Start Omhoog

Overbezorgdheid - buitenland (vertaald)

Bangerikken - Over Frank Furedi's boek De angstcultuur  (The Culture of Fear), 1997; Vertaald uit het Engels. Auteur & bron onbekend. 14th March 2001

[Furedi] merkt vooral op dat kinderen niet langer hun eigen gang kunnen gaan. Hij noemt dit "de kolonisatie van de kinderwereld door de volwassenen". Als gevolg hiervan, zegt hij, zijn de volwassenen niet alleen ingetrokken in de wereld van de kinderen, maar zijn de deze gaan beheersen in een mate die alarmerend en ongezond is.

Broer, Thijs, Het gevaar van georganiseerd wantrouwen; Frank Furedi; Door Thijs Broer,
VN, 12 mei 2001

[...] In Culture of Fear (1997) betoogt Frank Furedi, hoogleraar in de sociologie aan de universiteit van Kent, dat de westerse samenleving steeds vatbaarder wordt voor collectieve angsten. [...]
"Dit soort Anglo-Amerikaanse preoccupaties," zegt hij, "is steeds meer een wereldwijd verschijnsel geworden. Ook Nederland wordt er meer en meer door be´nvloed. We staan nog maar aan het begin van dat proces en zijn nog niet in de buurt van het einde." [...]
"Nederland is een betrekkelijk beschaafd land," zegt : Frank Furedi. "Maar het is langzamerhand wel rijp voor allerlei Anglo-Amerikaanse dwangneuroses."

Burg, Lineke van der,  Mama is bang; NRC, 1 september 2001

Ouders worden steeds bezorgder, signaleert de Engelse socioloog Frank Furedi. Hij schreef  het boek Paranoid Parenting. Dit is geen angst meer, dit noem ik paranoia.
De trend is onmiskenbaar. Ouders worden angsthazen. Peuters die van top tot teen zijn gehuld is zonwerende pakken. Schoolreisjes die steeds vaker worden afgeblazen. En kinderen die steeds minder vaak alleen naar school fietsen of spelen op straat. 
[...] Wat Furedi uit Amerika naar Engeland  ziet overwaaien is een toenemende angst van ouders voor de veiligheid van hun kinderen.    
[...] Geen enkele officiŰle richtlijn, hoe goed bedoeld ook, kan tippen aan jouw kennis van je kind. Ouders weten het best wat hun kind aankan. Vertrouw daarom op jezelf bij het geven van vrijheid en het eisen van discipline.  

Luyendijk, Wubby, Ouders zijn managers geworden, NRC 8 september 2001
Ouders worden angsthazen, signaleert de Britse socioloog Frank Furedi, en kinderen zijn daar de dupe van. Lezers reageren instemmend, en ook opgelucht. 'Ouders leren kinderen het leven af.' 

De straat is veiliger geworden; Vertaling van Streets safer for children than ever before, 11 Juni 2000, Auteur & bron onbekend

Recent onderzoek heeft uitgewezen de cijfers betreffende de ontvoering, moord, geweld, verwondingen en verkeersongelukken van kinderen de laatste tien jaren gedaald zijn. Desondanks zijn de ouders ongelofelijk bang. De mythe van het gevaar dat om iedere straathoek zou loeren is zo alarmerend dat de jeugdwelzijnsinstelling Schotland Speelt (Play Scotland) op een conferentie gisteren in Glasgow een verklaring heeft uitgegeven waarin zij de ouders duidelijk wil maken dat ouders hun kinderen juist schade berokkenen door hen onnodig overdreven te  beschermen.

Families for Freedom (Vrijheid voor het gezin), Enge mannen; Vertaling van Stranger Danger.

Vrijheid voor het gezin is opgericht in Juni 1996 [in Groot BrittanniŰ] door een groep ouders en beroepsmensen die met kinderen werken. Wij menen dat de risico's voor kinderen erg worden overdreven.

