Start Omhoog Weblog Wat is nieuw English

Opinie # 24

Fundamentalisme in Nederland

In het vorige stuk schreven wij over het fundamentalisme zo her en der in de wereld.
Nu kijken wij naar het fundamentalisme in Nederland.

Is het er? 
Waar?
Waar komt het vandaan?
Hoe ermee om te gaan?

Na 11 september 2001 barstte er heel wat discussie los over terrorisme, veiligheid en over Oost en West. Ging deze discussie in de meeste landen over de eerste twee onderwerpen, terrorisme en veiligheid, in Nederland spitste het gesprek zich toe op de islam. In andere landen speelde dit onderwerp veel minder, maar hier overheerste dit onderwerp het gehele debat.

We hadden hier al zoiets gaande, namelijk het multiculturele debat, aangeslingerd door Bolkestein in 1991, leven ingeblazen door Paul Scheffer in 2000, en echt tot een publiek debat gemaakt door Pim Fortuyn - die ook weerwoord kreeg.

"Het is niet genoeg waakzaam te zijn. We zullen de barricades op moeten om onze normen en waarden uit te dragen en te beschermen. Een koude oorlog met de islam is onvermijdelijk." - Pim Fortuyn.

"Tegen de islam of het fundamentalisme? Als een Europeaan, een Nederlander spreekt van een oorlog tegen de islam, dan begrijpt hij niets van de historie van zijn eigen land. Hij weet kennelijk niet wat de verlichting inhoudt. Hij is onverantwoord, gevaarlijk en een extremist, net als de moslims die bij wenst te bevechten." - Prof. Mohammed Arkoun

Zo ging het debat na 11 september 2001 verhevigd door.

Veel politici deden precies wat ze niet moesten doen. 

In plaats van op een verstandige manier leiding te geven, dreven ze op de stroom mee, hierbij geholpen door een menigte publicisten. In plaats van een dialoog te leiden, werden er een reeks politieke ballonnen opgelaten:

Een LPF-minister wilde jonge Marokkanen, voorzien van een Nederlands pasport en hier geboren en getogen, het land uitzetten - iets dat de grondwet helemaal niet toestaat.

De VVD wil imams uitwijzen dan wel niet toelaten en subsidies intrekken die voor allochtonen bestemd zijn.

Het CDA wil de Arabisch-Europese Liga hier verbieden, wat vermoedelijk ook volgens de grondwet niet kan.

Politici wilde de moskeeŽn gaan controleren, islamitische scholen tegenhouden en het onderwijs in het Turks en Arabisch stopzetten. 

Scholen begonnen hoofddoekjes en sluiers te verbieden.

Het gevolg was angst voor allochtonen, imams, scholen, jongeren en zelfs voor vrouwen die zich sluierden. Er ontstond een wij tegenover zij klimaat. Iedereen maakte zich druk over radicale islamieten - niemand over fundamentalistische christenen en rechts-radicale geluiden in de politiek die, zo niet indruisten tegen, dan wel op het randje waren van onze grondwet.

De grondwet bleef kalm en de koningin verstandig

De grondwet bleef rustig wat hij was; die kun je niet zo maar veranderen en niet zo maar passeren. Hij trilde wel wat verontwaardigd in zijn boekenkast, maar bleef waar hij was en bleef staan voor waar hij voor stond. "Je maintiendrai", zei hij, Nederlands wapenspreuk: "Ik zal stand houden".

Onze grondwet kent vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en van onderwijs. Dit is een groot goed dat we moeten behouden - dan maar even verstandig conservatief zijn.

De koningin sprak een kerstrede uit waarin zij aandrong op een dialoog en op het accepteren van verschillen tussen mensen. 

Dit was verstandig en realistisch. We hebben hier in Nederland een situatie waarin weinig fundamentalisme aanwezig is. Voor zover het er is, is het ten dele opgeroepen door het Nederlandse beleid dat allochtonen snel isoleert en dat allochtone jongeren en migranten weinig anders te bieden heeft dan verveling en zinloosheid.

Wat speelt er?

We moeten dus eens kritisch naar onszelf kijken. Goed, ook naar islamitisch Nederland: naar de scholen, de imams en hun moskeeŽn, naar de jongeren, naar de hoofddoekdraagsters en naar ons eigen multiculturele debat.

Kunnen we ook iets doen?

Niet iedereen is minister of kamerlid, maar iedereen woont in een woonplaats en in een buurt. Menigeen heeft te maken met een school of kerk, of komt in een kantine of cafť waar de debatten plaats vinden. Misschien kunnen we wel iets doen.

Over al deze zaken schreven wij een essay.

Essay

Klik erop en u krijgt het te zien.

 

Start Omhoog Weblog Wat is nieuw English