Vorige Start Omhoog Volgende

Tegenwicht tegen Trump

Kan de open samenleving dit aan?

Tegenwicht weblog # 189
18 februari 2017

Protest

Sinds het aantreden van Donald Trump als president van de Verenigde Staten is een storm van protest ontstaan - en niet alleen een twitter-storm - tegen zijn eerste decreten en zijn uitspraken. 

Zie de lijst hieronder. Bedenk hierbij dat de VS ondanks alles toch een open samenleving is, waarin protest mogelijk is. In landen als Rusland, China, Iran, IsraŽl, Hongarije, Turkije, Egypte, SyriŽ en nog meer landen is geen enkele vorm van oppositie mogelijk. We kijken eerst naar de oppositie binnen de VS, en dan later nog eens verder weg.

'Het volk'

'Het volk', dat hij zegt te vertegenwoordigen, is vanaf de dag van de inauguratie gaan protesteren. Om te beginnen al door goeddeels niet bij zijn inauguratie aanwezig te zijn en vervolgens door massale demonstraties te houden, te beginnen met de vrouwenmars op de dag erna, die een half miljoen demonstranten trok, meer dan de inauguratie zelf ("Trump ontkent"). Overal in de VS vonden dergelijke demonstraties plaats met in totaal een vier miljoen deelnemers. Links Amerika is ineens wakker geworden.

Bedrijven

Ook de grote bedrijven kwamen massaal in opstand: Starbucks, Apple, Google, Amazone, Goldman Sachs, zelfs Cola Cola - en meer. Het protest betrof vooral het decreet om de grenzen te sluiten en 'illegalen' weg te sturen: hun personeel! 

De kwaliteitspers en andere media

Vooral The New York Times kwam met onthullingen en kritiek. Trump verzette zich heftig tegen "het nep-nieuws" van deze "nep-media", de 'vijanden van het vaderland'. Intussen kreeg New York Times er 300.000 abonnees bij. Iets vergelijkbaars vond plaats bij The Wall Street News en The Washington Post.

Gelijktijdig begonnen filantropen, platforms, stichtingen en dergelijke zich te verzetten. Zo kreeg de ACLU, de American Civil Liberties Union, in een week acht miljoen dollar aan donaties om rechtszaken aan te kunnen spannen. Er zijn intussen 41 rechtszaken aangespannen.

De rechterlijke macht

Deze reageerde bijzonder snel, adequaat en vooral onafhankelijk, op aanklachten van twee staten tegen het decreet over het inreisverbod. Ook in hoger beroep werd dit gehandhaafd. Het inreisverbod gold zeven voornamelijk islamitische landen, maar dan weer niet voor de christenen uit die landen. Het was dus discriminerend op grond van herkomst en religie, wat de grondwet verbiedt. Bovendien deugde de argumentatie niet: vanuit die landen was er nooit een aanslag in de VS gepleegd, terwijl Saoedi-ArabiŽ, waar een goed deel van de aanslagplegers op de Twin Towers vandaan kwam, er nu net niet op stond.

Trumps verweer was verbijsterend: de kranten zouden dergelijke aanslagen niet vermeld hebben. Maartje Somers geeft in NRC van 8 februari 2017 een overzicht van de door de IS geÔnspireerde aanslagen en de aandacht in de pers hiervoor. 
En de aanslag in Bowling Green dan in 2011? Die heeft nooit plaats gevonden.
Trump sprak van "zogenaamde rechters" die "het land in gevaar brachten" - een weinig presidentiele uitspraak.

De inlichtingendiensten

Dit zijn er heel wat in de VS. Zij kwamen met onthullingen, in het bijzonder over de contacten die er bewijsbaar geweest zijn - want afgetapt - tussen het team van Trump en hoge Russische functionarissen, die - intussen ook bewijsbaar - op grote schaal hebben gehackt in de servers van vooral de Democratische partij, om zo Hillary Clinton in een kwaad daglicht te stellen en de verkiezing van Trump te bevorderen. Hierdoor werd de positie van Michel Flynn, de nationale veiligheidsadviseur, onhoudbaar. Hij loog, hij liet de vice-president liegen - en Trump loog hierover. De gesprekken gingen o.a. over het terugdraaien van de sancties tegen Rusland na de annexatie van De Krim.

Het eigen personeel van Trump

Duizend diplomaten, ambtenaren van Buitenlandse Zaken, hebben geprotesteerd. Intussen liet Nikki Haley, VS-ambassadeur bij de VN, aldaar een heel ander geluid horen dat Trump had beloofd en gewild: Rusland moet zich aan het Minsk-akkoord houden en De Krim teruggeven aan OekraÔne. Ook de Minister van Buitenlandse Zaken heeft dit gezegd.