Freely, Maureen & Bright, Martin, Wees niet parano´de, wordt Britse ouders aangeraden; Controversieel boek zegt dat obsessieve angst voor de veiligheid van kinderen een grotere bedreiging voor hen zijn dan enge mannen of pedofielen. 
Vertaald uit The Observer, 11 maart 2001

Een controversieel boek dat deze week gepubliceerd wordt wil ouders ertoe aanzetten hun kinderen meer risico te laten lopen en op te houden met de paniek over enge mannen en pedofielen op kinderspeelplaatsen. De schrijver van het boek, Frank Furedi, lector in de sociologie aan de universiteit van Kent, betoogt dat de obsessie met de veiligheid van kinderen meer kwaad doet dan de risico's op zich.
Parano´de ouderschap; Wees niet zo bang en wees een goede ouder (Paranoid Parenting, Abandon Your Anxieties And Be A Good Parent), zegt dat ouders op hun hoede zouden moeten zijn voor de aloude 'op het kind gerichte' deskundigen en zegt de regering de wacht aan zich niet te bemoeien met gezin en ouderschap. 

Furedi, Frank, Parano´de ouderschap; Wees niet zo bang en wees een goede ouder - Inleiding. 
Vertaling van de Introduction van Paranoid Parenting, Abandon Your Anxieties And Be A Good Parent, 2002, Allan Lane.

Meer dan ooit staan ouders er alleen voor. [...] Een sfeer van verdachtmaking verwijdert vaders en moeders van de wereld der volwassenen. Op zijn beurt zorgt dit probleem ervoor dat ouders angstig zijn en over-reageren - niet exact op het gevaar dat zij in vreemde mannen zien, maar op elk probleem dat met de ontwikkeling van hun kinderen te maken heeft. Zoals we [in dit boek] zullen zien, is het parano´de ouderschap intussen doorgedrongen in vrijwel elk aspect van het grootbrengen van kinderen.

Furedi, Frank, De kinderen geen kind meer en de ouders in paniek - Laat de kinderen kind zijn en de volwassenen volwassen, zegt Frank Furedi. 
Vertaling van Robbing kids of their childhood and teaching parents to panic; Let children be children and adults be adults, says Frank Furedi, Living Marxism, issue 113, September 1998

Het hele idee dat een kind iets zonder toezicht doet -- men noemde dit "spelen" -- is nu alleen maar "risico" voor de kinderverzorgers. Wie nu nog vragen stelt bij het constante toezicht op kinderen, wordt onverantwoord ouderschap in de schoenen geschoven. Ouders die hun kinderen alleen naar school laten gaan staat bloot aan een hoop roddel. Verantwoord ouderschap wordt steeds meer gezien als bereidheid de kinderen constant onder controle te houden.

Furedi, Frank, Pas op: een volwassene! - Vertaling van Watch out, adults about, Augustus 1999, bron onbekend.

Onze obsessie met kindermisbruikers vernietigt het traditionele vertrouwen tussen de generaties. [...] Kruisvaarders in de jeugdbescherming hebben zelden last van gebrek aan feiten. Dit gebrek bewijst alleen maar dat het probleem "verborgen" of "onzichtbaar" is en het vraag alleen maar om een nieuwe campagne om de mensen zich ervan bewust te laten worden. [..]
Het niet vertrouwen van volwassenen, vooral van mannen, heeft een vernietigende invloed op werkverhoudingen tussen volwassenen en kinderen.

Males, Mike, Vrijheid: alleen voor volwassenen; Vertaling van Freedom: For Adults Only; Youth Today, November 2002, Vol. 11, No. 9

Tijdens min recente bezoeken aan Canada, Mexico, Costa Rica en Ecuador zag ik jongeren die zich heel gewoon gedroegen op een manier die Amerikaanse deskundigen de stuipen op het lijf zouden jagen: [...]
Volgens de Amerikaanse deskundigen moeten de Europese, Canadese en Latijns-Amerikaanse tieners wel in hun ontwikkeling beschadigde alcoholverslaafde misdadigers zijn. Amerikaanse deskundigen laten slechts zelden hun dogma's door de werkelijkheid be´nvloeden. [...]
Nu Amerika de andere landen van de wereld oorlogszuchtig afblaft over kwesties als vrijheid en moraal, moeten we misschien eens nadenken waarom het Land van de Vrijheid 's werelds meest immorele dictator is voor zijn eigen jeugd.

