Vorige Start Omhoog Volgende

De illegalenwet ...

... is zelf moreel illegaal

Weblog Tegenwicht # 157, 13 mei 2013

- Motto 
- Citaat 
1. Wat er gaande is: a t/m g 
2. De actoren, hun handelen en hun falen: a t/m l 
3. Beste actoren, kan het ook anders? Ja!: a t/m l 
- Overige bronnen en 'Lees Meer' 

 
Motto

"Allen die zich op Nederlands grondgebied bevinden, worden in gelijke situaties gelijk behandeld."
'Maar de situaties zijn niet gelijk! Dus ...' 
'Ja, maar wat dan 'dus' ... hoe en wat dan?' Wat is de strekking van de grondwet? 

Citaat 

"Hoe groot de verscheidenheid ook is, hoe verschillend onze overtuigingen en dromen ook mogen zijn, waar onze wieg ook stond, in het Koninkrijk der Nederlanden mag iedereen zijn stem laten horen en op voet van gelijkwaardigheid meebouwen."
Koning Willem-Alexander , 30 april 2013

1. Wat er gaande is

a. Een absurd wetsvoorstel

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (VVD) zou illegaal verblijf in Nederland strafbaar maken, en wel via een omwegje. Eerst zou het een overtreding zijn waarop een boete staat van 130 tot 1200 euro, afhankelijk van hoe lang men hier is - indien dit onbekend is: 390 euro.

Die boete kan iemand die niet mag werken en geen recht op een uitkering heeft natuurlijk nooit betalen. Het niet betalen wordt dan een misdrijf  waarop gevangenis staat. Zo ook het overtreden van een "zwaar inreisverbod". 

Het helpen van iemand bij een overtreding is niet strafbaar, bij een misdrijf is dit wel het geval, ook voor verhuurders en werkgevers. Er geldt dan ook een aangifteplicht. Dit laatste zou dan niet toegepast worden op particulieren en kerken, maar wat is zo'n belofte waard - en waarom dan die wet? 

Bron: o.a  Trouw 25 april 2013: Illegaal verblijf en hulp daarbij worden strafbaar (kader bij artikel, blz 3)

Het wetsvoorstel zou illegalen nog onzichtbaarder maken dan ze nu al zijn omdat de ze mensen zich niet zullen wenden tot een school of een arts; ze duiken onder en worden een prooi voor louche verhuurders en werkgevers die gaan verdienen aan uitbuiting van deze rechteloze mensen. 

Kenners zeggen ook dat de wet niet uitvoerbaar is en dus niet meer dan symboolwetgeving is, niet bedoeld om de samenleving veiliger te maken, maar om een deel van het electoraat tevreden te stellen. 

b. De praktijk is nu al absurd

Nu al worden uitgeprocedeerde asielzoekers die het land moeten verlaten vaak al vastgezet in uitzetcentra, strenger dan gevangenissen. Dit mag alleen als laatste redmiddel - hier is het standaard. Zesduizend mensen per jaar, inclusief kinderen. 

In de helft van deze gevallen blijkt uitzetting niet mogelijk, vaak omdat het land van herkomst geen reisdocument verschaft, bijvoorbeeld omdat niet bewezen kan worden dat zij daar vandaan komen. Het beleid werkt dus niet eens. Er lopen hier honderdduizend mensen zonder geldige papieren rond. 

Intussen is de behandeling van de mensen in de uitzetcentra onmenselijk, schadelijk, dus onethisch. Er zijn meerdere voorbeelden hiervan de laatste tijd in de publiciteit gekomen; absurdistische voorbeelden. 

Sayam Nessar uit Afghanistan kreeg geen nieuw reisdocument omdat hij langer dan een half jaar in Duitsland heeft gewerkt: dan verlies je je verblijfsrecht, iets wat hij niet wist. Hij moest maar opnieuw asiel aanvragen. Dit werd afgewezen. Hij moest dus terug naar Afghanistan, wat hem niet wilde opnemen omdat hij intussen afstand had gedaan van de Afghaanse nationaliteit. 'Dus' werd hij vastgezet. Hij ging in hongerstaking en werd de woordvoerder van de hongerstakers. 'Dus' werd hij geÔsoleerd en elders ondergebracht. Dit is Nederland.

