Vorige Start Omhoog Volgende

Schelden in het Nederlands

Tegenwicht weblog # 43, 1 februari 2006

Ons aller minister Rita Verdonk blijft verfrissende ideeën spuien. Nu wil ze volgens de Volkskrant weer een gedragsregel invoeren dat er alleen nog Nederlands wordt gepraat op straat. 

Autochtone Nederlanders voelen zich unheimisch, zegt Verdonk met een goed Hollands woord (in slecht Duits, want het woord is unheimlich - Pfeijffer in NRC 27 januari 2007), als ze geconfronteerd worden met vreemde talen. Bovendien zou het goed zijn voor de integratie als het de norm wordt in het publieke domein voortaan alleen nog Nederlands te spreken. 

Ik weet dat het tegenwoordig zeer politiek incorrect wordt gevonden, maar ik moest onwillekeurig en ondanks mezelf denken aan de bezetting van '40-'45. De nazi's zagen hun eigen Herrensprache natuurlijk als superieur, maar een verbod op het in het openbaar spreken van Nederlands behoorde volgens mij zelfs niet tot hun draconische maatregelen.

Verder zag ik een scène voor me uit mijn eigen jeugd. Lang geleden was ik met mijn ouders en broertje op vakantie in het Spaanse dorpje van mijn vader. Aangezien Nederlands de moedertaal van zowel mijzelf als mijn broer is, raakten we een keer levendig in gesprek met elkaar in die moerstaal. Een verlichte bejaarde vrouw met een sjaaltje om haar hoofd sprak ons verontwaardigd aan: "¡Aquí se habla español!" (Hier spreekt men Spaans). Voor een tienerjongen reageerde ik redelijk ad rem: "Pues: coño, coño y coño. Eso es español, ¿no?" (Vrij vertaald: Nou daar gaan we dan maar eens: Kut, kut en nog eens kut! Dat is toch ook Spaans, of niet soms?) De verontwaardigde vrouw kreeg een rode kop en liep geschrokken verder.

Misschien dat Verdonk maar eens moet praten over het afschaffen van een verbod op het openlijk beledigen van agenten e.d., want dan zou de gevoelde verontwaardiging over haar gedragsregel tenminste elke keer weer welsprekend en creatief in Nederlands gescheld kunnen worden omgezet. Dat haalt in elk geval de ergste druk van de ketel. 

Nog effectiever lijkt het mij dat Verdonk naar een onbewoond eiland vertrekt met alleen Nederlandstalige medestanders, en zichzelf en de haren daar volledig afsluit van al die lelijke buitenlandse talen, om te beginnen met het Engels. Misschien dat zij zich echt prettig zou voelen in zo'n wereldje, zodat niemand buiten dat eiland nog last van haar zou hoeven hebben.

Nederlands praten op straat is heel belangrijk. Ik krijg van veel mensen mailtjes dat zij zich unheimisch voelen op straat.

Minister Verdonk op het VVD Congres, Rotterdam, 21 januari 2006

- - -

Welke gestoorde landgenoot zou het in z'n hersens halen om serieus te wensen dat iedereen verplicht werd op straat Nederlands te spreken? Mevrouw Verdonk!

Jan Blokker, De Volkskrant 21 januari 2006

- - -

[... W]ij weten allemaal donders goed wat zij bedoelt. Vieze enge terroristentalen van unheimliche mediterrane types, dat is waar de mensen bang van worden en op die angst speelt zij in. Turken en Marokkanen en andere ongure Arabische sujetten, die heeft zij op het oog. Hun wil zij een verbod opleggen om in het openbaar in hun moedertaal te communiceren. 

Dit betekent dat er twee mogelijkheden zijn. Ofwel de minister ontkent de bedoelingen die ik haar in de vorige alinea heb toegedicht en verklaart dat zij wel degelijk ook het Fries, het Spaans en het Engels op het oog had en dat het wel degelijk haar intentie was Nederlanders te verplichten om buitenlandse poëzie uitsluitend nog in vertaling te citeren en toeristen uitsluitend nog in het Nederlands te woord te staan op straat. 

Ofwel zij ontkent dit niet, waarmee zij bevestigt dat haar voorstel een overtreding van artikel 1 van de grondwet impliceert, doordat zij sommigen die zich in Nederland bevinden anders dan anderen het recht ontzegt op gebruik van hun moedertaal in het openbaar en waarmee zij bevestigt dat haar voorstel, in discriminatie van een bepaalde groep minderheden op grond van hun afkomst, racistisch is. 

In dat geval kan het bovenstaande beschouwd worden als aanklacht.

Ilja Leonard Pfeijffer, Linguam et mores secum vexit, NRC 27 januari 2006

 

Vorige Start Omhoog Volgende