Vorige Start Omhoog Volgende

Verdonk weer aangeklaagd

Weblog Tegenwicht # 49, 18 maart 2006

Het wordt een beetje saai hier: Verdonk zal weer voor de rechter gesleept worden, dit maal door ruim duizend kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze zijn verenigd in "Wij Willen Blijven" en worden gesteund door advocaten en Defence for Children International. Aldus Het Parool van 13 maart jl. 

De kinderen zijn ruim vijf jaar in Nederland en het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind zegt dat ze dan mogen blijven. Vaak zijn ze al veel langer dan vijf jaar hier. Ze spreken Nederlands en veelal niet de taal van het land van herkomst van hun ouders. 

Het gaat hier dus om kinderen die gewoon op school zitten, niet om de kinderen die door Verdonk ten onrechte vastgezet werden - daarover ging ons bericht # 46. Dit kan de nu nog vrij rondlopende kinderen dus wel overkomen als ze worden uitgezet. 

Deze vrouw dendert maar door en is niet te stuiten. Zij kan niet tegen haar verlies. Toen Taïda door de rechter werd vrijgelaten, feliciteerde zij het meisje niet, maar ging in beroep. 

Nu gaat zij weer in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat Azam Ekestani en Helgah Makarem uit Deventer op dezelfde wijze door de rechter zijn vrijgelaten uit het uitzetcentrum: de gedwongen opname daar was onrechtmatig. Geen felicitaties en erkenning van het ongelijk: nee, hup, meteen weer in beroep. Aldus het Deventer Dagblad van gisteren. Het getuigt wederom niet van veel respect voor de rechterlijke macht. 

Een minister heeft toch eerder de taak om beleid in grote lijnen op te zetten en uit te voeren. Niet aldus Verdonk: zij jaagt persoonlijk achter de meisjes aan om ze vast te zetten en weg te krijgen. Zij moet en zal haar gelijk krijgen. 

'Unicef geeft al jaren aan dat Nederland het Kinderrechtenverdrag schaadt door de rechten van kwetsbare kinderen als deze niet te waarborgen,' [...] 

'Samen met organisaties als DCI, hebben we dat zelfs aangekaart bij het Comité voor de Rechten van het Kind.'

[...]

Daarom zijn we ook blij met deze uitspraak, die zegt dat de overheid verantwoordelijk is voor alle kinderen die op Nederlands grondgebied verblijven, legaal of illegaal.'

[...]

'Alle rechten gelden voor alle kinderen. Het is mooi dat de rechter dat nu eindelijk heeft onderstreept.'

Ook als je illegaal bent; Kinderrechten in Nederland; Maaike de Hon, in: Kinderen eerst, winter 2005

"Het gaat niet om mij maar om haar", zei Taïda Pasic al (NRC 1 maart 2003). 

Op haar beurt dreigt Taïda nu Verdonk met een rechtszaak, de zoveelste, door op haar beurt in beroep te gaan tegen het uitzettingsbevel-binnen-28-dagen. (NRC 2 maart 2006). Zij heeft nog drie maanden nodig om haar diploma te halen - drie maanden humanitair uitstel, ondergraaft dat de wet? Nee, het ondergraaft het persoonlijk onhumane fanatisme van Verdonk. 

Ook een collega-minister moest het ontgelden. Minister van de Hoeven deed haar werk: zorgen dat de studenten kunnen studeren en zij pleitte dus voor Taïda. Hoe durft zij! Humanitair pleiten! Kom op, zeg, IK ben hier de baas over de vreemdelingen! Niks humanitair uitstel: MIJN wil is wet! Het kabinet gaf haar gelijk - het kabinet dat in feite geen meerderheid meer heeft onder Het Volk. 

Intussen wacht Verdonk nog het zoveelste proces, nu weer wegens schending van de privacy in haar artikel in De Telegraaf op Zondag 5 februari jl - zie ons eerdere bericht

Het probleem is dat Verdonk de wet (van 2001, onder Cohen aangenomen) achter zich heeft. Zij zegt slechts een democratisch aangenomen wet uit te voeren, hetgeen haar plicht is. Formeel kan zij gelijk hebben en een krappe kamermeerderheid steunde haar hierin op 7 februari jl, evenals het kabinet. 

