Start Weblog Inhoud Wat is nieuw English

Opinie # 22

"... Behoud het goede"

Over het nieuwe conservatisme

Na de ruk naar rechts, en al voordien, zagen de mensen met conservatieve opvattingen hun kans om naar voren te treden. 
Stond 'conservatief' voordien gelijk aan 'niet best', nu lanceerde men 
'het nieuwe conservatisme', ook wel 'neoconservatisme' genoemd, 
met verve.

Wat zijn zoal de ideeŽn van dit nieuwe conservatisme?
Vragen ze om enig Tegenwicht, en zo ja: welk?

(Neo)conservatisme blijkt er in soorten en maten te zijn. De ene (neo)conservatief is de andere niet. Ook hebben de woorden en begrippen die daarbij gebruikt worden in het Nederlands een heel andere betekenis dan in de Engelstalige landen, met name de VS.

Een rondgang langs de diverse ideeŽn leverde een afkeer en een voorkeur op. De afkeer betreft het Amerikaanse fundamentalistisch-Christelijke conservatisme en al evenzeer naar het fundamentalistisch-Islamitische conservatisme. De voorkeur ging uit naar het kritisch conservatisme. Dit blijkt er namelijk ook te zijn.

Kritisch-conservatieven hangen niet een bepaald geloof of opvatting aan. Zij onderzoeken wat er is aan oude en nieuwe opvattingen en houden zich vervolgens aan de wijsheid van de apostel Paulus:

"Onderzoek alles en behoud het goede"

Het heeft zin om naar 'de conservatieven' te luisteren, althans voorzover deze kritisch, 'werelds' en conserverend (en dus niet reactionair) zijn. 

De sprong die we moeten maken is dat we accepteren dat de mens geŽmancipeerd en autonoom geworden is. Dit moeten we niet terugdraaien, maar benutten. Daarbij kan het geen kwaad om eens terug te kijken naar wat de geschiedenis van onze cultuur zoal aan waardevols heeft opgeleverd. Dat kan de eenzijdigheden in onze huidige cultuur, de cultuur van de ontevreden verwende consumerende zappende burger, best wel eens mooi compenseren.

We mogen het hedendaagse individualisme compenseren door meer naar het gemeenschappelijke te kijken, door een gemeenschap van autonome mensen te worden die in dialoog met elkaar zijn. Die dus naar elkaar luisteren, die hun opvattingen niet dwingend opleggen maar voorleggen aan een kritisch gehoor.

Lees nu het artikel:

 

Behoud het goede

Start Weblog Inhoud Wat is nieuw English