Vorige Start Omhoog Volgende

Storm met een staartje

Geld, God, politiek, racisme

Weblog Tegenwicht # 35, 9 oktober 2005 

De orkaan Katrina die over New Orleans tekeer ging, legt voor ons verbazingwekkende zaken bloot. 

Geld

Het is haast niet te geloven, maar het blijkt zo te zijn dat de rijke huizen in de VS op een dijk kunnen rekenen, maar de arme huizen niet. 

Dit werkt zo: er mag een dijk worden aangelegd als de kosten daarvan lager zijn dan de baten. Er moet immers winst gemaakt worden. Als kosten rekent men de schade die zou ontstaan bij een overstroming. Staan ergens nu dure huizen, dan valt de schade hoger uit dan waar er goedkope huizen staan. Dus krijgen de dure huizen hun dijk en de arme huizen niet. 

Het paard denkt er het zijne van
Foto AP

Kapitalisme in zijn meest ruwe vorm: winst gaat voor welzijn en veiligheid. De politiek houdt dit, ondanks protesten van wateringenieurs, bewust zo in stand. Men zegt: "Een groot verschil met Nederland". Ook: "We kunnen van Nederland leren". 

(Bron: Tom-Jan Meeuws, In VS moet dijk winst opleveren; 'Leren van Nederland'; NRC 14 september 2005)

God

Even verbazingwekkend voor ons is de rol die religie speelt. Het blijkt dat de christenen in de VS vrij massaal denken dat het Einde der Tijden nabij is en dat het Armageddon is aangebroken. Dit is dus Gods Wil. Waarom zou men dan nog milieurampen willen voorkomen? Waarom zou men dan nog de uitstoot van kooldioxide verminderen en dijken bouwen ... en de industrie en het bestuur op kosten jagen?

(Bronnen:
Religie zal Europa en Amerika uiteendrijven; Israel, Katrina en Rita als tekenen van het einde der tijden; Diarmaid MacCulloch, NRC 30 september 2005
en
Gods woordvoerder staat met de mond vol tanden; Kevin Philips over de hete zomer van George Bush, door Menno de Galan, NRC Magazine oktober 2005.)

Politiek

Naar aanleiding van incidenten komt steeds meer de hardheid van de politiek naar voren.

Waarom waren er nauwelijks bussen (openbaar vervoer) in New Orleans?

Waarom konden de rijke blanken wegkomen en de arme zwarten niet?

Waarom is er een geheel verpleeghuis aan zijn lot overgelaten? (NRC 8 sept. 2005)

Er is steeds meer kritiek op de regering Bush. Deze verscheen veel te laat op het ramptoneel en begon toen ineens veel om de arme achtergebleven zwarte mensen te geven. Kevin Philips is (in bogengenoemde bron) keihard in zijn oordeel dat Bush komt uit een omgeving (familie en regering) die zich vooral bekommert om kapitaal en absoluut niet om de mensen. Armoede interesseert hen niets; slechts rijkdom geniet hun aandacht.

Foto AP

Gedetineerden New Orleans zaten in stinkend water

Gedetineerden in New Orleans hebben na de orkaan Katrina onder vreselijke omstandigheden opgesloten gezeten. Dat concludeert de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU in een gisteren verschenen rapport. 
Bewakers verlieten de gevangenis en lieten de gedetineerden achter in gesloten cellen waar het stinkende water bij hen tot de borst kwam. Zij zaten ook dagen zonder elektriciteit, drinkwater en eten. De dierenrechten-organisatie in Louisiana deed meer voor de zwerfdieren dan de politie voor de gedetineerden. Pas na drie dagen werden de gevangenen geŽvacueerd. 
(Trouw 11 augustus 2006)

Racisme

Formeel bestaat dit natuurlijk niet in de VS. De regering doet er uiteraard niet aan. Wel komt steeds meer allerdaags racisme naar boven, ook in het beleid, dat consequent de rijken, dus de blanken, bevoordeelt en de armen, dus de zwarten, arm houdt.

In Nederland bracht Hans Feddema dit nog eens ter sprake in een ingezonden stuk in De Stentor van 22 september en Het Parool van 21 september, genaamd "Racisme steekt de kop op in VS en ook in Nederland". Dit stuk bracht op zijn beurt een stormpje teweeg. Hij legt namelijk een verbinding met de door hem eerder aan de kaak gestelde demonisering van de islam. Hij stelt dat men verhullend spreekt van islamkritiek, maar in feite doet aan demonisering. [*]

[Zie Islamkritiek vaak niet zonder racistische ondertonen; Hans Feddema, 27 september 2005; Het Parool 28 september 2005, De Stentor, 12 oktober 2005
Waar ik bezwaar tegen maak, is als mensen erop uit zijn de religie van een minderheid constant in de hoek te zetten of te stigmatiseren.]

Hij noemt een lijstje namen op van schrijvers die in zijn visie die demonisering bevorderen door islamofobie aan te wakkeren. Hij verwijst naar Geert Mak en diens boekje met een waarschuwing tegen een hetze tegen de islam.

Ephimenco reageert als door een spin gebeten en neemt zowel Feddema als Mak maar weer eens op de schop. Ephimenco vergeet dat hij en de anderen in alle vrijheid en openbaarheid gepubliceerd hebben en dat we dit lijstje nu al zo vaak gezien hebben dat we het wel kennen. Wie kaatst moet de bal verwachten.

Laat het debat nog maar even doorgaan en, gesproken over religiekritiek, ook het Amerikaanse fundamentalistische christendom eens bekijken en niet minder het heilige geloof daar in winst, geld, kapitaal, kapitalisme.

 

Vorige Start Omhoog Volgende