Rita Verdonk  geliefd, verguisd, bedreigd; Thieu Vaessen, HP  De Tijd, 18 november 2005

Ze is de meest omstreden politicus van Nederland. [...] 

De Vries signaleert een 'ideologische gedrevenheid' en een 'wettische rechtlijnigheid' in het beleid van Verdonk. [...] De Vries noemt Verdonk 'extreem rigide' [..]

Net als Klaas de Vries noemt Nazarski het 'tekenend' dat Verdonk alle kritiek op haar beleid in eerste instantie altijd keihard afwijst.

Is deze wet nu zo bedoeld, destijds, door Cohen en de Kamer? Of is hij scherp geformuleerd in het vertrouwen dat hij humaan wordt uitgevoerd? 

Een achterliggend probleem is dat Verdonk in bepaalde kringen hoogst populair is, zo bleek bij de gebruikelijke enquêtes voor de gemeenteraadsverkiezingen (die hier helemaal niet over gaan). Zij werd zelfs als gewenste premier genoemd. Anderen echter verklaren het verlies van de VVD juist o.a. uit het optreden van Verdonk. 

Als beide analyses kloppen, en dat kan heel goed, dan heeft Verdonk door haar optreden de tegenstellingen in ons land op scherp gezet, verdeeldheid gezaaid of aangewakkerd - haat gezaaid (volgende aanklacht?). Zij heeft dan niet gezorgd voor integratie, maar voor desintegratie, dus haar werk niet (goed) gedaan. 

Al met al komt hier toch een echt probleem aan de oppervlakte. 'Het Volk regeert' - ja, maar 

Het Volk is verdeeld, zoals duidelijk te zien is in de nieuwe gemeenteraad van Rotterdam, die op kleur in groepen bij elkaar zit.  

Desondanks heeft Het Volk toch gesproken, namelijk met de recente gemeenteraadsverkiezingen. Het ging daarbij helemaal niet om het landelijk beleid, maar toch sprak Het Volk. Het zei, althans bij meerderheid, dat dit kabinet geen meerderheid meer heeft en dat het een ander beleid wil.

Het is moeilijk te duiden op welke beleidspunten Het Volk doelde - misschien wel de voor menigeen onbetaalbare gigantische stijging van de maandelijkse premie van het ziekenfonds. Maar ook de allochtonen stemden meer dan ooit. Zij hebben er belang bij er bij te mogen horen. Ja, zij willen dit wel graag.

We hebben politici nodig die 'de boel bij elkaar houden', niet die de boel verdelen, haat zaaien en desintegreren.

Laten we Nelson Mandela eens om raad vragen.
Of bisschop Mahony.    

Aartsbisschop: migrantenwet is absurd

Trouw, 2 maart 2006

Kardinaal Roger Mahony, aartsbisschop van Los Angeles, vraagt zijn priesters zich niets aan te trekken van een wet die kerkelijke hulp aan illegale immigranten wil beperken.

[...] 
Die zouden pas geholpen mogen worden als ze kunnen bewijzen dat zij legaal in de VS verblijven.

[...]

In een interview met The Los Angeles Times zei kardinaal Mahony gisteren dat het wetsvoorstel blijk geeft van een 'hysterisch anti-immigrantengevoel' [...].

[...] 

Mahony staat aan het hoofd van het grootste bisdom van de VS. Hij riep alle parochianen op om gisteren, op Aswoensdag, te bidden, te vasten en te lobbyen voor hervormingen van het immigratiebeleid.

“Het hele idee om mensen te straffen omdat ze immigranten helpen is on-Amerikaans“, zei Mahony.

“[...] De kerk is niet van plan daaraan mee te werken. De kerk is er om mensen te helpen. We laten ons niet omturnen tot immigratieambtenaren.“ 

[...] 

 

Vorige Start Omhoog Volgende