Start Weblog Inhoud Wat is nieuw English

Opinie # 26

Het ultieme gevaar: seks

Wij spraken over de over-bescherming van kinderen:
te veel beschermen beschermt helemaal niet. Juist door op straat te spelen leren kinderen met medemensen om te gaan en auto's te ontwijken.

Toch zien veel mensen niet dat de auto de grootste kindermoordenaar is, gevolgd door suÔcide van tieners bij school- of andere problemen, gevolgd door bedreigingen uit het eigen gezin. 

De grootste angst is dat kinderen met zoiets engs als seks te maken krijgen: het ultieme gevaar.

In het Engelstalige buitenland is deze angst tot een ware kunst verheven. In de VS en Engeland bijvoorbeeld heeft de angst voor 'pedofilie' irrationele en hysterische vormen aangenomen. 
Onderwijs, sport, cultuur, gezinsleven en burgerrechten worden er door aangetast, "ter bescherming van de jeugd", die hierdoor in feite meer gevaar loopt. 

Wij noemden er eerder al wat voorbeelden van uit de VS: de twee-jarige exhibitionist, de 11-jarige - of jongere - 'aanranders', de 'sociale' dienst op de stoep om de kinderen weg te voeren als er ooit een foto in het badje is gemaakt. 

Amerika kent geen seksuele voorlichting, alleen anti-seksuele voorlichting die alleen onthouding predikt en niet vertelt van voorbehoedsmiddelen. Het gevolg is een enorm aantal ongewenste tienerzwangerschappen en ware epidemie aan jonge AIDS patiŽnten.  Tal van landen, bijvoorbeeld die in Zuid-Amerika, kennen heel wat lagere cijfers van deze problemen - en veel meer openheid in seks en veel meer vrijheid voor de jeugd.

Nederland scoort als een van de beste landen in dit opzicht, al doet zich nu het probleem voor van de allochtone tieners die te weinig van seks afweten, homoseksualiteit verafschuwen en voorlichtingslessen niet bij mogen wonen. 

Je hoeft kinderen informatie over seksualiteit helemaal niet te onthouden. Ze weten instinctief al heel jong waar de kindertjes vandaan komen, net zoals dieren dit instinctief weten. Door er niet over te spreken geef je vooral de boodschap door dat daar niet over te spreken valt, dat seks  vies, eng, raar en geheimzinnig is waartegen je alleen maar gewaarschuwd moet worden. Een gezonde seksuele ontwikkeling wordt daardoor alleen maar belemmerd. 

Ons punt is nu dat wij hier het hoofd koel houden en niet die hysterische weg opgaan van de Engelssprekende landen, dat we de Noodzeewind dit niet laten overwaaien, maar onze eigen weg hierin blijven gaan: de weg van openheid, van seksuele opvoeding van de wieg tot aan de eerste baan, en van relatieve vrijheid voor de jeugd.

In Amerika heeft Judith Levine hier een boek over geschreven:

Harmful for Minors; The perils of protecting children from sex, (Gevaarlijk voor kinderen; de gevaren van het beschermen van kinderen tegen seksualiteit), University of Minnesota Press, 2002.

In de achtergrondliteratuur presenteren wij een Nederlandstalige beschouwing over dit boek.

De Nederlandse tegenhanger van Levine's boek is al verschenen in 1992:

Het seksuele gevaar voor kinderen; mythen en feiten;
Benjamin Rossen & Jan Schuijer (red.), Swets & Zeitlinger, 1992.

Het boek schetst hoe die Amerikaanse wind overwaaide naar Nederland. Wij presenteren er enkele hoofdstukken van. Een ervan beschrijft hoe er een beeld is gecreŽerd, en bepaald niet naar de realiteit, van 'de pedofiel als het ultieme gevaar'. Stukjes zeldzame realiteit worden uitvergroot en als standaardverschijnselen neergezet. Het is een proces van zondebokvorming, het scheppen van een gemeenschappelijke vijand, de volksduivel. Geen reŽel gevaar voor kinderen, maar een ingebeeld gevaar. De overdreven bescherming ertegen, en tegen alles wat met seksualiteit te maken heeft, is veel gevaarlijker. 

Van Nederlandse bodem is ook een essay van een RIAGG medewerker met preventie van misbruik als taak. Het essay is door omstandigheden destijds niet gepubliceerd, maar hier integraal opgenomen: "Die van ons doen zoiets niet", samen met een vertaling van het eerste hoofdstuk van het boek van Randall waar het essay naar verwijst:

Childhood and Sexuality, a Radical Christian approach;
(Kinderen en seksualiteit, een radikaal-christelijke benadering) Pittsburg, 1992.

Over 'volksduivel' en 'radicaal christendom' gesproken, het artikel van Kirkegaard & Northey beschrijft dat zondebokproces nauwkeurig - maar ook hoe kerkgemeenschappen er een meer realistisch en humaan antwoord op vonden. 

En nog wat meer artikelen, al dan niet vertaald. Zie maar eens:

Achtergrondliteratuur

 

Start Weblog Inhoud Wat is nieuw English