Vorige Start Omhoog Volgende

Citaten uit

Te strenge straf schaadt jongere

Nico de Fijter − Trouw 28/03/11 

Het opvoedende karakter van het Nederlands jeugdstrafrecht raakt ondergesneeuwd. Er ligt te veel nadruk op het streng straffen van jonge delinquenten. Dat moet veranderen, 
want alleen maar straffen heeft meestal geen zin, stelt de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een advies aan staatssecretaris Teeven dat vandaag verschijnt.

Wie denkt dat streng straffen tot gedragsverandering bij jongeren leidt, vergist zich, zegt de raad. Daar is veel meer voor nodig.

[... ... ...] 

Ronny van de Water, kinderrechter en voorzitter van de RSJ-commissie [...] 

"Dat betekent dat je het strafrecht niet te snel van stal moet halen, maar vooral moet zoeken naar andere manieren om hen weer op het juiste pad te krijgen."

Bovendien zijn de overgrote meerderheid van door jongeren gepleegde strafbare feiten eerder 'uitglijders' dan voorboden van een criminele loopbaan, stelt de RSJ. 

"Alleen maar straffen heeft vaak juist een negatief effect op de ontwikkeling van de jongere." 

Alles moet erop gericht zijn om 'de ontwikkeling van de jongere te stimuleren, hem te (her)opvoeden, te resocialiseren, hem op een goede toekomst voor te bereiden en te weerhouden van een verdere criminele carrière'.

Daar is iedereen bij gebaat, vindt de RSJ, ook het slachtoffer en de samenleving. Want een pedagogische behandeling - bijvoorbeeld door trainingen of bemoeienis door de raad van de kinderbescherming - leidt veel minder vaak tot recidive dan alleen maar straffen, blijkt volgens de raad uit onderzoek. 

[...] 

Aanbevelingen

In het (ongevraagde) advies 'Het jeugdstrafproces: toekomstbestendig!' doet de raad een lange reeks van aanbevelingen, waaronder: 

Stop met het berechten van 16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht.
Berecht 12- en 13-jarigen alleen via het strafrecht als het echt niet anders kan.
Voer apart jongvolwassenenstrafrecht in voor 18- tot 24-jarigen.
Zorg dat bij elke jongere een individuele, op zijn ontwikkeling toegesneden afweging kan worden gemaakt over vervolging en strafmaat.
Zorg ervoor dat een jongere niet meer kan weigeren om met een advocaat te praten voordat hij voor het eerst wordt verhoord.
Toets vaker of de voorlopige hechtenis van een opgesloten jongere nog wel terecht is.
Vernietig DNA-materiaal dat bij jongeren is afgenomen zodra ze 23 jaar oud zijn, met uitzondering van jongeren die een zeer ernstig geweldsdelict hebben gepleegd.
Maak aparte regels voor het afgeven van een verklaring omtrent gedrag voor jongeren: door een veroordeling kunnen ze zo'n verklaring soms niet krijgen, hoewel dat 
voor een opleiding of stage erg belangrijk is.

Vorige Start Omhoog Volgende