Vorige Start Omhoog Volgende

De shari'a bestaat niet

Tegenwicht weblog # 66, 14 september 2006

Het is verbijsterend de gehele Tweede Kamer en een rechtsgeleerde minister te horen debatteren oven iets dat niet bestaat. Men schijnt dit niet te weten. Wat weet men toch weinig van de islam. Men schijnt te denken dat de shari'a een soort van wetboek is, maar zo┤n wetboek bestaat helemaal niet. Hooguit bestaan er in slechts enkele landen nationale wetten die ge´nspireerd zijn op wat men ziet als islamitische 'wetten'. 

Islamitisch recht

Het 'islamitisch recht' bestaat uit een enorme rij voor ons nagenoeg onleesbare boeken van rechtsgeleerden die voornamelijk met elkaar van mening verschillen. Er zijn van oudsher verschillende scholen met uiteenlopende opvattingen. Er is hooguit enige overeenstemming over het familierecht. Wat de rechtsgeleerden steeds probeerden te doen was het destilleren van rechtsregels uit de Qur'an en de Ahadith,  de uitspraken en daden van De Profeet. Maar deze zijn zeer meerduidig van betekenis. 

Meerduidig

Het Arabisch kent, evenals de andere Semitische talen, altijd meerdere lagen van betekenissen. Daarom is een Arabisch-Nederlands woordenboek zo dik. Zelfs in een Turks-Nederlands woordenboek treft men al snel een twintig betekenissen van een woord aan. Des te meerduidig zijn de vaak moeilijke verzen van de Qur'an. De Ahadith zijn relatief duidelijker, maar dit zijn er weer zoveel, allemaal ge´soleerde en op zichzelf staande uitspraken van De profeet - als het dat al zijn - dat zelfs een geleerde hier de weg al snel kwijt raakt. 

Slechts nationale wetten en rechtspraktijk

Wat sommige landen hebben gedaan, is volgens de daar geldende procedures wetten aannemen waarvan men kan zeggen dat ze op de shari'a ge´nspireerd zijn. Maar dit zijn en blijven niets anders dan nationale wetten. Wat men hooguit kan doen is deze wetten verzamelen en de jurisprudentie in die landen vastleggen. Dan heeft men rechtspraktijk, maar nog geen shari'a, want die bestaat niet. 

Dommer

Dat een eminent rechtsgeleerde als Donner dit niet blijkt te weten is verbijsterend. En een gehele Tweede Kamer met hem. Men verwijt dan ook nog het volk slechts de krantenkoppen te onthouden, dus nog dommer te zijn dan de kamerleden zelf. 

Kansloos

Wetswijziging vereist een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Die wetten moeten in overeenstemming zijn met de grondwet. Grondwetswijziging kan slechts met twee maal, na verkiezingen, een tweederde meerderheid. Het is ondenkbaar dat dergelijke wijzigingen in de sfeer van de streng-islamitche opvattingen in Nederland tot stand kunnen komen. Er is hier ook nog zoiets als een rechtsstaat: gedrag wordt getoetst aan de wet, wetten worden getoetst aan de grondwet. Of een rechter christelijk of islamitisch is mag geen verschil uitmaken: hij toetst aan de wet. 

Minderheid

Er zijn ook helemaal geen miljoen moslims in Nederland. Gemakshalve rekent men ieder van Turkse en Marokkaanse afkomst als moslim, en wellicht hebben de betrokkenen dit ook zo opgegeven op het stadhuis - omdat dit nu eenmaal zo hoort. Maar vele van deze mensen doen helemaal niets aan hun geloof. Ik schat het aantal echte moslims op een factor tien lager dan de altijd maar weer genoemde miljoen. Dus geen 6% maar 0,6%. Deze vormen niet een groep of gemeenschap, maar een verbrokkeld geheel met zeer uiteenlopende religieuze en politieke opvattingen, die zij al zeker niet omzetten in wetsvoorstellen. Er is zelfs geen beduidende minderheid te vinden voor de door de shari'a ge´nspireerde opvattingen en deze kleine minderheid heeft ook geen stem in het parlement. 

En weer wordt deze minderheid weggezet als fundamentalistisch en gevaarlijk, want de shari'a aanhangend. De shari'a bestaat niet en voor zover er streng-islamistische opvattingen bestaan worden deze slechts door enkele zonderlingen gedeeld. 

Verbieden? 

Wat een dom, ondemocratisch, onstaatsrechtelijk en ongrondwettelijk voorstel. Wat een paniek, wat een hype, dit spoeddebat. Is het soms weer verkiezingstijd? Wil men het volk behagen? Door het eerst bang te maken en dan als de grote redder op te treden? Dit soort angsten zijn irreŰel. Dit zou een zichzelf respecterende volksvertegenwoordiging onwaardig moeten zijn. 

Toegevoegd:
De polder biedt alle ruimte voor de sjaria; Eildert Mulder, Trouw 7 oktober 2006 - interview met Prof. Mr. Dr Ruud Peters.

 

Vorige Start Omhoog Volgende