Sunday Times, drie artikelen uit de -; 3 augustus 1999, vertaald:

Het waarschuwen voor enge mannen roept kritiek op ('Stranger danger' warning to young  draws criticism)
Kinderen van twee jaar zou je al de eerste beginselen van persoonlijke veiligheid moeten aanleren, zoals het nooit praten met vreemden, aldus de boodschap van een welzijnsinstelling gisteren in deze krant.
In een campagne die het gevaar van enge mannen (stranger danger) moet belichten adviseert de NSPCC ouders jonge kinderen nooit alleen in de auto achter te laten - zelfs niet voor enkele minuten - en om kinderen onder de acht nooit toe te staan alleen buiten te spelen.

Parano´de ouders ontnemen kinderen de vrijheid om te spelen (Paranoid parents 'denying children freedom to play)
Kinderen wordt de mogelijkheid onthouden om te spelen zoals de vorige generaties met plezier deden, vanwege overdreven angst van hun ouders, aldus een deze week gepubliceerd onderzoek. Een overmatige angst voor vreemden, zorgen over het verkeer en het niet toestaan van wat dan ook met enig risico zorgen voor een ongekende mate van over-bescherming.
.

Een commentaar in de Sunday Times 
[...] Onder hem gaapte twaalf voet ruimte tot aan de grond. Ik pakte hem op. De moeder echter, die uiteindelijk naar buiten kwam om te zien waarom hij huilde, barstte los in een stortvloed van beschuldigingen van misbruik. Als ik een man was geweest had ze de politie gebeld.
Tegenwoordig wordt iedere volwassene die zonder een uurloon belang stelt in onze kinderen,  aangezien voor een pedofiel. 

Waar is het spelen gebleven? Vertaling van What Ever Happened To Play? 22April 2001, Time Magazine, online, auteur onbekend

[...] "We roven hun kindertijd weg", zegt Dorothy Sluss, een professor in de vroegkinderlijke opvoeding aan de staatsuniversiteit van East tennessee. "We kennen geen waarde meer toe aan het spelen in onze maatschappij. Het is een woord, meer is het niet." Statistieken geven haar gelijk.

Waiton, Stuart, Over Bang voor de jeugd? Avondklokken, misdaad en toezicht op jongeren; Vertaling van About Scared of the Kids? Curfews, crime and the regulation of young people. 

De hamvraag die de schrijver zich stelt is: "Hoe kunnen degen die in de samenleving werken omgaan met de hoge mate van angst en onzekerheid die er heerst tussen de verschillende generaties?"
De onderwerpen die hij aansnijdt zijn onder andere

Het belang van het alleen spelen van kinderen,

Hoe de angst jonge mensen van de samenleving uitsluit,

het belang van gemeenschapsvorming,

de rechten van de kinderen,

lopen jonge mensen werkelijk gevaar? en

het toenemende toezicht op jonge mensen.

Waiton, Stuart, Met de hekken komt de angst; Vertaling van Fear goes with the fences, 04/01/2002 Times Educational Supplement

Het idee om van een school een fort te maken in het tijdperk na Dunblane geeft nu net het verkeerde signaal af over de scholen en hun plaats in de gemeenschap, aldus Stuart Waiton.

Zwaluwen, amazones ... gevangenen; Vertaling van Swallows, Amazons... prisoners, 15 Juli 2000, auteur & bron onbekend 

Jongens en meisjes gaan buiten spelen - nee, niet meer. [...]
Ik zeg dan dat verantwoordelijk gedrag inhoudt dat je je angsten in de juiste proportie houdt en dat je je kinderen leert met gevaren om te gaan en dat je hen toestaat hun recht op om op straat te spelen heroveren. [...] 
Ik wil zeker niet dat mijn kinderen sufferdjes worden. De enige manier waarop zij kunnen leren dat niet te worden is door vrijgesteld te worden van de gevaarlijke paranoia van over-beschermende ouders.

 

Start Omhoog