Vorige Start Omhoog Volgende

Dodelijke 'journalistiek'

Er is een dode gevallen en een gezin gevlucht.

Tegenwicht weblog # 13 - 22 april 2005

Wat deed SBS6? 

Volgens getuigen werden er kratten bier aangesleept (Dommelsch - "Ik kan alleen Pitt betalen") en ook andere niet nader genoemde drugs verstrekt. 

Zogenaamd voor een serieuze rapportage, 

zogenaamd om een maatschappelijk probleem aan de orde te stellen  in het programma 'Probleemwijken', 

zogenaamd kon men zich elk moment terugtrekken. 
Niet dus. 

Men trok een wijk in, zocht iets negatiefs of problematisch op; vond men dit niet, dan lokte men het wel uit met de meegenomen gratis drugs. Wat gevonden werd aan problemen, werd vervolgens flink uitvergroot, negatief gelabeld en als karakteristiek voor de buurt gepresenteerd. Kortom: disinformatie in plaats van informatie. 

De gevolgen

Bijna massaal voelden de wijkbewoners in meerdere steden zich verkeerd neergezet: onwaar, onjuist, vertekend. Zoiets is vervelend, maar is tot daar aan toe. 

Een man voelde dit zo sterk dat hij zelfmoord pleegde. Zijn verloofde klaagt nu SBS6 aan: de zelfmoord vond exact plaats tijdens of kort na een herhaalde uitzending. Dit is niet meer 'vervelend', het is 'moordend'. Hier ligt toch wel een grens. Terecht eindigde SBS6 de serie abrupt. Men was verkeerd bezig. 

Uit Den Bosch is een gezin gevlucht: man, vrouw, jonge kinderen. Hun huis is compleet vernield. De kennelijk niet al te slimme man had zich, in een gefilmde en mogelijk met alcohol uitgelokte ruzie met zijn vrouw, en kennelijk in zijn impulsieve naïviteit, laten ontvallen dat hij ooit, vele jaren geleden, zijn stiefdochtertje had misbruikt - intussen een jonge vrouw. 

Verkeerd, natuurlijk, maar hij was hiervoor al uitgebreid onderzocht en veroordeeld, had zijn straf uitgezeten, is wellicht ook behandeld, en kreeg een nieuwe kans zoals onze rechtsstaat dit grondwettelijk voorschrijft. Kennelijk lukte dit ook: er was een nieuw gezin. 

Tot SBS6 kwam en de bevolking daarop reageerde. 
Een beetje serieuze journalist had juist deze passage geschrapt. 
Niet dus, en het ging de media in. 
Hoe?

'Dus een pedofiel, dus gevaarlijk'

Zo reageerde de buurt onnadenkend. Hier beginnen de denkfouten. Goed, men zegt dat 'het volk' niet nadenkt, maar kranten kunnen dit wel. Toch nam ook de meer serieuze pers nam dit woord al even onnadenkend over. 

Iemand die ooit de wettelijke maximumsnelheid heeft overtreden, is daarmee nog niet 'een snelheidsduivel' en 'dus blijvend gevaarlijk'. Juist hij of zij kan zich veranderd hebben in een voorzichtig rijder. 

Iemand die ooit te diep in het glaasje heeft gekeken en schade heeft veroorzaakt, is daarmee nog niet een blijvende alcoholist, dus blijvend gevaarlijk. Hij of zij kan tot besef zijn gekomen. 
Dit kunnen de meest veilige mensen zijn. 

'Het volk', daarentegen, kan dom zijn. In Engeland werd een pediatrician, dit betekent kinderarts, belaagd door een volksmenigte die haar het huis uitdreef, omdat het onnadenkende volk het verschil niet kende of zag tussen pediatrician, kinderarts, en pedophile, na publicaties over het laatste in News of the World

In feite wordt incest, waar het hier om gaat, doorgaans niet herhaald, en is pedofilie nog niet hetzelfde als pedoseksualiteit. men dient beide begrippen te onderscheiden. 

Iemand die wel gecharmeerd is van een beetje snelheid, is daarmee nog niet per definitie levenslang een brokkenrijder. 

Iemand die wel gecharmeerd is van een glaasje, is daarmee nog niet per definitie levenslang een dronken veroorzaker van schade. 

Iemand die gecharmeerd is van kinderen, is daarmee nog niet per definitie levenslang een veroorzaker van schade door onjuiste seks. 
Juist zij kunnen de meest wijze, voorzichtige en veilige mensen geworden zijn. Men kan zich inhouden.

