Vorige Start Omhoog Volgende

Op 5 mei eren wij de vrijheid  ... van spreken

Tegenwicht weblog # 142, 4 & 5 mei 2011

Morgen is het 5 mei, de dag waarop wij als volk de vrijheid vieren, vrijheid die ons lief is, dus juist op die dag willen we er graag iets over schrijven

- in dit land, waarin we zelfs twee politieke partijen hebben die 'Vrijheid' in hun naam voeren. De een met "Volks(spartij)" in de naam, de ander pretendeert De Stem Van Het Volk te vertolken. 

Juist de PVV-elite, die zich gaarne 'de kampioen van Het Vrije Woord' noemt - de voorman ervan staat juist hiervoor nu voor de rechter - verhinderden twee sprekers het vrije woord te voeren: Thomas von der Dunk in Haarlem en Rob Riemers in Utrecht. Beiden verwoorden namelijk kritiek op de PVV. Ook Mei Li Vos had er een woordje over te zeggen, aan de hand van, nota bene, citaten uit het boek van Bosma en het PVV partijprogramma. Ook dit mocht niet van de Kampioenen van Het Vrije Woord. 

Dit kan natuurlijk niet: kritiek op de elite van de partij die de elite kritiseert. 'Vrijheid voor iedereen', natuurlijk, maar wel behalve voor degenen die islam, dan wel het socialisme aanhangen en die de PVV bekritiseren. De PVV elite houdt dit dus tegen. Zij willen klaarblijkelijk de macht - de elite zijn

Laten we nu eens even aannemen dat Van der Dunk en Riemen onzin schrijven. Zou kunnen. Maar dan nog. Waarom kan Martin Bosma zijn boek vol nonsens wel publiceren in alle vrijheid, en zijn critici niet?

Oh jeeh, het wordt al later, ik moet naar de kerkelijke viering en daarna de stille tocht en de kranslegging, de herdenking van hen die voor onze vrijheid van spreken gestorven zijn. Ik moet nu direct weg, ik laat mijn computer aanstaan.

Hallo, hier de Tegenwichtkat. 

Mijn baas is weer te druk. Hij had het over een "hagepreek" omdat er iets niet gezegd mocht worden van een politieke partij, de kampioen van het vrije woord nog wel, mopperde hij. 

 

De vertegenwoordiger daarvan mocht het wel hebben over een "antisemiet" en mocht ook lekker dreigen, maar de spreker mocht niet zeggen dat er wel eens eerder antisemieten waren geweest. En dan nog gedoe rond "Nationaal" tussen haakjes gezet voor "Socialisme". Ingewikkeld, die mensen!

Nu moest mijn baas even een poosje weg, naar een kerk en een herdenking of zoiets. Hij zei dat ik even stil moest zijn. Iedereen deed dit namelijk even, zei hij, en ook als kat moet je je toch aanpassen aan je omgeving.

Inderdaad, om 20 uur daalde er een stilte over de stad, geen trein, geen auto, niets. 

Vol verbazing zei ik spontaan Miauw!

Naar mijn gewoonte in het Arabisch. 

Meteen kwam er een agent binnen - de achterdeur stond nog open - gevolgd door een man die niet zo beleefd was zich even voor te stellen. Ik herkende hem omdat hij zo vaak in de krant staat, als de heer Wilders. Het ging zo:

Agent: "Polizei! Police! - Pardon, politie!"

Wilders: Geen Arabisch hier in Nederland! Verboden! Nederland wordt teruggegeven aan de Nederlanders!

Kat: Ik sprak nu geen Arabisch, maar kats [*], als kat, mag dit ook niet meer? En wie bent u wel om mij dit te verbieden?

[*] Met dank aan mijn voormalig pleegkind, mijn parkieten en mijn Turkse buren.
De parkieten zaten gezellig te twitteren. In het Turks heet een parkiet muhabbet kuşunu, 'gezellig pratende vogel'.
"Ze zitten gezellig te praten," zei ik. "Wat zouden ze zeggen?"
"Ze praten parkiets", zei mijn pleegkind.
- De Tegenwicht webmaster.

