Vorige Start Omhoog Volgende

Halsstarrig IsraŽl tegen 'Hamasstan'

Inhumaan en amoreel, ondemocratisch en onethisch, en ook nog een dubbele moraal

Weblog Tegenwicht # 45, 17 februari 2006

Correct democratisch gekozen

Morgen wordt het nieuwe parlement van de Palestijnen geÔnstalleerd: correct democratisch gekozen, met een ruime meerderheid voor Hamas. Het Parlement zal een regering kiezen: de Palestijnse Autoriteit. Daarin zal Hamas de vlag van Fatah overnemen: een normale democratische procedure. Wie de democratie als basiswaarde werkelijk hoog heeft, zal dit accepteren. Men mag mopperen, maar moet accepteren. Niet iedereen doet dit.

Wat doet IsraŽl? (1)

Zelf een democratie (we mogen mopperen, maar moeten accepteren), erkent zij wel de democratisch genomen besluiten van zichzelf, maar niet van haar buurland. Zij noemt dit "Hamasstan" en voegt daar aan toe: "een terroristische, vijandelijke natie".

Wat is terrorisme? 

Laten we zeggen, zonder enige literatuur te raadplegen:

Het in onredelijke en onwettige mate geweld gebruiken met het oogmerk de eigen politieke doeleinden te bereiken ten koste van die van de anderen. 

Wat doet IsraŽl? (2)

De Palestijnse staat benoemen als "terroristisch";

De Palestijnse staat boycotten;

Duizenden arbeiders en zakenlieden de toegang (lees: inkomen) ontzeggen;

Zo ook voor de democratisch gekozen Palestijnse politici - aangezien zij over IsraŽlisch gebied moeten om van de Westelijke Jordaanoever naar de Gaza strook en vice versa te gaan, verhinderen zij deze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers met hun kiezers te spreken;

De doorvoer van alle producten (lees: import = voedsel etc, en export = inkomen) tegenhouden;

Bancaire  overschrijvingen (lees: inkomen) tegenhouden;

Water (water hebben = kunnen leven, dus macht hebben in deze streek) en elektriciteit (licht, warmte, productie, communicatie) afsnijden; 

De aanleg van een haven in de Gaza strook 'verbieden' (buiten hun legale grondgebied dus).

Wat deed IsraŽl? 

Landjepik: steeds meer Palestijns gebied annexeren; 

Muur of hek bouwen, tegen het eigen Hoogste Gerechtshof in, dus Palestijnen isoleren van hun bouwland, school en familie;

Wegen aanleggen in Palestijns gebied - deze wegen zijn daar zo ongeveer de enige geasfalteerde wegen en niet toegankelijk voor Palestijnen, ze doorkruisen het gehele Palestijnse gebied - overal hekken, controleposten, soldaten met wapens; 

De Gaza strook 'vrijmaken' - nee: isoleren - een vredesgebaar? Nee: reculier pour mieux sauter; 

Vrijwel alle resoluties van de VN en de Veiligheidsraad negeren; 

Atoombommen hebben; 

En ga zo maar door.

Wat deed en doet IsraŽl? 

Laten we het samenvatten als 

Het in onredelijke en onwettige mate geweld gebruiken met het oogmerk de eigen politieke doeleinden te bereiken ten koste van die van de anderen. 

Dit was de omschrijving van 'terrorisme' hierboven. 

Dit is al erg genoeg, maar: 

IsraŽl gaat nu nog een stap verder

Zij bestempelt de ander als 'terroristisch', terwijl zij dat de facto is en Hamas zich al geruime tijd uitdrukkelijk van geweld heeft onthouden, en zij zelf, in de definitie hierboven, knap terroristisch bezig is.

Zij negeert de democratische verkiezingen waarbij Hamas het ruim won van het klaarblijkelijk, althans naar men zegt, corrupte Fatah. Hamas daarentegen onthield zich van geweld en corruptie, richtte scholen en ziekenhuizen op en was een soort van sociale dienst. 
Het oogt toch als een verstandige beslissing van het volk, gevraagd om haar stem uit te brengen. Dit is geen pleidooi voor Hamas, maar de erkenning van een aantal feiten en democratisch genomen beslissingen van een in dit geval goed geÔnformeerd volk. 

Zij wijst met beschuldigende vinger naar Hamas en kijkt niet kritisch naar zichzelf. Het is immers juist het IsraŽlische beleid, Palestijntje pesten, dat Hamas deed opkomen. 

Zij verbreekt de communicatie, en wel op een heel fundamenteel vlak:

Zij herkent 'de ander' niet meer als mens met de bijbehorende behoeften aan water, voedsel, en zo meer. 

Je zou zo zeggen, en wij zeggen dit nu ook: tot hiertoe en niet verder! Maar dan hebben we 'de wereld' ofwel het machthebbende Westen nodig.

Wat deed Het Westen?

Ja, de Palestijnen helpen met wat geld, maar verder dan ook wel de ogen sluiten en er intussen een dubbele moraal op na houden. 

Geen seconde aarzelen om IsraŽl's democratische besluiten te accepteren, hoe inhoudelijk onethisch deze ook waren (zie hierboven: Wat doet en deed IsraŽl?), maar uitvoerig aarzelen over de democratische besluiten van het Palestijnse volk;

Iedereen veroordelen die de besluiten van de VN en de Veiligheidsraad niet accepteerde, maar ditzelfde wel van IsraŽl accepteren - men viel Irak binnen om die reden, formeel dan, maar laat IsraŽl ongemoeid - wat een dubbele moraal; 

Iran bestrijden in haar verlangen een atoombom te kunnen maken - niet dat dit wenselijk zou zijn - maar de atoombommen van IsraŽl volledig accepteren: wat een dubbele moraal... 
IsraŽl zou aangevallen kunnen worden - intussen maakt zij het leven van de Palestijnen onmogelijk en bovendien een aanval van IsraŽl op Iran mogelijk, en het omgekeerde onmogelijk: wat een dubbele moraal!

Is er nog hoop?

Ja: 

Rusland nodige Hamas uit en Turkije wil bemiddelen. Turkije is seculier en dus een goed kandidaat voor de EU. 

In IsraŽl lijkt men toch gaandeweg genoeg te hebben van de oorlog en de doden (en kosten) die deze met zich meebrengt, en de gematigde politieke stromingen te gaan aanhangen, al is dit eerder een sprongetje van super-radicaal naar gewoon radicaal, maar toch. 

Hamas ziet af van geweld en is democratisch gekozen. Hamas is niet corrupt en in feite heel sociaal.

Shalom & Es-salamu alaikum

Sharon, vrede zij hem, zal het op aarde wel niet meer meemaken. Misschien kan hij van boven, vreedzaam samen met Muhammad, vrede zij hem, de gang van zaken hier op het aardse nog volgen - mooi voor een cartoon waarin De Profeet slechts als een vaag wolkje kan worden 'afgebeeld', evenals Allah als een wat grotere wolk. 

Wat de christenen betreft kunnen Jezus en God in de cartoon rustig worden afgebeeld, geen probleem voor humor, maar met Jahweh afbeelden zou ik oppassen: ook die IsraŽliŽrs willen nog wel eens knapjes fanatiek zijn. 

Over die cartoons moeten we het dan later nog maar eens hebben. Er is nog zoveel meer. 

Shalom & Es-salamu alaikum,
Tegenwicht

 

Vorige Start Omhoog Volgende