De universiteiten en de wetenschappers

Waar protest was, dreigde Trump de geldkraan dicht te draaien. De controverse tussen wetenschappers en bepaalde politici over het klimaatprobleem is bekend; het probleem zou niet bestaan en slechts 'een complot van China' zijn. 
17.000 Wetenschappers, voornamelijk psychologen en psychiaters, hebben de diagnose opgesteld van Trump als een kwaadaardige narcist die ongeschikt is voor zijn ambt. Nu mag men geen diagnoses op afstand opstellen, maar overtuigd waren zij kennelijk wel.

De militairen

Hoge militairen hebben al gezegd: "We kunnen wel eens nee zeggen" en hebben zich afgevraagd: "Kent de president de grondwet wel? "

De indianen

Zij gaan dapper door met hun protest tegen de pijpleiding door hun heilige grond en schone meer.

De Iraniers

De Iranese gemeenschap in de VS, aanvankelijk blij met Trump, hebben zich nu tegen hem gekeerd. Het inreisverbod houdt hen tegen hun familie te bezoeken en hun familieleden om hen te bezoeken.

De evangelicalen

Zij vormen Trumps achterban die massaal op hem gestemd heeft. Bij hen valt het wegsturen en niet toelaten van migranten slecht, evenals het inreisverbod, juist ook het feit dat christenen hiervan uitgezonderd zijn. Deze christenen doen heel veel voor vluchtelingen, migranten en 'illegalen', vanuit hun opdracht om als christen te zorgen voor hen die lijden - voor allen die lijden. Wat Trump doet is niet bijbels meer (aldus Trouw van 10 februari 2017).

Kunstenaars

Er waren al nauwelijks muzikanten te vinden die de inauguratie wilden opluisteren. Nu beginnen de popmuziekanten hun protest te zingen of te rappen. Filmmakers protesteerden massaal. Op tv verschijnt nu satire, bijvoorbeeld bij het veel bekeken programma Saturday Night Live. Dit heeft invloed. Trump zelf is een fanatiek tv-kijker; hij reageert vaak heel snel met zijn tweets op programma's, het zij door deze na te praten (als het hem behaagt), het zij door deze af te kraken.

De staten

Vooral CaliforniŽ ligt dwars, is niet van plan de orders van de president op te volgen, blijft ruimte bieden aan 'illegalen', vluchtelingen en moslims. Twee staten begonnen rechtszaken. 

Het congres

Gemor in het congres, het gemor neemt toe in beide kamers van het Congres. Uiteraard bij de Democraten, maar in toenemende mate ook bij de Republikeinen.
Waar zijn zij aan begonnen? In welke val zijn zij gelopen? Goeddeels in hun eigen val. 

Acht jaar lang was er alleen maar een non-beleid, namelijk Obama stoppen en zo veel mogelijk dwars zitten. Een eigen beleid is niet opgebouwd. Nu merken zij dat regeren iets anders is dan oppositie voeren. Jarenlang hebben zij de onvrede van bepaalde groepen mensen opgestookt en uitgebuit, nu richt deze onvrede zich tegen henzelf, de elite immers. Zij hebben een boos nationalistisch popularisme opgeroepen, radicaal en onverzoenlijk - en daarmee een enorme polarisatie teweeggebracht. 
Met name senator John McCain verzet zich heftig en is niet van plan daarmee te stoppen. Het rommelt flink in de congres, nu vooral ook in de Republikeinse gelederen.

Trump zelf

Zijn onberekenbaarheid, zijn impulsiviteit, zijn gewoonte om met 'eigen feiten' aan te komen, zijn dreigingen om de federale geldkraan dicht te draaien, zijn afgeven op ieder die zijn mening niet deelt, dit alles wekt steeds meer weerstand op. Ook het feit dat hij blijkbaar geen greep heeft op wat er binnen Het Witte Huis gebeurt en het feit dat hij nauwelijks tot geen concrete plannen heeft, begint toch op te vallen. Zijn gebrek aan kennis - Trump leest geen boeken, alleen korte memo's - begint pijnlijk aan het licht te komen. 

Zo bleek hij niet te weten dat jihadisme iets is van de Sunnieten, vaak genoeg gericht tegen de Si'ieten, die zelf geen jihad belijden. Iran, vallend onder het inreisverbod, is Sji'ietisch; Saoedi-ArabiŽ, niet vallend onder het verbod, is sunnitisch. 

Buiten de VS ...

... is het vooreerst buurland Canada dat zich krachtig verzet. Canada wil de grenzen open houden en vluchtelingen welkom heten. Het land verwacht al vluchtelingen vanuit de VS.
Zelfs Rusland begint zich af te vragen of men niet op het verkeerde paard heeft gewed, op een wispelturig, onberekenbaar ongetemd paard.

En ja, dan de EU ... waaronder ook Nederland, het land met de Trump toejuichende Wilders ... wiens partij, lang de grootste in de peilingen, nu ineens begint te dalen in de peilingen ...
Dit zijn twee aparte onderwerpen, waarover we het nog maar eens moeten hebben.

Vorige Start Omhoog Volgende