Dit alles is bekend. Desondanks gingen ook de meer serieuze media blindelings in de ondoordachte conclusies van SBS6 en de buurtbewoners mee, in zoverre althans dat men de term 'pedofiel' blindelings overnam zonder kritisch commentaar erop. 

Men kan zich inhouden. De snelheidliefhebber kan zuinig zijn op zijn geliefde auto, de cafébezoeker kan veilig thuis willen komen, de kinderminnaar zal zijn geliefde niet willen schaden: allen kunnen zich inhouden en dit gebeurt ook massaal. Kennelijk ook door de man in Den Bosch en zijn gezin in een kinderrijke buurt. 

Tot SBS6 kwam.

Riooljournalistiek

Wat wilde SBS6? Een maatschappelijk probleem serieus aan de orde stellen? Dit is niet geloofwaardig als men het bier met kratten vol aansleept en volgens getuigen ook nog andere drugs meeneemt en gratis verstrekt. Dit is uitlokking van problemen die er zonder SBS6 niet waren geweest. Het is het scheppen van een probleem, niet het serieus aan de orde stellen ervan. 

Wil men het probleem van een achterstandswijk serieus aan de orde stellen? Kijk eens in de huishoudboekjes waarin de woekerhoge huren staan en de reeks maandelijkse schuldbetalingen. Breng de rijke verhuurders in beeld, de woningcorporaties die oppotten en niet bouwen, en de welvarende commerciële verleiders om luxe op afbetaling te kopen. Ook de incassobureaus verdienen er een leuke boterham aan, ten koste van de armen. Breng dit eens in beeld. 

Het echte probleem blijkt een ander te zijn. Niet het probleem van 'een pedofiele man' wiens proces al lang achter de rug was, maar de aanwezigheid van een kern van zeer dominante wel criminele mensen. Wie wiet teelde was van hen afhankelijk. 

Laten we dit toch eindelijk eens legaliseren, dat kweken van planten. 

Er was ook een permanente dreiging met agressie indien men hun zin, in welk opzicht dan ook, niet deed. "Tirannen" zijn ze genoemd door burgemeester Rombouts. Naar gezegd is, heerste er een bepaald, nogal van de wet afwijkend patroon van waarden en normen in de buurt. Werk aan de winkel dus voor Balkenende en de zijnen. 

Het eindresultaat is dat de 'gevaarlijke (?) pedofiel' gevlucht is en dat die dominante 'tirannen' en dat patroon van waarden en normen er nog steeds zijn, evenals kennelijk de weedkwekerijen. De waarden en normen die gewonnen hebben zijn toch ook weer niet de beste. 

Kijkcijferterreur

SBS6 wilde wellicht de kijkcijfers wat opkrikken en zo weer wat adverteerders aantrekken en het inkomen wat verhogen. Dat men daartoe disinformatie geeft in plaats van informatie, deze norm of waarde doet hier kennelijk niet ter zake. Weer werk aan de winkel voor Balkenende met zijn, beter: onze normen en waarden 

(waarover Tegenwicht al schreef, zie de inhoud of 'Normen & waarden, individu & samenleving' en volg de links.)

Werk aan de winkel, ja, want intussen is 'de pedofiel' uit de wijk verdwenen en floreren, naar men zegt en de media melden, de nog niet ontdekte Nederwiet-plantages nog steeds rijkelijk, onder de bezielde leiding van de plaatselijke dealers die, onwettelijk als zij bezig zijn, nog steeds rustig vrijuit gaan. Er schijnen er ettelijke duizenden van te zijn in ons zo genormeerde landje. Het spul wordt kennelijk massaal gebruikt. 

Tegenwicht bieden

Laten we dit toch eindelijk eens legaliseren, dat kweken van planten. 
Een serieus maatschappelijk probleem aan de orde stellen? 
Laten we het dan maar eens hebben over de disinformatie van de media. 

Bij toeval heeft Tegenwicht, het schrijverscollectief, net een publicatie afgerond en geplaatst over disinformatie door de media. SBS6 is hier een actueel en schrijnend voorbeeld van. 

Zie Disinformatie, met bijbehorend essay, bronnen en 'Lees meer'. 

Een langdurige boycot van SBS6, en al dit soort riooljournalistiek door de kijkers zou ook wel eens wat tegenwicht kunnen bieden. Er zijn hele wijken verkeerd neergezet, er is danig gemanipuleerd met kennelijk naïeve mensen, er is een dode gevallen. 

Hier ligt nu toch wel een grens: tot hiertoe en niet verder.

 

Citaten uit de pers

Vorige Start Omhoog Volgende