Vorige Start Omhoog Volgende

Alles registreren: de moderne 'oplossing' ?

ITCers, of wijkagenten en voogden?

Tegenwicht weblog # 91, 28 juli 2007

Problemen

De stad Fietsendam, die met de gezondste lucht van de wereld, heeft last van fietsen - minder dus van auto's [??], maar toch last. Overal staan ze en liggen ze, vaak oude karretjes, verwaarloosd en alleen gelaten, lastig voor de voetgangers. 

De stad Rotjochiesdam, die met die hoge criminaliteit, heeft last van rotjochies - minder dus van de zwaardere criminelen [??], maar toch last. Overal zijn ze, vaak verwaarloosd en alleen gelaten, lastig tot terroriserend voor de buurt. 

Oplossingen [?]

Maar gelukkig zijn daar krachtige burgemeesters en politiechefs aan het bewind en zij weten er wel raad mee. Ook  minister Rouvoet weet het wel: Zij stellen ITCers aan die alle fietsen en rotjochies gaan registreren - en pak dan meteen alle rollators en andere vervoermiddelen en alle kinderen vanaf de conceptie meteen even mee in elektronische dossiers. Dit helpt namelijk echt. 

"Wij hebben alle fietsen binnenkort in beeld", sprak de burgemeester trots, "en ook de rollators want die kunnen ook lelijk in de weg staan. Het zijn er heel veel en we gaan er iets aan doen. De hinderlijke auto's moeten dan nog volgen, als er geld is voor de registratie daarvan. Registratie helpt namelijk". 

"Wij hebben alle risicokinderen binnenkort in beeld", sprak de burgemeester trots, "en ook hun ouders en grootouders, want die voeden soms niet al te best op. Het zijn er heel veel en we gaan er iets aan doen". 

"En wat dan wel?" vroegen de journalisten

"Dit wordt nog ten stadhuize bestudeerd en dan in de gemeenteraad besproken", zeiden de burgemeesters. "Wij zullen voortvarend te werk gaan en voorshands een commissie benoemen om een commissie te benoemen die een preliminair concept rapport kan  opstellen dat de vraag, in eerste instantie althans, kan beantwoorden aan welke wetenschappers wij deze vraag in eerste instantie kunnen voorleggen, met welke voorlopige vraagstelling, teneinde tot een weloverwogen advies te komen dat politiek haalbaar zou kunnen zijn." 

De gemeenteraad spreekt

Intussen ging het er in de gemeenteraad heet aan toe. Raadsleden hadden boze brieven van burgers ontvangen met de strekking van - beleefd vertaald:

'Waar blijft onze wijkagent?'

'Waar blijft de voogd van mijn kinderen?'

'Waarom is de jeugdwerker en het wijkhuis wegbezuinigd?'

De antwoorden uit het stadhuis kwamen al na zes maanden. Ze waren unaniem, namelijk 

"Voorshands is er sprake van enig gebrek aan financiële middelen. Desondanks zijn er deskundigen, ITCers, aangesteld, die het probleem nu elektronisch, dus snel en effectief, in kaart gaan brengen. Daarna komen wij met oplossingen."

Nu ja, dit kennen we. De zorgtoeslag, de huursubsidie, de kinderbijslag en de belastingen zouden samen gebracht worden in een systeem, Walvis genaamd. De walvis echter raakte een beetje van koers en zwom in de Rijn in plaats van in de Poolzee. 

Het verhaal neemt zijn wending

Toen gebeurde er iets onverwachts, al was het volledig gepland en te verwachten, zoals in een sprookje hoort te gebeuren. 

De burgemeester van Rotjochiesdorp zat op een zaterdagochtend zijn favoriete ochtendkrant te lezen (die van 'Wakker Nederland', zo wakker was hij wel) en de bel ging. 

Op de stoep stonden twee ambtenaren die een door hemzelf ondertekende machtiging lieten zien om onmiddellijk binnen te kunnen treden.

 De ambtenaren 'brachten het gezin in kaart', bezagen het gehele huis en spraken alle gezinsleden en toetsten alles in in hun handzame computertjes. Dit ging zo: 

Ambtenaar 1: "Wat moet ik hier nu intoetsen?"
Ambtenaar 2: "Ik zou zeggen: 

Verwaarloosde fietsen: lekke banden, licht doet het niet. 

