Start Omhoog

Citaten uit

Rita Verdonk  geliefd, verguisd, bedreigd 

Thieu Vaessen, HP  De Tijd, 18 november 2005

Ze is de meest omstreden politicus van Nederland.
Ligt het aan haar hoofdpijnportefeuille? Aan haar dominante karakter? 
Of is er meer aan de hand?
Analyse van een lastig mens op een lastige post.

[... ... ...]

Verdonk liet meteen na haar aantreden blijken dat ze niet van plan was zich veel van de bestaande gevoeligheden aan te trekken. Volgens haar waren haar voorgangers veel te coulant geweest; ze hadden de boel laten 'verslonzen'. De nieuwe minister wilde dus nadrukkelijk een einde maken aan het gedogen, het halfslachtige beleid waarbij Nederland vaak op het laatste moment terugschrok voor de beslissing om afgewezen asielzoekers daadwerkelijk uit te zetten. 

Op het moment dat Verdonk de daad bij het woord ging voegen moest haar beleid wel heftige reacties oproepen.

[...]

Momenteel werkt Een Royaal Gebaar aan een strafklacht tegen Verdonk en minister Donner, die verantwoordelijk worden gesteld voor de dood van de elf vluchtelingen op Schiphol.

Toch wordt Rita Verdonk niet alleen gehaat. Visser wijst erop dat de minister ook zeer geliefd is, zij het bij een ander deel van de bevolking. Die populariteit onttrekt zich gedeeltelijk aan het zicht omdat niemand zal gaan demonstreren ter ondersteuning van het harde vreemdelingenbeleid. Wel duikt die steun soms op in ingezonden brieven in kranten. Of als een opiniepeiling uitwijst dat Verdonk de populairste minister is van dit kabinet.  Of wanneer een prominente VVD'er roept dat Rita Verdonk eer goede lijsttrekker zou zijn. 

De waardering en de afkeer lijken beide hun oorsprong te vinden in hetzelfde fenomeen, namelijk de standvastigheid van Verdonk. De bewindsvrouw doet iets wat haar voorgangers nooit hebben aangedurfd: ze verhindert de komst van veel nieuwe migranten en houdt vast aan de afwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers. En dat met een rechtlijnigheid die zelden is vertoond. 

De belangrijkste opponent van Verdonk in de Tweede Kamer is Klaas de Vries van de PvdA, die zelf minister van Binnenlandse Zaken was ten tijde van de moord op Fortuyn. De Vries signaleert een 'ideologische gedrevenheid' en een 'wettische rechtlijnigheid' in het beleid van Verdonk. 

[...]

De Vries noemt Verdonk 'extreem rigide' en verwijst daarbij onder meer naar haar uitspraak dat de hulpverlening na de brand op Schiphol 'adequaat' is geweest. 

"Er is een enorm verschil met minister Donner. Die zegt: het onderzoek zal uitwijzen of er adequaat is gehandeld. Maar Verdonk gaat tegen Donner in, door tot twee keer toe te zeggen: 'Er is adequaat gehandeld.' "

Het is volgens De Vries een patroon: Verdonks eerste reactie op kritiek is altijd ontkennen dat er iets aan de hand is. 

[... ... ...]

[...] Verdonk heeft een missie. 

"De burgers moeten weer het vertrouwen krijgen dat wij politici het goede voor hebben met Nederland," zei ze tegen Margriet. "Veel te lang hebben we het goed gevonden dat onze wetten werden overtreden. Dat gedoog­beleid moet nu maar eens afgelopen zijn."

"Verdonk heeft de houding van een interim-manager," zegt Eduard Nazarski, de directeur van Vluchtelingen Werk Nederland, wiens voorouders begin vorige eeuw uit Polen naar Neder­land kwamen. "De minister heeft een analyse gemaakt en een lijn uitgezet, en daar laat ze zich niet meer van afbrengen."

Net als Klaas de Vries noemt Nazarski het 'tekenend' dat Verdonk alle kritiek op haar beleid in eerste instantie altijd keihard afwijst.

[...]

Het is wel duidelijke minister Rita Verdonk schuwt de confrontatie niet. Ze is vastbesloten een einde te maken aan het gedoogbeleid. Dat kan in haar ogen kennelijk alleen als ze durft te botsen met organisaties die altijd voorstander zijn geweest van een coulant vreemdelingenbeleid. 

De 26.000 

De discussie over het vreemdelingenbeleid van Rita Verdonk spitst zich vaak toe op de 26.000 asielzoekers die nog onder de oude vreemdelingenwet vallen. Tal van organisaties willen een generaal pardon, maar de minister wil ieder ver­zoek afzonderlijk beoordelen. 

Dit betekent niet dat alle 26.000 aanvragers worden uitgezet. Integendeel. Tot nu toe zijn 13.775 verzoeken definitief beoordeeld; in 6000 gevallen is een verblijfsvergunning toegekend (meer dan 40 procent). In 540 gevallen hebben de asielzoekers hun vergunning aan Verdonk persoonlijk te danken. Zij oordeelde dat de situatie van deze mensen te schrijnend was om hen uit te zetten. 

Ook is er een heel grote groep
asielzoekers (4775, ofwel 35 procent) die geen verblijfsvergunning heeft gekregen, maar die ook niet is uitgezet. Waarschijnlijk verblijft een flink deel van hen illegaal in Nederland, onder meer bij noodopvang waarin gemeenten en kerken voorzien. 

Slechts een relatief klein aantal (3000, ruim 20 procent) heeft Nederland verlaten. De meesten van deze asielzoekers vertrokken vrijwillig. Slechts 385 mensen (nog geen 3 procent) zijn gedwongen uitgezet. 

Het ministerie van Justitie wil voor de zomer van 2006 alle aanvragen hebben beoordeeld. Als de resterende aanvragen op een vergelijkbare manier worden afgehandeld, zullen uiteindelijk minder dan 6000 van de 26.000 asielzoekers terugkeren.

[...]

Ayaan Hirsi Ali heeft wel eens gezegd dat Rita Verdonk zoveel weerstand oproept omdat ze een vrouw is. Daar zit ook wel iets in. Misschien was het stevige of harde vreemdelingenbeleid van deze regering beter te accepteren geweest als het werd uitgevoerd door een man. Omdat we van een vrouw meer mededogen verwachten. 

Maar alleen het vrouw-zijn van Rita Verdonk kan moeilijk verklaren waarom zij is uitgegroeid tot meest gehate politicus van Nederland. Er is meer aan de hand. 

Veel belangrijker is dat Rita Verdonk iets doet dat haar mannelijke voorgangers niet hebben gedurfd. Ze maakt duidelijk dat er voor veel migranten geen plaats meer is. 

Daarmee negeert Verdonk de traditionele christelijke reflex - die van de barmhartige Nederlander die zich over vreemdelingen ontfermt. En dat doet ze regelmatig op een provocerende manier.

 

Start Omhoog