Vorige Start Omhoog Volgende

Citaten uit

Zero tolerance werkt niet en is al op zijn retour

Thaddeus Müller* | NRC | Opinie Opinie | Zaterdag 26-03-2011

Verbonden aan de sectie criminologie van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In de Verenigde Staten is zero tolerance op zijn retour, vanwege kwalijke neveneffecten. Daar zouden ze in Rotterdam van moeten leren.

[...]

De lik-op-stukbenadering van boa's [buitengewoon opsporingsambtenaren] en politieagenten is in Rotterdam, en vooral in de multiculturele wijken [...] een vanzelfsprekend gegeven.

Dit heeft consequenties voor hoe bewoners zich verhouden tot de handhavers van de wet. De dynamiek tussen hen en bewoners is hier volstrekt anders dan die in witte woongebieden. 
[...] 
In een gemengde wijk in Rotterdam, zoals het Oude Westen of 
Delfshaven, komen bewoners dagelijks een boa of politieagent tegen op straat. Dit betekent dat een bewoner van dergelijke wijken zich vrijwel altijd bekeken weet door (semi-)politionele ogen. 

[... ... ...] 

De Verenigde Staten hebben ruim twintig jaar ervaring met zero tolerance. Uit onderzoek blijkt dat deze maatregel de arme, zwarte, stedelijke bevolking onevenredig hard treft. Een kwalijk neveneffect is dat deze stadsbewoners een groot wantrouwen 
hebben ontwikkeld jegens de politie en de overheid. 

Ook hebben onderzoekers geconstateerd dat de daling van criminaliteit weinig te maken heeft met zero tolerance, maar eerder samenhangt met sociaal-economische omstandigheden. Zero tolerance is daarom in diverse Noord-Amerikaanse steden op zijn retour.

In onze grote steden, Rotterdam voorop, is de zero tolerance nog steeds uiterst populair onder politici en beleidsmakers. Als het aan dit kabinet ligt, komen daar nog meer wetten bij, gericht tegen bijvoorbeeld softdrugs, hangjongeren en illegalen. Deze wetten zullen resulteren in nog meer politieacties in multiculturele wijken.

De eerder genoemde, negatieve neveneffecten van zero tolerance zijn al merkbaar. 
[...]
Jongeren zeggen dat de aanpak van de politie onredelijk en hard is. Door die ervaren onrechtvaardigheid raakt het vertrouwen in de politie en de overheid beschadigd. Dat is het laatste wat een kabinet, van welke signatuur ook, moet willen.

[...] 

Dalende criminaliteit hangt niet samen met zero tolerance, maar met het hebben van een baan.

Vorige Start Omhoog Volgende