Vorige Start Omhoog Volgende

Schonere lucht

Tegenwicht weblog # 24 - 30 juni 2005

Sinds het begin van dit jaar is er ineens aandacht voor fijn stof in de lucht. We spraken er al over op 12 april en op 21 mei 2005. De klacht was toen dat er, als reactie op dat stof, woningbouw werd stopgezet en dat onze heilige koe, de auto, niet werd getemd. Dit laatste blijkt nu mee te vallen. Het kabinet treedt, in de persoon van de staatssecretaris voor milieu Van Geel, toch op, zo werd bericht op 17 juni 2005.

Dit moet ook wel, want dat fijn stof blijkt toch wel een fors en gevaarlijk probleem te zijn, zo maakt Karel Knip, de milieuman van de NRC, ons in een gehele pagina, getiteld Fijn venijn, op 18 juni 2005 wel duidelijk. Ook Sanne ten Hooven deed dit in De Volkskrant van 11 mei onder de schrikbarende titel Duizenden sterven eerder door fijn stof. En al eerder meldde Trouw op 6 april 2005 al dat door dit probleem de auto toch wat werd afgeremd omdat de aanleg van spitsstroken ineens niet door ging.

Er komen roetfilters op dieselmotoren; daar komt ook subsidie voor beschikbaar.

Liever nog gaan de dieselmotoren over op het veel schonere aardgas.

Op een aantal drukke wegen in woongebieden moet de auto zachter gaan rijden.

Er worden de komende jaren honderden miljoenen uitgetrokken om de lucht schoner te krijgen.

Opmerkelijk in dit verhaal is de rol van de Europese regelgeving, doorgaans met "Brussel" aangeduid. Daar wordt nogal eens op gemopperd, maar in dit geval blijken die regels toch wel erg verstandig te zijn.

Interessant is in dit verband nog een onderzoek van het Ruimtelijk Planbureau dat naar onze vele Vinex wijken heeft gekeken (Trouw 17 juni 2005). Die waren mede bedoeld om het autoverkeer terug te brengen. Nou, dit lijkt op het eerste gezicht niet echt gelukt. Men is toch geneigd dit echte auto-wijken te nomen met gebrekkig openbaar vervoer. Dit laatste blijkt erg mee te vallen en het gebruik ervan ook wel. Zonder het Vinex-beleid, zegt het onderzoek, was er nog meer autoverkeer geweest. Hoe meer men in een stad woont, hoe meer men het openbaar vervoer gebruikt.

Het punt is, zegt men in dit onderzoek, de mensen die er wonen zelf: relatief jonge mensen met opleiding, banen en kinderen die zodoende veel reizen - en het liefste per auto. "Het zijn gewoon echte automensen." Voor hen is er dan toch een regering in Brussel en Den Haag nodig om de lucht voor hun eigen longen en hun eigen kinderen schoon te houden.

 

Vorige Start Omhoog Volgende