Start Weblog Inhoud Wat is nieuw English

Flink indrinken - cool?

Jongeren en alcohol

Tegenwicht Opiniestuk # 46

Er is een probleem

Het gebruik van alcohol door jongeren is enorm toegenomen: op steeds jongere leeftijd wordt steeds meer gebruikt. Niet alleen bij het uitgaan: daarvoor gaat men eerst indrinken. Het platteland staat vol met keten waarin flink gedronken wordt. 

Alcohol is gevaarlijk voor jonge hersens die nog niet uitgerijpt zijn. De schade kan enorm en langdurig zijn en kan verstrekkende gevolgen hebben. Er ligt dus een probleem. 

Wat te doen?

Verbieden? Dat lost niets op. Het criminaliseert en creŽert een ondergronds circuit wat des te gevaarlijker is. Een verbod maakt alcohol des te aantrekkelijker voor jongeren die graag de grenzen opzoeken. Alles vrijgeven? Daar is alcohol nu net te gevaarlijk voor. Daarom wordt een leeftijdsgrens van zestien jaar alom gezien als de beste weg. Maar dan ook wel handhaven, want dat gebeurt nu in feite niet. In matigen zit ook een oplossing, zowel thuis als bijvoorbeeld op schoolfeesten, maar ook in de winkels: geen breezers meer in supermarkten. 

Voorlichten dan? Voorlichten van de jeugd blijkt nauwelijks te werken en er is forse concurrentie van de reclame - en veel sluikreclame - van de alcoholbranche waar miljoenen voor beschikbaar zijn, zo ongeveer het honderdvoudige van wat  voor voorlichting beschikbaar is. 

Ouders voorlichten is effectiever. Niet alleen over de alcohol zelf, maar vooral over hoe ermee om te gaan. Ouders zijn en blijven belangrijk voor tieners en zij zitten het dichtst bij het vuur. Het gaat dan om 

goed contact met je kind, om 

inleving in diens leefwereld, 

weerbaar helpen worden, 

grenzen stellen maar ook 

experimenteren met alcohol, oefenen dus, in dialoog, 

het goede voorbeeld geven en eerlijk zijn, kortom om 

ouderlijke liefde, betrokkenheid en trouw, 

wel vrij laten maar niet loslaten. 

Waarom eigenlijk?

Waarom gebruikt de jeugd zo massaal zo veel alcohol? Voor hun is het vooral fun, roes, vrijheid, grenzeloosheid. Experiment en steeds vaker ook groepsnorm: om er bij te horen, een cruciale behoefte, moet je wel meedoen. Voor sommigen is het ook een vlucht uit stress, eisen en problemen. Een bijkomend probleem is toch wel dat men vergeet dat het nog kinderen zijn en volwassen maatstaven gaat aanleggen maar ook volwassen vrijheden te vroeg toestaat.  

Opvoeden

We lijken vergeten te zijn dat er toch zoiets als opvoeden nodig is en blijft. Niet in de zin van repressie, maar in de zin van een dialoog waarin er iets geleerd wordt: 

zelfbeheersing, 

uitstel van behoeftebevrediging, 

moeite doen, 

problemen echt oplossen, 

tegen groepsdwang op kunnen, 

zelf een eigen identiteit ontwikkelen dus 

niet afhankelijk te zijn van een groepsidentiteit. 

Niet gemakkelijk dus, maar wel mogelijk. Niets werkt zo effectief als het goede voorbeeld: matiging dus in de gehele maatschappij. Voor opvoeden hoef je niet te studeren: iedereen moet dit kunnen vanuit intuÔtie en ouderliefde. Het is nog leuk ook om het te doen. Vet cool, gewoon doen dus. 

Lees nu het essay: 

Vechten tegen de bierkaai: alcoholgebruik onder jongeren

Start Weblog Inhoud Wat is nieuw English