(- Nico de Fijter, 'Veel mensen zitten hier nodeloos vast';  Sayan Nessar had nooit gedacht na twintig jaar asiel alsnog mee te moeten doen met een hongerstaking; Trouw 8 mei 2013. 
- Sheila Kamerman; Leider van hongerstakers Rotterdam geÔsoleerd; Afghaan tegen afspraken in afzondering geplaatst; NRC 10 mei 2013)

Om een boze rechter en schadevergoeding te omzeilen, worden deze mensen kort voor de termijn van een half jaar is verstreken op straat gezet, waarna ze vaak weer opgepakt worden en de termijn opnieuw kan beginnen. Dit is het standaard beleid, dit is Nederland. 

Het doel van de IND is niet: opvangen, maar: uitzetten. Intimidatie is standaard in de procedure, evenals wantrouwen bij voorbaat in het vluchtverhaal. 

Een alleenstaande minderjarige asielzoeker wist niet precies wanneer hij geboren was. Hij zei: "In 1988". Later zei zijn moeder desgevraagd: "In 1989". Fout verhaal, 'leugen', 'dus' geen asiel ...
(De Groene Amsterdammer, zie onderaan, blz 34)

Een SomaliŽr zegt uit Zuid-SomaliŽ te komen, wat zijn moeder later bevestigt. Volgens de Taalunie (van het IND zelf) spreekt hij echter Noord-Somalisch. 'Dus': "leugen", 'dus' geen asiel. 
(De Groene Amsterdammer, zie onderaan, blz 35)

Een Marokkaanse moeder ging asiel aanvragen voor haar drie in Nederland geboren kinderen. De vreemdelingenpolitie stond al klaar bij het loket en sloot hen op. 
Zo ging het ook bij een Turkse moeder met een tienjarige dochter. 
"Niet behoorlijk", oordeelde de Ombudsman. Hij diende een klacht in. "Ongegrond", oordeelde het Ministerie van 'Veiligheid' en 'Justitie'. 
(Annemarie Kas; Komt de asielzoeker niet op gesprek? Onverstandig. Dienst terugkeer & Vertrek zit asielzoekers al op de huid als hun terugkeer niet aan de orde is. NRC 7 mei 2013.)

Voor illegalen (De Groene Amsterdammer, zie onderaan, blz 19):

geen 
bankrekening, 
OV-chipkaart of -abonnement, 
taalcursus, 
wegenbelasting, auto, 
sportvereniging voor de kinderen, 
huisartsbezoek voor 'kleine klachten', alleen indien medisch gezien uiterst noodzakelijk - 
wel, naarmate de controle toeneemt, veel
psychische klachten, 
huidklachten, 
infecties, 
parasitaire aandoeningen en 
stofwisselingsproblemen. 

Intussen is al vaak genoeg gebleken hoe slecht, hard en onmenselijk deze dienst, IND en vooral daarvan de uitzetdienst, te werk gaat. Het onderzoek naar de zelfmoord van Alexander Dolmatov toonde dit keihard aan. 

Ver voordien was hier al op gewezen door 

het Europese Comitť ter Voorkoming van Foltering en Onmenselijke Behandeling en bestraffing, 
de VN-Vluchtelingenorganisatie UNCR, 
de Raad van State, 
Amnesty International (meerdere malen), 
Vluchtelingenwerk, 
de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer, 
de Nationale Ombudsman, 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg,  
de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming en 
meerdere kamerleden, medici en advocaten. 

De kamer werd eindelijk wakker, riep de staatssecretaris ter verantwoording, maar liet zich weer in slaap sussen met zijn zelfbeklag, zijn (loze) beloften en zijn slimme zet om er eerst een onderzoekscommissie op te zetten - om te onderzoeken wat al lang onderzocht is. 

c. Het Heilige Regeerakkoord

Dat er zo'n wet zou komen was al vastgelegd in het regeerakkoord van VVD en PvdA. Volgens Diederik Samson, fractievoorzitter en politiek leider van de PvdA, zit de PvdA hier nu dus aan vast, want het is, met het gehele regeerakkoord, beloofd en goedgekeurd door het congres en de fractie. 

