Vorige Start Omhoog Volgende

Citaten uit

'Eet vis, blijf sober en verspil niet'

Bisschop Gerard de Korte van Groningen pleit voor de herintroductie van de vleesloze vrijdag. Vis mag wel. En een ei is ook goed.

[...]

„Oorspronkelijk laten rooms-katholieken op vrijdag het vlees staan uit religieuze motieven. Wij staan dan stil bij het lijden van Jezus Christus en dat doen we door die dag te matigen. Dat moeten we vooral blijven doen. Maar daarnaast kan een vleesloze dag ook een enorme bijdrage zijn aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Oók een reden voor de versobering van ons eetpatroon.”

[...]

„[...] We kunnen de wereld niet consumeren, wij moeten haar in goede staat overdragen aan onze kinderen. De een heeft het over de zorg voor het klimaat of het tegengaan van vervuiling, de ander gebruikt de term rentmeesterschap. Maar beiden koesteren de aarde door matiging. Dat is het belangrijkste.”

[...]

„[...] Toen ik hoorde van de Meat Free Monday van Sir Paul McCartney dacht ik aan onze rooms-katholieke vrijdag. Die moeten we opnieuw in stelling brengen. Via die symbolische daad aan het einde van de week, moeten we bewustwording kweken. Blijf sober, verspil niet. Dat is de boodschap. ”

[... ... ...]

„Ik spreek namens de Nederlandse bisschoppen over het milieu. Ik kan geen uitspraken doen over technische zaken, wel over morele. Dat is ook mijn verhaal. Ik geloof wel sterk in wat ze democratische dwang noemen. Wat dat betreft sprak het pleidooi van Ahold in Trouw me erg aan. De onderneming vindt dat de overheid een doorbraak moet forceren op de markt voor biologische en fair trade producten. Die kant moeten we op.”