Vorige Start Omhoog Volgende

De AWBZ discrimineert

Tegenwicht weblog # 139

11 februari 2011

Grondige veranderingen zijn en worden er doorgevoerd in de AWBZ. Mensen met een chronische beperking hebben recht op AWBZ-zorg.

politiekespotprenten.jpg


Zij kunnen kiezen tussen Zorg in Natura (zorg vanuit de grote instellingen) of zelf de zorg regelen via het zogeheten Persoons-Gebonden Budget (PGB). 

Dat PGB staat telkens weer onder druk. Je krijgt een zak geld dat aan zorg moet worden besteedt. Uitvoering en controle daarop gaat via het Zorgkantoor. Je mag als budgethouder zelf je hulpverleners uitzoeken. Dus bijvoorbeeld je buurvrouw, een tante of een zelfstandig hulpverlener. Iedereen, tenzij iemand een chronische beperking heeft. 

Ja u leest het goed, als iemand een chronische beperking heeft kan hij ineens ook geen zorgverlener meer zijn.
Ik lees namelijk in de informatiebulletin voor budgethouders (januari 2011):

7. Inhuur budgethouders

Het komt voor dat budgethouders elkaar inhuren. Vanaf 1 januari 2011 is dat niet meer toegestaan. Als u nu een andere budgethouder inhuurt dan kunt u het zorgkantoor toestemming vragen om die zorgovereenkomst nog tot uiterlijk 28 februari (2 maanden na 1 januari) door te laten lopen. 
 
(zie ook: Stop AWBZ maatregel.   In de rubriek “zie ook” staat een link naar ‘Informatiebulletin voor budgethouders januari 2011’) 

Dit informatiebulletin is een uitgave van het College voor zorgverzekeringen. Detail: dit informatiebulletin viel bij veel budgethouders pas op de deurmat op 9 februari. 

Een budgethouder is iemand die zorg nodig heeft, iemand dus met een chronische beperking. Blijkbaar niet langer in staat om aan anderen zorg te verlenen… 

Een goede kennis van mij heeft reuma en is daardoor aangewezen op zorg. Hij heeft een indicatie voor verpleging en persoonlijke verzorging. Dit heeft hij in de vorm van een PGB. 
Als zelfstandige helpt hij mensen met een PGB. Zijn clientèle bestaat voornamelijk uit mensen met een psychiatrisch ziektebeeld. Hij helpt ze met het behouden van regie over hun leven. Als psychiatrisch verpleegkundige is hij voor dit werk uitermate geschikt. Althans, dat zou je zeggen. Blijkbaar denkt men bij het CVZ daar ineens anders over. 

Meneer is zelf ook budgethouder, dus hij mag aan geen andere budgethouders zorg verlenen. 

Vindt u dit ook discriminatie? 

Teken dan deze petitie.

PS - dd 17 feb 2011

De hierboven gewraakte maatregel

petitieplaatje-met_tekst.jpg

is door de staatssecretaris op 16 februari 2011 met onmiddellijke ingang opgeschort. Dit omdat de Tweede Kamer de maatregel afwijst, mogelijk mede op grond van het verzet hiertegen in het land. De staatssecretaris gaat de kwestie eerst beter onderzoeken.

 

Vorige Start Omhoog Volgende