Samson licht toe dat de VVD al grote moeite had met 'het kinderpardon' en dat het een tegen het andere is uitgeruild. Hierover opnieuw onderhandelen zou een prijs vragen die te hoog zou kunnen worden. Hij zei dit tegen het congres, dat massaal voor een motie heeft gestemd die het voorstel voor een illegalenwet afwijst en dus vraagt om heronderhandeling met de VVD. 

d. De VVD - onbegrijpelijk?

Hoe is het mogelijk dat een partij die de naam "voor Vrijheid" draagt,

zo fel tegen een 'kinderpardon' is? 
Zo gebeten is op een illegalenwet? 
Een man die bekend staat als een harde crime fighter op de post van staatssecretaris zet?
Diens keiharde en kennelijk falende vreemdelingenbeleid en -praktijk blijft tolereren? 

e. De VVD is bang

Het antwoord is dat de VVD, al ver afgedwaald van het liberalisme,  bang is voor verlies van stemmen aan met name de PVV, ook weer een partij met "voor de Vrijheid" in haar naam en het tegendeel in haar praktijk. 

Hiervoor is de PVV in hoge mate verantwoordelijk, in het bijzonder de heer Wilders, de alleenheerser die immers geen last heeft van kritische congressen. Maar ook de VVD zelf is verantwoordelijk voor haar eigen beleid. 

Zo is de VVD verworden tot een partij van welvarende mensen die hun welvaart niet willen verliezen of delen, die de vreemdeling waaraan niet te verdienen valt afwijst, die slechts vrijheid voor de ondernemer wenst en meer asfalt en snelheid voor hun auto. Een partij die het kinderpardon verafschuwt, een illegalenwet opeist. Een partij die haar liberale beginselen los laat, in elk geval die van bijvoorbeeld de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN: 

Artikel 6: "Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet".
Artikel 14: "Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging". 
(Met dank aan de NRC, Commentaar, 30 april 2013)

Het beginsel van de VVD is hier niet vrijheid; hun "V" staat eerder voor "Veiligheid", opgevat als 

de afwezigheid van illegalen (die hooguit even 'crimineel zijn' als ze honger hebben),
het opsluiten van alle 'criminelen' 
- niet als rechtvaardigheid en het samen delen van de welvaart. 

f. Op haar beurt is de PvdA bang ...

... om de huidige regeermacht te verliezen, bang voor nieuwe uitruilpunten, maar merkwaardig genoeg niet om tal van leden en stemmers te verliezen door nu, tegen het congres in, in te gaan stemmen met de illegalenwet.

Het beginsel van de PvdA, althans van haar leider, is hier niet solidariteit. Het enige beginsel dat Samson inbracht was "afspraak is afspraak", een beginsel van lagere orde, want als de afspraak immoreel is, moet je hem wijzigen. 

g. Al met al een drama ...

... van in politiek en praktijk angstige, on-ethisch handelende en falende actoren.  Kijken we eens naar de dramatis personae, de actoren in dit drama. 

2. De actoren, hun handelen en hun falen

 1. De asielzoekers, uitgeprocedeerd en illegaal
  De hoofdrolspelers in het drama. Zij overleven - maar doen meer: we komen bij hen terug. 
 2. De (vreemdelingen)politie 
  Deze heeft een afgrijselijke taak: arresteren. Zij moet hierbij zelfs een quotum halen. Dit werk leidt bijna automatisch tot een niets en niemand ontziende blik, tot hardheid, onmenselijkheid. 
    
 3. Het personeel van de IND
  Zij doen wat hun gezegd wordt, zij volgen de regels, ook als deze niet meer humaan zijn. Zij weigeren niet. Er ontwikkelt zich een werksfeer van humanitaire onverschilligheid. 
   
 4. De leiding van de IND
  Zij selecteren hun personeel op regelvastheid, niet op humaniteit, mededogen, meeleven en flexibiliteit in de omgang met regels. 
   