Wilders: Ik ben de gedoger van de regering hier. Ik heb nu de macht. Ik ben De Leider, mijn volgelingen denken al dat ik minister ben! Binnenkort Minister President! Maar niet minister in de zin van dienaar, vergeet je Latijn maar, dat is alleen voor de elite en er wordt mooi op bezuinigd - Nee: de baas! Niks elite, IK word de elite! Ik ben het al! Altijd al gewilderd, pardon, excuse me, Verzeihung bitte sehr, affedersiniz, şukran lazdaan - gewild!

Kat: Mooi, maar ik trek mij niets van u aan. De grondwet, meneer!

Wilders: Dat zul je weten! Strenge wetten, zware straffen. Zo niet, dan ontslaan we die D66 rechters! Scheiding der machten?  Aan mijn staart (meende ik te verstaan - de man oogde ietwat verwilderd, maar een staart had hij niet)! Gelijke behandeling voor iedereen die zich op Nederlands grondgebied bevindt - Artikel 1 van de grondwet? Veranderen we! Weg ermee! Voorschotje: je sprak Arabisch? Hier heb je de dierenpolitie al op je dak!

Kat: Die is er ter bescherming van de dieren, uitgezonderd natuurlijk die van de veeteelt-industrie.

Wilders: Uiteraard. Maar voor 90% ook gewone agent. Die staat pal voor het teruggeven van Nederland aan de Nederlanders. Dus geen Arabisch hier! Het Nederlands is heilig!

Kat: Ik ben zelf een heilig dier, volgens de Egyptenaren. 

Wilders: Wat! Egyptenaren? Arabieren! Ondemocratisch! Allemaal! En hier erkennen wij alleen de joods-christelijke wortels van onze cultuur! Dat is geen ideologie! Alleen de islam is dat! En ik mag dit zeggen, ik ben de Kampioen van de Vrijheid van Spreken! Ik zeg wat ik vind en ik doe wat ik zeg!

Kat: Mooi. En ik ben een kat. Ik zeg: "Kats voor de katten!" Ik trek mij niets van u aan. Ik heb vrijheid van spreken. De grondwet, meneer!

Wilders: Grondwet? Islamitisch, pardon, Arabisch is hier nu bij wet verboden! #$!*... elite ... &!! ... volk ... 0$ ... socialisme ...$!... linkse kerk ... multiculti onzin ... п ...

Agent: Heer Wilders, u bent toch zo voor de wet, de strenge wet zelfs? Ik constateer als wetsdienaar dat de kat kats heeft gesproken en geen Arabisch. Kats versta ik, want ik heb ook een kat, Arabisch niet.
En houd u zich in, meneer Wilders, voor ik u moet arresteren wegens belediging, bedreiging, dieronvriendelijk en ander onfatsoenlijk gedrag en zo meer wat in de strenge nieuwe wetten  - vooral door u - allemaal verboden is, dus voor ik u voor de rechter moet slepen wegens belediging, haat zaaien en zo meer.

Wilders: Rechter? Die bevooroordeelde linkse grachtengordel elite? Die wraak ik! Dat kan volgens de wet! 

Agent: Jawohl, wir haben ein Gezetz. Aber komm, lass uns gehen. 
Ik krijg hier net een melding binnen van een geit die geslacht gaat worden. Dat kan, maar niet op de islamitische manier, alleen op de joodse en de christelijke - die wortels, weet u nog?

Kat: Wat is dan het verschil tussen die islamitische en die joodse manier?

Wilders: Dat mag je niet vragen ... eh ... niet zeggen, ook al is het je mening! Je sprak dus kats, h, nou, kats spreken, kats ... dat gaan we ook verbieden! We gaan zowat alles verbieden! Ik heb mijn mannetjes daar in de regering, die twee van Veiligheid, Opstelten en Teeven. Die doen precies wat ik zeg!

- - -

Toen mijn baas terugkwam, ordende hij zijn papieren en mompelde iets over "schrijven over ... teefjes"? Nee, het klonk meer als Teeven, grote fanatieke honden dus, de echte sterke, voor wie je dus wel uit moet kijken als kat. Ze kunnen flink blaffen en de boel aardig Opstelten zetten, maar blaffende honden kunnen alleen bijten als de grondwet en de wet, annex de Europese verdragen en hoven, dit toestaan. We zullen zien.

Vorige Start Omhoog Volgende