwoordelijk voor de personele onderbezetting in de nacht van de Schipholbrand, en alles wat daar verder nog is misgegaan.

- Aldus hebben Donner en Verdonk WILLENS EN WETENS het toerekenbare risico genomen dat er doden en gewonden zouden vallen bij een brand.

Tijdens en na de ramp zijn de betrokken slachtoffers, op rechtstreeks bevel van Donner en Verdonk, dan wel onder hun directe en rechtstreekse verantwoordelijkheid, voorts tot aan de dag van vandaag onderworpen geweest aan een 'wrede en onmenselijke behandeling' in de zin van Anti-Folter Verdrag (AFV).

- Van opzettelijk weigering om zo snel mogelijk cellen te openen, onder het mom van het voorkomen van ontsnappingen, en het onder schot houden van de overlevenden in de rampnacht,

- tot het opsluiten van getraumatiseerde overlevenden in strafcellen,

- in opnieuw brandgevaarlijke complexen,

- het onthouden van medische en posttraumatische zorg,

- het besluit om maandag 21 november al te beginnen met uitzetting van de overlevenden om zo aan de aansprakelijkheid en aan gerechtvaardigde schadeclaims van de slachtoffers en de nabestaanden te ontkomen en hen de weg naar de Nederlandse Rechter te onthouden,

- en een lange reeks van andere onmenselijkheden, tot op de dag vandaag, zoals nader geÔnventariseerd in de officiŽle tekst van de strafklacht.

Het is volstrekt onnodig en onwenselijk om eerst langdurige, misschien jarenlange onderzoeken af te wachten. De zaak is juridisch nu al voldoende helder om tot strafrechtelijke vervolging van Donner en Verdonk te kunnen overgaan. Met de lopende onderzoeken zal nooit recht gedaan kunnen worden aan de slachtoffers en de nabestaanden van hen, die de ramp niet hebben overleefd en die door de ministers Donner en Verdonk volstrekt rechteloos zijn verklaard. Door te wachten zullen er nog meer slachtoffers bijkomen van het onmenselijke Nederlandse vreemdelingenbeleid. Laat de kans om eens en voor altijd een einde te maken aan dat beleid daarom niet voorbij gaan door massaal aan te tonen, dat er in Nederland mensen zijn, die voor de rechtelozen opkomen en de naleving van de universele rechten van de mens nog hoog in het vaandel dragen.

 

Vorige Start Omhoog Volgende