Vorige Start Omhoog Volgende

Verdonk weer aangeklaagd

Weblog Tegenwicht # 72 dd 3 december 2006

Alweer

Slechts enkele kranten hebben vermeld - we wennen er aan - dat minister Verdonk weer eens is aangeklaagd. Wij meldden dit al eerder in onze weblogs 

# 40 (door eenroyaalgebaal.nl) en 

# 49 (door maar liefst duizend kinderen). 

Hoe vaak is zij niet door de rechterlijke macht teruggefloten? Steeds weer zet zij kinderen vast die ze later op last van de rechter weer vrij moet laten. Hoe vaak is al gezegd dat dit beleid de Internationale Verklaring van de Rechten van het Kind schendt? 

Ditmaal is de aanklager een Rotterdamse basisschool, De Catamaran, wegens kindermishandeling, in casu door twee Somalische kinderen van acht en negen jaar in Vught in een vertrekcentrum op te sluiten, ook weer zo plotseling dat de kinderen geen afscheid hebben kunnen nemen. 

Drogredenering

Verdonk beroept zich op 'het recht' en legt de schuld bij de ouders die hun kinderen niet elders wilden onderbrengen, alsof de ouders die kinderen detineren. Dit is een drogredenering, hoe vaak nu al gecorrigeerd door de rechterlijke macht. Het is nog altijd Verdonk die dit als verantwoordelijk minister doet en niet de ouders. 

De redeneerfout is, wij zeiden dit al vaker [*], dat de kinderen niet als individu worden gezien, maar slechts als verlengstuk van de ouders. Een kind echter is een individu, en wel een met rechten. Juist om deze denkwijze tegen te gaan, is het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind getekend door Nederland. Dit Verdrag, erger, het Recht van het Kind, wordt hier dus met een valselijk beroep op 'het recht' geschonden. [*]

[* Opiniestuk # 38, "Beschamend" met verwijzing naar tal van achtergrondartikelen]

Verdonk moet maar weer eens teruggefloten worden. 

Rigide

Verdonk laat zich niet terugfluiten, in elk geval nu niet door een kamermeerderheid die voor een generaal pardon is. 

Rechtlijnig, 

wettisch, 

onpersoonlijk, 

inhumaan, 

inflexibel, 

machtsbelust. 

Zij wil regeren over een grote VVD en over het land, zonder enig vermogen tot zelfkritiek als zij is. 

"Zoveel amateurisme, inefficiëntie, onnozelheid is zelden in één en dezelfde persoon in zulke hoge concentraties aangetroffen." 
(Sylvain Ephimenco, Trouw 30 november 2006). 

Hoeveel prominente CDA-ers, waaronder Lubbers, hebben nu al niet opgeroepen tot een generaal pardon? Hoeveel demonstraties, actiegroepen, handtekeningenlijsten, asielzoekers, kinderen? Een goed deel van de  CDA stemmers, 27% om precies te zijn, is voor een generaal pardon (media 2 december 2006). Toch stemt de gehele CDA fractie tegen het generaal pardon. 

Wettisch, rechtlijnig ...

Waar lazen we dit rijtje eerder: 

"wettisch, 

rechtlijnig", 

enzovoorts? 

In het Evangelie, waarde CDA-ers, over de Farizeeërs. 

Nooit gehoord van naastenliefde en vergeving  - "zoals ook wij onze schuldenaren vergeven" ? Mensen die wel mooi bidden maar niet mooi handelen: ooit Farizeeërs genoemd en door een Heilig Persoon in felle bewoordingen als "adderengebroed" bestreden. 

Een moderner woord voor het zogenaamde CDA (Christelijk Democratisch Appèl)  is NCA, Neo-Conservatieve Apparaatski [*].

[*] Apparaatski zijn machtige en machtsbeluste ambtenaren die zich beroepen op de letter van dubieuze wetten.

Het is kennelijk een moeilijk uitroeibaar verschijnsel van alle tijden en vele culturen. Tegenwicht blijft geboden.

 

Vorige Start Omhoog Volgende