Start Weblog Inhoud Wat is nieuw English

Geweldloosheid ...

... utopie, mythe, kracht?

Een drieluik door gastschrijver Hans Feddema

Tegenwicht opiniestuk # 55, december 2009

 

Uw webmaster lijdt aan oogproblemen. Gastschrijvers schieten te hulp.
Met het oog op de naderende kerstdagen, alom gezien als een feest van 'vrede op aarde oor de mensen van goede wil', hier een drieluik over geweldloosheid.
Hans Feddema is antropoloog, publicist en actief in de vredesbeweging - http://www.hansfeddema.nl

(1) 

Geweldloosheid als bewustzijn en liefdeskracht?  
Inleiding te Amersfoort in 'Expeditie' (24 maart 2007)

"Geweldloosheid is behalve een methode niet in de laatste plaats een houding. Een houding als weerspiegeling van hoe je in het leven staat, hoe je jezelf ziet, als levend vanuit dualiteit dan wel vanuit kosmische eenheid, en hoe je van daaruit jezelf, de medemens, dier en natuur bejegent. Geweldloosheid heeft dan ook veel zo niet alles met bewustzijn te maken."

(2)

Geweldloosheid als beleving van spiritualiteit - Hans Feddema (26 augustus 2007)

"Geweldloosheid wordt vaak gezien en verkreeg haar bekendheid als alternatieve methode van conflictoplossing. Maar zij is heel wat meer dan dat. Je kunt zelfs spreken van een wereldbeeld, met een eigen manier van leven, met een eigen spiritualiteit. Kortom een (spirituele) levenshouding."

(3)

Rampzalig utopisme als uitvloeisel van christelijke mythe - Hans Feddema (20 juni 2008) - Dit artikel verscheen eerder in Friesch Dagblad op 24 juni 2008.

"Geweld is de diepste kern van onze samenleving, schreef filosoof Ger Groot eens. Maar geweld is in zoveel dimensies en gradaties aanwezig in het leven, ook in onszelf, dat we het vaak verdringen. En wat mensen ook graag doen, is het kwaad bij de ander situeren.
Dit fungeert als een soort verlossing. Je hoeft je eigen geweld dan niet in de ogen zien, maar projecteert het op een zondebok. En voor je het weet, ben je in de greep van geweld.
Erkenning van de eigen schaduw dat geldt ook voor groepen of naties , is al een vorm van heling en tevens een enorme geweldspreventie."

Start Weblog Inhoud Wat is nieuw English