Start Weblog Inhoud Wat is nieuw English

Opinie # 43 

In het kort: 

In Nederland, merken we dat het neo-conservatisme hier ook voet aan de grond kreeg, met name in Leiden waar de Edmund Burke Stichting het conservatisme wilde uitdragen.  Leiden in last moet dan toch even besproken worden. Ook daar spreekt men volop over De Verlichting en over waarden en normen, maar ja, welke? Hierbij treedt ook een  gastschrijfster naar voren.  
We werden verrast door een Conservatief Manifest, gevolgd door reacties, waaronder een Multicultureel Manifest. 
Rechts Nederland en de neoconservatieve beweging hier is verbrokkeld en versplinterd. 
Verbrokkeling en verwarring is er ook inhoudelijk en ideologisch. 
Vooral verwart men echt conservatisme ('Behoud het goede') met populisme. 

Neo-conservatisme in Nederland 

Wij schreven hiervoor over Europese waarden en normen, en dus over de Verlichting en over de VS. Terug in Nederland, merken we dat het debat over de 'normenenwaarden' van Balkenende een beetje leeggelopen is en dat het neo-conservatisme hier ook voet aan de grond kreeg, met name in Leiden, dus Leiden in last moet dan toch even besproken worden. Ook daar spreekt men volop over De Verlichting en over waarden en normen, maar ja, welke? Hierbij treedt ook een  gastschrijfster naar voren.  

Conservatief Manifest

Wij werden in oktober 2003 verrast met een Conservatief Manifest van Bart Jan Spruyt en Michel Visser. 

Nederland moet de[ze] Amerikaanse lessen ter harte nemen.

De Nederlandse gevangenis kan een stuk soberder. De straffen moeten langer worden.

Wellicht valt het te overwegen om rechters rechtstreeks door de bevolking te laten kiezen.

De 'islamisering van Nederland' is een uitdaging waarop het 'multiculturalisme'  het verkeerde antwoord is.

Dit betekent dat Nederland een strengere immigratiepolitiek moet voeren, die er op neerkomt dat alleen mensen die nuttig zijn voor de Nederlandse samenleving nog welkom zijn.

Voor asielzoekers dient in Nederland geen plaats meer te zijn.

Bijstand en WW moeten beperkt worden. 

Dit vroeg natuurlijk om reacties, die er ook kwamen. In het manifest werden historische onjuistheden, gezwollen taalgebruik, inconsequenties ontdekt, naast trots en hoogmoed, hoogdraverij zonder inhoud. Zelfs binnen het conservatieve kamp had men kritiek op het feit dat het in feite een manifest met concrete politieke voorstellen was. 

Multicultureel Manifest

Dit volgde als een reactie op het Conservatief Manifest. Dit geeft een compleet verkeerd beeld van de problemen en de oorzaken, in het bijzonder van de islam die in het verdoemhoekje werd neergezet. Het Conservatief Manifest preekt onverdraagzaamheid en eng nationalisme, onnodige angst en werkt segregatie in de hand in plaats van dat het iets oplost. 

De Edmund Burke Stichting

Deze was opgericht om het conservatieve gedachtegoed in Nederland te ontwikkelen en te verspreiden. Aanvankelijk had deze stichting een vrij breed bestuur, twee directeuren met personeel en een bureau, betaald uit sponsoring ... die voor een goed deel van een Amerikaans chemieconcern bleek te komen. Deze echter trok zijn sponsoring in. 

Het bureau en de stichting brokkelden toen af. De beide directeuren kregen ruzie, het bureau moest gesloten worden, de overgebleven directeur kon doorwerken als onbetaalde vrijwilliger. Ook het bestuur en de steun, dus sponsoring, brokkelde af nadat Bart Jan Spruyt zich aansloot bij Geert Wilders en diens politieke partij. Verrassend genoeg trok Spruyt, die op plaats twee van de kieslijst stond, zich op het laatste moment weer terug. 

Verbrokkeld

Rechts Nederland en de neoconservatieve beweging hier is verbrokkeld en versplinterd. De LPF loste zich op in vele afsplitsingen en weer afsplitsingen daarvan en staat op verdwijnen. In plaats van één neoconservatieve partij kwamen er weer nieuwe rechtse splinterpartijtjes. 

Verbrokkeling en verwarring is er ook inhoudelijk en ideologisch. Men onderscheidt onvoldoende de verschillende soorten en stromingen in het (neo)conservatisme en ziet de onderlinge strijdigheden daartussen onvoldoende. Vooral verwart men echt conservatisme ('Behoud het goede') met populisme. 

Populisme

Populisme probeert namens 'het volk' te spreken en 'het volk' te behagen. Daartoe gaat men mee in angst voor wat anders is en vooral voor de islam, die men dan weer verwart met de Arabische cultuur en tradities en met politieke aspiraties van sommige politici die zich opportunistisch moslim noemen. Dit is eng en die angst wordt aangewakkerd. 

Intussen groeit de segregatie tussen bevolkingsgroepen hier. Het gaat Nederland economisch voor de wind, maar qua geestelijk en sociaal leven gaat het niet goed. Het neoconservatieve antwoord hierop is het minst vruchtbare. Tegenwicht hiertegen blijft nodig. 

Simplisme

Het conservatisme.nl blijkt toch wel wortel geschoten te hebben, wellicht mede dankzij het simplisme ervan, de populistische stijl van de politici en het simplisme van de slechts tv kijkende bang gemaakte, onzekere dus zwevende kiezer, die meer stemt op een persoon zoals die op de televisie kort voor de verkiezingen overkomt dan op grond van een kritisch gelezen en overdacht programma. Democratie echter zou iets anders moeten zijn dan populisme en simplisme. 

Essay

Het bovenstaande is een korte samenvatting van een langer essay dat e.e.a. nader uitwerkt en voorziet van citaten en bronnen. Op zijn beurt verwijst dat essay weer naar langere en meer gedegen stukken, onder andere die van een gastschrijfster hier op Tegenwicht. 

Essay # 43: 

Neoconservatisme in Nederland

 

Start Weblog Inhoud Wat is nieuw English