124 - Lees meer

Start Omhoog

Op welk bedrijf Q-koorts heerst, blijft geheim - Q-koorts - Enorme omvang van Nederlandse veehouderij is belasting voor volksgezondheid - Hans van der Lugt, NRC Handelsblad 2 september 2009

Harde bewijzen hoe de Q-koorts zich verspreidt, zijn er niet. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Het is hapsnap wat er tot dusver is gebeurd.

Vooral geen beelden van bungelende geiten; Veehouderij - Bio-industrie houdt al jaren alle touwjes in handen in parlement en regering; Marianne Thieme, NRC Handelsblad 18 december 2009

De intensieve veehouderij zorgt voor leed en immense problemen in de wereld. Maar minister Verburg is alleen bezorgd voor het imago van de sector, stelt Marianne Thieme.

De beste kans om af te rekenen met deze bio-industrie ligt in de komende dagen. Eet vanaf deze Kerst niets meer wat daaruit afkomstig is. Omdat deze bedrijfstak alleen maar slachtoffers maakt: onder boerengezinnen Afrikaanse kinderen, burgers in het buitengebied en vooral onder dieren.

'Eet vis, blijf sober en verspil niet' - Trouw 15 december 2009

Bisschop Gerard de Korte van Groningen pleit voor de herintroductie van de vleesloze vrijdag.

Moet het echt zo gaan? Titus Rivas, http://titusrivas.blogspot.com/ , 20 december 2009

Dierenartsen beginnen met het ruimen van geiten en schapen was vanmorgen te lezen op de website van nu.nl en van de Partij voor de Dieren. Het zou om maar liefst 40.000 dieren gaan. Kennelijk hebben de handtekeningenacties niet mogen baten, hoeveel mensen hier ook aan mee hebben gedaan. Beschaving en een basaal mededogen moeten voor de zoveelste keer wijken voor hebzucht en egoïsme.

Niet dat dit een uitzondering vormt zo rond de kerst. De slachthuizen draaien immers op volle toeren om de meeste mensen te voorzien van een extra 'feestelijk' maal. Er zullen wel miljoenen dieren meer sterven speciaal voor de kerstdis.

Ruimingen Q-koorts; Titus Rivas, 
http://titusrivas.blogspot.com/, 9 december 2009

Een paar weken voor de jaarlijkse massale kerstslachtingen weer een macaber bericht over voorgenomen ruimingen van (drachtige!) geiten en schapen. [...] 
De ruimingen zijn daarom zo schokkend omdat ze aantonen dat commerciële, rendabele (en dus door de meeste consumenten voldoende bekostigde) veeteelt per definitie haaks moet staan op zelfs maar de meeste elementaire diervriendelijkheid.

Intensieve slachtpartij; Commentaar; NRC Handelsblad, 17 december 2009

De maatschappij, politiek Den Haag, is toe aan een fundamenteel onderzoek naar de redenen van bestaan van de bio-industrie in het door mens en dier druk bevolkte Nederland. Met inachtneming van sentiment én ratio.

Veeboer heeft harde hand nodig; Veehouderij Antibioticagebruik bij dieren moet omlaag voor volksgezondheid; Dik Mevius & John Degener; NRC Handelsblad 9 december 2009

De Nederlandse veehouderij is in vergelijking met andere Europese landen koploper op het gebied van het antibioticagebruik. Dat brengt een groot risico met zich mee. Bacteriën worden daardoor op grote schaal resistent tegen antibiotica. Dat probleem is extra groot als een dierziekte kan overspringen op mensen. [...]
Uiteindelijk - en dat is het werkelijke gevaar van het overmatige gebruik van antibiotica - kan het gebeuren dat er geen werkzame antibiotica meer zijn om mensen en dieren te behandelen.

Anesthesisten tegen Hollandse castratie biggen; CO2-verdoving veroordeeld; Jeroen den Blijker, Trouw 25 november 2009

In de discussie over kooldioxide als verdovingsgas hebben de dieranesthesisten nu officieel stelling genomen: hun internationale organisatie is tegen castratie van biggen onder CO2-verdoving.

Doktersprotest tegen varkens- en kippenfabriek - Agropark - [& fijnstof] - Onno Havermans, Trouw 5 december 2007

[...] Het meest bevreesd zijn de 31 dokters voor de komst van een Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB), waarin 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij, een mestvergisterij en een composteerbedrijf worden samengebracht.

„Dat fijnstof schadelijk is, hoeven we toch niet meer te bewijzen?” [...]

Naast de zorgen om fijnstof vrezen de artsen ook voor de uitbraak van besmettelijke ziekten die van dieren op mensen kunnen overslaan. [...]
Door overmatig gebruik van antibiotica – in veel mesterijen gaat het middel standaard door het voer – raakt de bacterie resistent [...].

Bij inademing is fijn stof schadelijk voor de gezondheid. Mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten hebben meer klachten en bij kinderen kan langdurige blootstelling aan fijnstof de ontwikkeling van de longen belemmeren.

We moeten op een nieuwe manier leren omgaan met mens, dier en milieu; Michiel Korthals*, NRC Handelsblad 15 december 2007

Er is de afgelopen jaren veel fout gegaan op het gebied van voedsel en landbouw. Een analyse van de belangrijkste problemen, en suggesties voor een oplossing.

Mensen en andere dieren - Op weg naar grote veranderingen -Tegenwicht Opiniestuk # 42

Als wij mensen echt willen luisteren naar ons geweten, zal de wereld er ook voor andere dieren heel anders uit gaan zien.

 

Start Omhoog