 5. De politieke leiding: de staatsecretaris
  Nu Fred Teeven, voordien minister Leers en mevrouw Verdonk. Met name de huidige staatssecretaris Fred Teeven is 'een harde', een crime fighter, die niet bekend staat om zijn warme medemenselijkheid. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten en het beleid. Zijn beleid is hard en hij staat hier achter. Hij "halveert de vreemdelingendetentie". Nee, alleen het aantal cellen, niet het aantal mensen; die moeten er maar samen in passen. 
  Zijn recente beloften (meer humaniteit) en tentoongestelde emoties in de Kamer zijn niet geloofwaardig. Ze passen bij de politieke situatie, niet bij zijn persoon. Hij gelooft in mythen: dat het zo veiliger wordt en dat de afschrikkende werking ook werkt - niet dus. 
   
 6. Het kabinet
  Dit is een uitruilkabinet van VVD en PvdA. Het accepteert een regeerakkoord dat door slechts enkele onderhandelaars vanuit de Kamer is geschreven. Dit kabinet lijkt overleven belangrijker te vinden dan, ethisch gesproken, goed leven. 
  In het regeerakkoord is het kinderpardon en een paar slechts voorgenomen verzachtingen en enkele andere kwesties (boerkaverbod, minimum straffen en meer) uitgeruild tegen de illegalenwet. Het kabinet, althans de formateur ervan, benoemt de ministers en de staatssecretarissen, de Kamer bevestigt. 
   
 7. Het Parlement
  Een regeerakkoord wordt niet eens geschreven door het kabinet, maar door de Kamer, althans slechts enkele vertegenwoordigers hiervan. De Kamer accepteert en bekrachtigt het kabinet en daarmee, althans twee fracties van de Tweede Kamer met een geringe meerderheid, het regeerakkoord. 
   
  Het Parlement is ook de wetgever. Het kabinet, een minister of staatssecretaris kan alleen een wetsvoorstel indienen. Als een wet niet deugt, bijvoorbeeld niet meer ethisch te verantwoorden is, ligt er bij het Parlement een zware verantwoordelijkheid. 

  Kamerleden zijn als persoon gekozen en dienen te stemmen "zonder last of ruggespraak". In de praktijk is er last en ruggespraak in de vorm van fractiediscipline en collectief accepteren van het regeerakkoord bij de coalitiepartijen. Collectief: onder strenge leiding van 'de politieke leider'. In praktijk treedt men ook niet op als persoon, maar als partij - hetgeen dus ook bij de politieke partijen en hun vaak eenhoofdige machtige leiding een zware verantwoordelijkheid legt. 

  Niet de uitvoerende ambtenaar  van de harde en onverschillige politiek is hier eind-verantwoordelijk: dit is de politiek zelf, dus de staatssecretaris, dus de Kamer. 

  Op zijn minst mogen we toch van hen verwachten dat zij iets meer mind & body hebben en ophouden een speelbal te zijn, een veertje op de wind van het populisme. Ook dat zij iets meer en fundamentelere principes hebben dan 'afspraak is afspraak'. Er zijn toch beginselen die niet onderhandelbaar of inwisselbaar zijn. Sta daar dan ook pal voor. 
   
 8. De kiezer 
  Dit is de meest grillige actor in het drama, een ongrijpbaar personage, bestaande uit enkele miljoenen personen. De kiezer kiest de volksvertegenwoordigers en bepaalt daarmee de krachtsverhoudingen in het Parlement. In die zin is de kiezer oppermachtig; alle politieke partijen vrezen deze vaak boze, ontevreden en altijd weer grillige figuur. Men danst naar zijn pijpen. 
   
 9. Het volk 
  Slechts een deel daarvan treedt op als kiezer. 'Het volk' is een woord, enkelvoud, maar het is geen eenheid. Er is verdeeldheid en - vooral sinds Wilders - zelfs polarisatie, nu vooral naar opleiding en materiŽle welvaart. 
  De figuur in ons drama 'het volk' staat - in tegenstelling tot het koor in de Griekse drama's dat het volk vertegenwoordigde - niet echt bekend vanwege haar wijsheid en kennis van zaken, nu eerder vanwege haar voortdurende en onmiddellijke uiting van haar emoties van het moment. 
   