Twee dure auto's voor het huis (slecht voor het milieu! - Nee, dit hoef je niet in te typen, dit zit al in het programma). 

Vader constant afwezig; zegt elke avond vergaderingen te hebben. Moeder weinig aanwezig wegens wat zij noemt "maatschappelijke functies". 

De ouders laten zorg over aan oppas en hulp. Vader weet naam van voetbalclub van zijn zoon niet. Nooit voetbalwedstrijd met zoon gevolgd. Oudste zoon rookt. 

Kinderen vragen om aandacht. Zijn druk, hebben medicijnen. 

Schoolcijfers bedenkelijk. Huiswerk niet gemaakt. Geen hulp, geen controle, geen aandacht voor. 

Hond vraagt om uitlaten, poes miauwt om aandacht. 

Veel lege wijnflessen aangetroffen. Vul maar in: 'drankgebruik door ouders'.

Ook lege bierblikjes op kamer van oudste zoon. Onder zijn matras lag een boekje met bedenkelijk jonge blote meisjes. Vul maar in: 'kinderporno, potentiële dader'.

Veel snoeppapiertjes op kamer van jongste zoon. Omvang en gewicht van dochter bedenkelijk. 

Hasj zakje aangetroffen in vuilnisbak. 

Hierin ook aangetroffen: aanmaning tot schuldbetaling aan Telecom bedrijf, gericht aan oudste zoon. 

Echtpaar praat weinig met elkaar. Soms is buurman op bezoek als vader vergadert. 

Moeder heeft arts geraadpleegd wegens burn-out en depressie. Vader weigert arts te spreken. 

Inhoud voorraadkast en koelkast bedenkelijk: frisdank, chips, snacks. 

Juridisch dossier: 

Zonder achterlicht gereden

Onbeleefd tegen agent 

Snelheidslimiet overschreden 

Alcohollimiet overschreden

Verkeerd geparkeerd

Parkeerboete niet betaald

Ambtenaar 1: "Hoe moet ik dit juridisch aanklikken?"
Ambtenaar 2: "Gewoon: meerdere delicten".

Ambtenaar 1: "Wat moet ik nu aanklikken als risiconiveau?"
Ambtenaar 2: "Klik eens op 'automatisch inschatten'? Wat zie je dan?'Wat zegt het programma dan?'

Ambtenaar 1: "Verhoogd risico."
Ambtenaar 2: "Klik dit dan aan. Het programma is immers wetenschappelijk vastgesteld. Maar doe dit vlot, want wij moeten nog door naar de wethouder die hiernaast woont." 

En daar gingen ze, de burgemeester in verbijstering achterlatend. 

Hij schonk zich nog wat koffie in, legde zijn krant terzijde en zag zijn hond die uitgelaten wilde worden en hoorde zijn kinderen ruzie maken met elkaar - en zijn vrouw van boven roepend "Kan ik dan ook nooit eens rustig uitslapen hier? Emile-Jean-Chrétien, doe hier iets aan!"

Een sprookje hoort goed af te lopen: De burgemeester deed er iets aan. 

Hij liet de hond uit met zijn kinderen, nam een bal mee (leuk voor kind en hond), vroeg hoe het stond met het huiswerk en hielp er meteen even bij, las nog een verhaal voor, wekte zijn vrouw, haar vragend 'even op de kinderen te passen want hij moest dringend nog even naar het stadhuis'. 

Daar schrapte hij tal van maatregelen, ontbond tal van commissies en kondigde aan reeds maandagavond in de gemeenteraad nieuwe voorstellen te doen ter oplossing van bestaande problemen. Hij ontbood zijn politiechef en gebood deze de wijkagenten nog dit weekend in ere te herstellen. 

De zondag besteedde hij met zijn kinderen, de beide weekendavonden wijdde hij aan zijn vrouw en aan de liefde. 

Reeds maandagochtend ontwierp hij tal van voorstellen voor de gemeenteraad, die hij direct ingediend wilde zien. Maar de ITCers waren te druk met registreren van fietsen en rotjochies. Hij gebood hen hiermee op te houden en zijn voorstellen direct naar de gemeenteraad te sturen. De moderne ervaren vergaderaar checkt zijn mail immers nog tot vlak voor de vergadering. 

Sprookjes lopen altijd in drie fasen en het loopt altijd goed af

In Fietsendam was iedereen tevreden. "Het scheelt toch", zei een oude man die, gestruikeld over een fiets, de EHBO werd binnengebracht, "dat die fiets geregistreerd is. Dat valt toch anders." 

