Vorige Start Omhoog Volgende

Citaten uit: 

Een vergelijking van Islam en Democratie (2001)

De Profeet zegt dat alle mensen net zo gelijk aan elkaar zijn als de tanden van een kam. De Islam maakt geen onderscheid op basis van ras, huidskleur, leeftijd, nationaliteit of fysieke kenmerken.

De Profeet verklaarde: “Jullie stammen allen af van Adam en Adam is gemaakt van klei. O dienaren van God, weest broeders [en zusters].” Degenen die eerder geboren zijn, meer welvaart en macht dan anderen hebben, of tot bepaalde families of etnische groepen horen, kunnen daar geen recht aan ontlenen om over anderen te heersen.

De Islam kent [onder andere] de volgende uitgangspunten:
... 
De vrijheid van godsdienst en het recht op leven, op persoonlijk bezit, op voorplanting en op gezondheid (zowel geestelijk als lichamelijk) mogen niet geschonden worden.
Het privé-leven en de onschendbaarheid van het leven van elke persoon dienen gerespecteerd te worden.

Alle rechten zijn even belangrijk en het recht van een individu mag niet opgeofferd worden voor het belang van de samenleving. De Islam beschouwt een samenleving als opgebouwd uit bewuste individuen, uitgerust met een vrije wil en de verantwoordelijkheid om voor zichzelf en anderen te zorgen. 

Dit is de wezenlijke aard en het uitgangspunt van de democratie, dat met geen enkel Islamitisch principe in strijd is.

De Islam beveelt dus een regeringsvorm aan die op een gemeenschappelijke overeenkomst gebaseerd is. De mensen kiezen de bestuurders en benoemen een raad om gemeenschappelijke kwesties te bespreken. Tevens ziet de gehele samenleving toe op het bestuur. 

[Gods] empathie, liefde en dienstbaarheid blijven niet beperkt tot de mensen van een bepaald ras, huidskleur, of etniciteit. De Profeet heeft dit samengevat in het gebod: “O dienaren van God, weest broeders [en zusters]!”

Een andere, maar net zo belangrijke kwestie is dat de Islam alle voorgaande religies erkent. Alle profeten en boeken die in verschillende periodes in de geschiedenis naar verschillende volkeren zijn gestuurd, worden geaccepteerd. [...] 
Hierdoor erkent de Islam de basiseenheid van alle religies. Een Moslim is tegelijkertijd een ware volgeling van Abraham, Mozes, David, Jezus en alle andere Hebreeuwse profeten. Dit geloof verklaart waarom Christenen en Joden door de hele geschiedenis heen onder Islamitische bewind hun religieuze rechten behielden.

Recht - en niet geweld - wordt als de basis van het sociale leven beschouwd. Vijandigheid is onacceptabel. Relaties dienen op geloof, liefde, wederzijds respect, steun en begrip gebaseerd te zijn en niet op conflict of het najagen van persoonlijk gewin. 

De democratie heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld. Zoals de democratie in het verleden verschillende stadia doorlopen heeft, zo zal deze zich ook in de toekomst blijven ontwikkelen en verbeteren. 
Gaandeweg zal het een menselijker en rechtvaardiger systeem worden, gebaseerd op rechtschapenheid en werkelijkheid. 

Op die manier zou de democratie het toppunt van perfectie kunnen bereiken en de mensheid zelfs nog meer geluk kunnen brengen. De Islamitische principes van gelijkheid, tolerantie en rechtvaardigheid kunnen helpen om dat te bereiken.

Vorige Start Omhoog Volgende