 10. De media 
  Deze vormen een onmisbare schakel tussen 'het volk', dus 'de kiezer' en de politiek. Dit geeft de media een enorme macht, dus een grote verantwoordelijkheid. 
  Er zijn de kwaliteitskranten en -opiniebladen, ook goede radio- en tv-programma's, maar er is ook de jacht op kijkcijfers, het streven naar winst en dus het behagen van 'het volk'; er is veel infotainment
  Enkele media zijn helemaal niet uit op het geven van gedegen informatie - als men die al tot zich zou nemen - maar op het 'afzijken', excuseer het woord, van personen. 
  Globaal genomen geven de media echter wel weer wat er gebeurt en hoe er gedacht wordt; dit kun je de media niet kwalijk nemen, het is hun taak.
   
  Met de media zijn we weer terug bij onze hoofdrolspeler, maar nu niet als de onzichtbare stille sluiper aan de randen van de samenleving; nee, nu als 
   
 11. De zichtbare illegaal 
  We zagen de tentenkampen o.a. in Ter Apel en kerken, o.a. de Vlucht- of Sint-Jozef-kerk in Amsterdam: we zagen de vluchteling, naar vermogen met goede zorgen omringd door vooral de kerken en enkele gemeenten annex burgemeesters en raden, zoals die van Amsterdam en Utrecht. Hun leus was eenvoudig, waar en doeltreffend: "Wij zijn er!" - "We are here!" Zij 'haalden de media'
  Kort daarop begonnen de hongerstakingen door wanhopige maar ook moedige mensen. Ook zij 'haalden de media'. Zij stellen daarmee de mensonterende situaties in de detentiecentra aan de kaak. 

  Mensen gaan daar aan kapot, en niet alleen geestelijk. 

  Er is helaas nog een speler in het drama, de nu onzichtbare hoofdrolspeler: 
   

 12. De zelfmoordenaar 
  Deze, de gevluchte Rus Alexand(e)r Dolmatov, maakte door zijn dood de Kamer wakker en zorgde indirect voor een onderzoekscommissie, die al heel snel een enorme reeks misstanden rapporteerde - en er bij vertelde dat deze door vele anderen al vele malen zijn gerapporteerd, maar genegeerd. Het is een gotspe dat staatssecretaris Teeven hierop antwoordde met ... een onderzoekscommissie, naar goed Nederlands gebruik, dat dan weer wel ... 

3. Beste actoren, kan het ook anders? Ja!

 1. De asielzoekers, uitgeprocedeerd en illegaal
  Ga vooral door met overleven en zichtbaar zijn. 
   
 2. De politie 
  Velen van u weigeren al mensen te arresteren of uit te zetten. Doe dit vaker. Treed waar echt nodig menselijk en mededogend op. Lap de quota aan uw politielaars. 

 1. Het personeel van de IND
  Weiger uw baan, uw werk, de rigide regels, wees humaan, persoonlijk, inlevend, mededogend en flexibel en rapporteer de misstanden
   
 2. De leiding van de IND
  Selecteer uw personeel op humaniteit, mededogen, meeleven,  flexibiliteit in de omgang met regels en openheid over de misstanden. Sta in voor ethiek en moraliteit, ook en juist waar de politiek onethisch en immoreel is geworden. Rapporteer problemen en misstanden. 
   
 3. De politieke leiding: de staatsecretaris
  Lieg niet dat het hier om incidenten gaat; erken dat dit structureel is en gevolg is van uw beleid. Houd de eer aan uzelf en treedt af. Laat de opvolger een meer humaan mens zijn. Laat deze naar alternatieven zoek voor detentie. Laat deze ook asiel verlenen aan wie niet uitgezet kan worden. Alleen dit zal de illegaliteit en de criminaliteit, het zij door brood te stelen, hetzij door alleen maar hier te zijn, verminderen. 
   
 4. Het kabinet
  Durf over de uitruil opnieuw te spreken en deze te wijzigen. Dit kon ook bij het protest uit de VVD tegen de inkomens-afhankelijke zorgbijdrage, waarom dus niet ook bij het bijna voltallige PvdA-congres? De VVD heeft al gezegd dat hierover nog wel te praten valt. Laat bij het uitruilen niet de macht of het scoren bepalend zijn, maar inhoudelijke en morele juistheid van de besluiten. 
   