In Rotjochiesdam werd besloten het registratieproject ook te stoppen en een flink aantal wijkagenten, voogden, jeugdwerkers, buurtwerkers en zo meer aan te stellen en om buurthuizen open te houden. 

Er werd andermaal aangebeld, maar nu niet meer door een ambtenaar met een computer, maar door een ietwat strenge maar zeer betrokken wijkagent, voogd, buurtwerker, coach,  buurtverpleegster dan wel jeugdwerker of  maatschappelijk werker, die niet in de koelkast en de prullenbakken ging kijken, maar die heel gewoon, heel simpelweg vroeg: "Oh, mevrouw Janssen, ik wil even vragen hoe het nu gaat met uw oudste zoon."

Dan wel: 

"Mevrouw Abduallah Bint Aziz Oem Hasan, het spijt mij u te zeggen, maar ik trof uw oudste zoon gisteren aan met een hasj-zakje, net naast de trambaan - er had maar zo een ongeluk met uw zoon kunnen gebeuren... Kunnen we hier even over praten, mogelijk ook met uw man?" 
- "Oh.. die zit in het koffiehuis of de moskee!" 
- Haal hem maar even op. Ik wacht wel even. Ik wil hem niet registreren, maar spreken."

En zo liep het toch allemaal weer goed af. De man werd opgevist uit zijn koffiehuis, er werd stevig gesproken. De zoon kwam als vanzelf weer binnen want hij had honger en dorst, maar met deze zoon werd even stevig gesproken. 

De oudste zoon was verrast van de werkelijke, betrokken en persoonlijke aandacht die hem nu ineens ten deel viel - dit was nu juist wat hij lange tijd gemist had. 

Ik las ergens in een krant dat kinderen in een Afrikaans land verbaasd waren dat er iemand langer dan vijf minuten überhaupt met hen sprak... 

Over kranten gesproken ...

Hoogvliet houdt elk kind in de gaten; Coach voor een verslaafde moeder; Antoinette Reerink, NRC Handelsblad 12 juli 2007 
Minister Rouvoet wil Centra voor Jeugd en Gezin in heel het land. Hoogvliet heeft zoiets al. Het maakt risicoanalyses van jonge kinderen en probeert grote problemen voor te zijn.
 

Registritis geeft totalitaire trekjes aan het optreden van de overheid; Maarten Huygen, NRC Handelsblad 14 juli 2007; rubriek: De reizende commentator
Vaak maakt hulpverlening een probleem alleen maar erger, las Maarten Huygen in de dossiers van de ombudsman.
De behoefte aan registratie lijkt omgekeerd evenredig aan het vermogen om effectief op te treden. Alle overheidsbranches lijden aan de registritis.
 

Gevaar van goede bedoelingen; Paul Frissen, Trouw 19 juli 2007
De minister voor Jeugd en Gezin heeft zijn plannen ontvouwd. Er komen Centra voor Jeugd en Gezin die opvoedingsondersteuning aanbieden, zonodig verplicht. Van elk kind komt er een elektronisch kinddossier. Daarin komt de uitslag van de hielprik, andere medische gegevens, de resultaten van de verplichte taaltoets, en natuurlijk de risicoanalyse die van alle ouders wordt gemaakt.
 

De heilloze weg van Rouvoet; Harriët Salm, Trouw 19 juli 2007 
Goed bedoeld, maar averechts gezinsbeleid, verzucht pedagoog Bas Levering. Hij noemt enkele maatregelen die minister Rouvoet (jeugd en gezin) onlangs over gezinnen afkondigde zelfs ’schandalig’. „We krijgen nu een gezinsbeleid dat gericht is op controle en verplichting. En dat gaat niet werken.”
 

Meerderheid wil elke kans op onheil uitsluiten; Annelies Huygen, Trouw 24 juli 2007, column
Alle gezinnen die afwijken van het model uit de Ster-reclame lopen dan gevaar. Voor ze het weten zijn ze hun kinderen ook nog kwijt. Omdat andere ouders, met eenzelfde profiel, hun kinderen verwaarloosden. Omdat de meerderheid elke kans op onheil wil uitsluiten. Omdat afwijkingen verdacht zijn.

Vorige Start Omhoog Volgende