 5. Het Parlement
  Blijf wakker! Besef uw grote verantwoordelijkheid. Neem geen wetten aan omdat dit moet van uw leiders en hun regeerakkoord, maar alleen omdat dit moet vanwege uw geweten. Oordeel zelf "zonder last of ruggespraak". Het is uw werk. Hiervoor bent u gekozen, niet om de grillen van kiezer en volk te volgen als een veertje in de populistische wind. 

  In de hier besproken kwestie mogen we nog blij zijn met onze Eerste Kamer. Deze is niet gebonden aan een regeerakkoord, wel aan een inhoudelijke (juridische, grondwettelijke en ethische) beoordeling van de wetsvoorstellen ; de coalitie heeft er geen meerderheid. 
  Beste senatoren, doe het werk waarvoor u bent gekozen. CDA, CU en SGP, volg uw geweten! 
   
 6. De kiezer 
  Informeer u goed, beter dan voorheen. Laat u niet misleiden door mooie beloften, ideologische one-liners of leuzen. Doorzie de populisten. Kies niet alleen voor uw eigen belang (als bejaarde, ondernemer of autorijder) maar voor het algemene belang, niet het exclusieve maar het inclusieve belang. 
   
 7. Het volk 
  Informeer u beter; laat u niet misleiden; denk na; denk aan uw nageslacht bij kwesties als staatschuld, bezuinigen, milieu en duurzaamheid. U woont in een land, een staat, maar vooreerst toch in een wereld, op een aarde waarvan er maar een is. 
   
 8. De media 
  Besef uw verantwoordelijkheid. Ga door met informeren, maar stop met 'afzijken'; besef dat duurzaam welzijn een hogere waarde is dan uw kijkcijfers en uw winst. 
  Met de media zijn we weer terug bij onze hoofdrolspeler, maar nu niet als de onzichtbare stille sluiper aan de randen van de samenleving; nee, nu als
   
 9. De zichtbare illegaal 
  Blijf zichtbaar. Kerken en steden: blijf helpen. 

  Als deze vorm van helpen strafbaar wordt, ga ik de wet overtreden, want ik volg een hogere wet: 

  "Heb uw naaste ('De Samaritaan!') lief als uzelf" en, desgewenst ook 

  "Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren IsraŽlieten. Heb hen lief als jezelf." (Leviticus 19, 33 & 34). 
  Of voor de seculier: "Behandel uw medemens zoals gij zelf behandeld wilt worden" (van de Boeddha, via Plato en Jezus t/m Kant en vele anderen). 

  Er is helaas nog een speler in het drama, de nu onzichtbare hoofdrolspeler: 
   

 10. De zelfmoordenaar 
  We mogen hopen dat deze figuur niet meer nodig is, dat het drama niet zo dramatisch af hoeft te lopen. 

Overige bronnen en 'Lees Meer' 

Vervolg en o.a. correctie: Klik op "Volgende". 
 
Bart de Koning; Uitgesloten van alle rechten; in: Maarten! Januari 2013. 
 
Onno Havermans; Vastzetten levert heel weinig rendement op; Hoogleraar Van Kalmthout: Het moet creatiever kunnen; Trouw 8 mei 2013. 
 
Nico de Fijter; Eerder gewaarschuwd, nu pas geschrokken; De zelfmoord van Aleksandr Dolmatov moet leiden tot betere vreemdelingenopvang. Her rapport erover bevat echter aanbevelingen die al heel vaak zijn gegeven. Trouw 18 april 2013. 
 
Nico de Fijter; Bang om naar de dokter of naar school te gaan; Veel illegalen leiden nu al vaak een geheim bestaan; Trouw 26 april 2013. 
 
Frans-Willem Verbaas; Vreemdelingenbewaring maakt mensen kapot; De mensonterende visitaties blijven; ook onder dwang bij een vrouw die in haar land van herkomst was verkracht; Trouw 23 april 2013. 
 
Hans Goslinga; Samson moet nu zijn leiderschap laten zien; column; Trouw 11 mei 2013. 
 
De Groene Amsterdammer, 7 maart 2013; Special: Illegalen in Nederland. Blz 1, 5 en 14 t/m 39. 
Warm aanbevolen; papieren kopieŽn tegen kostprijs opvraagbaar bij uw webmaster < webmaster@tegenwicht.org >.

Vorige Start Omhoog Volgende